Tình hình phát triển lĩnh vực thủy sản và dịch vụ hậu cần thủy sản

• Tiềm năng phát triển nhà sản xuất thủy sản trong vùng biển, đảo nước ta

Với vùng biển chủ quyền rộng hơn 1 triệu km2, cao gấp sáu lần mức trung bình của toàn cầu; nguồn lợi thủy hải sản của biển, đảo nước ta là vô cùng to với chủng loại rất phong phú, rộng rãi. Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu hải sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thuộc Đề án 47 đã và đang được thực hiện (2011-2015) với mục tiêu thẩm định được tổng thể tình trạng, biến động nguồn lợi hải sản và nghề cá ở biển Việt Nam, giai đoạn 2011-2013 đã thống kê được 911 loài hải sản, thuộc 462 giống nằm trong 191 họ. Ngoài ra, 63 loài/nhóm loài chưa xác định được tên khoa học. Tổng trữ lượng nguồn lợi hải sản biển Việt Nam ước tính trung bình khoảng 4,25 triệu tấn, trong đó, trữ lượng cá nổi nhỏ ước khoảng 2,65 triệu tấn (chiếm 62,4% tổng trữ lượng); hải sản tầng đáy khoảng 487 nghìn tấn (chiếm 11,5%); giáp xác 79 nghìn tấn (chiếm 1,9%); cá rạn san hô (2,6 nghìn tấn, chiếm 0,1%); cá nổi to (1.031 nghìn tấn, chiếm 24,3%). Về cơ cấu thủy sản là hết sức phong phú, nhiều loại hải sản với trị giá kinh tế cao; đây là nguồn lợi thủy sản vô cùng to to cho phép chúng ta với thể khai thác, chế biến ko thua kém bất kỳ một quốc gia ven biển nào. Vùng ven biển, đảo nước ta còn với hơn 6 vạn héc ta là nơi sản xuất muối quan yếu và thiết yếu phục vụ cho đời sống của nhân dân trong nước và xuất khẩu. Với thể nói đây là những lợi thế về nguồn tài nguyên biển, đảo vô cùng dồi dào mà Việt Nam với được.

Trong số những ngành kinh tế biển, thủy sản ko chỉ là một ngành kinh tế biển truyền thống, mà còn trở nên một ngành kinh tế sản xuất hàng hóa to và tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế, thủy sản đã và đang phát huy lợi thế của nguồn tài nguyên tái tạo, với lực lượng lao động dồi dào, ngư gia với khả năng bám biển dài ngày và với mặt trên khắp vùng biển (hàng ngày với khoảng 10.000 tàu hoạt động trên khắp vùng biển). Ngư gia chính là lực lượng bổ sung cho những hoạt động kinh tế biển khác và cũng là lực lượng bảo vệ biển, đảo góp phần “dân sự hóa” những hoạt động của Việt Nam trên những vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Với những tiềm năng, lợi thế đặc thù về nguồn lợi thủy sản của nước ta thì việc đầu tư xây dựng hạ tầng vật chất hậu cần thủy sản là điều kiện để đẩy mạnh phát triển kinh tế nhà sản xuất đây được coi là mũi nhọn của nền kinh tế quốc gia.

Rate this post

Bình luận