Đổi mới công tác quản lý thuế TNCN theo hướng tạo thuận lợi, tính công bằng cho NNT và cải cách hành chính thuế theo hướng công khai, minh bạch (tham khảo)

Trên cơ sở vật chất nghiên cứu tại chương 3, NCS nhận thấy một trong những yêu cầu quan yếu của việc chuyển từ mô phỏng tâm lý hành vi phổ biến sang mô phỏng hỗn hợp (mô phỏng tâm lý hành vi phổ biến và mô phỏng tuân thủ) hoặc hoàn toàn sang mô phỏng tuân thủ thì cơ quan quản lý thuế phải đẩy mạnh vai trò tương trợ NNT, xem đó là vai trò trọng tâm, là nội dung cốt lõi của quản lý thuế hiện đại.
Để thực hiện tốt công việc tương trợ NNT theo hướng tạo sự công bằng và thuận lợi cho những đối tượng nộp thuế, cần thực hiện những giải pháp sau:
(1) Xây dựng, triển khai phổ thông những phương pháp, hình thức tương trợ NNT, đặc trưng chú trọng cung ứng những hình thức tương trợ qua hình thức điện tử trực tuyến, tập trung thống nhất;
(2) Tăng cường vận dụng những hình thức tương trợ NNT hiện đại, thích hợp với trình độ phát triển của xã hội như: Trung tâm trả lời về thuế bằng điện thoại; tương trợ NNT thông qua mạng xã hội như Fb, Zalo;
(3) Triển khai những hình thức cung ứng, tra cứu hoặc trao đổi thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN qua cổng thông tin điện tử ngành thuế và những phương tiện điện tử khác;
(4) Nâng cấp, vận hành những trang thông tin điện tử ngành thuế theo hướng thân thiện, thiết thực và hiệu quả;
(5) Công khai những thủ tục hành chính, trật tự nghiệp vụ quản lý tại trụ sở cơ thuế quan, trên những phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành thuế;
(6) Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động tương trợ NNT: hợp tác, tương trợ những đại lý thuế thực hiện nhà sản xuất tương trợ NNT thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN;
(7) Tương trợ và tạo điều kiện phát triển những đại lý thuế, từng bước tăng chất lượng cung ứng nhà sản xuất của những đại lý thuế TNCN;
(8) Xây dựng và hoàn thiện trật tự tương trợ NNT theo hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa công việc tuyên truyền tương trợ và thích hợp thông lệ quốc tế.

Giải pháp này nhằm xây dựng môi trường quản lý thuế công khai sáng tỏ, ko tham nhũng. Những giải pháp mang thể là:

Tuyên truyền giáo dục cán bộ thuế để ko tham nhũng và tham nhũng vặt.

Tạo môi trường ko tham nhũng: thủ tục công khai sáng tỏ, tránh xúc tiếp cán bộ thuế và NNT (cổng thông tin điện tử, phần mềm, sử dụng kỹ thuật 4.0, trí tuệ nhân tạo)

Để giải pháp này đạt hiệu quả đòi hỏi phải giáo dục cho cán bộ thuế hiểu việc tham nhũng dù là tham nhũng vặt thì cũng tác động tới kết quả công việc vì làm giảm tính tuân thủ thuế TNCN của NNT như mô phỏng đã chứng minh tại chương 3. Tương tự, nếu muốn tăng hiệu quả quản lý thuế TNCN thì xây dựng được môi trường ko tham nhũng. Để xây dựng môi trường ko tham nhũng thì một mặt phải tiến hành tinh giản biên chế bộ máy để mang cơ sở vật chất tăng thêm thu nhập cho những cán bộ mang chuyên môn và mang khả năng làm việc với hiệu suất cao, một mặt là tạo động lực phát triển hệ thống CNTT như phần mềm, trí tuệ nhân tạo để tách việc gặp gỡ trực tiếp giữa cán bộ thuế và NNT. Lúc này cán bộ thuế chỉ đóng vai trò rà soát, giám sát trên hệ thống để phát hiện những hành vi vi phạm, tương tự thì những giải pháp xử lý sau đó đều được ghi nhận lại trong hệ thống, trên cơ sở vật chất đó giám định tính tuân thủ của NNT cũng như giám định công việc quản lý thuế TNCN của cán bộ quản lý thuế mang đúng như quy định hay ko, và tương tự thì cán bộ quản lý thuế ko thể thay đổi kết quả giám sát qua hệ thống. NCS cho rằng giải pháp này sẽ xúc tiến tính công khai, sáng tỏ và loại trừ tình trạng tham nhũng, tham nhũng vặt.

Rate this post

Bình luận