Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy quan hệ đối tác giữa trường và doanh nghiệp

Vai trò của doanh nghiệp trong công việc tập huấn nguồn nhân lực cần đặc thù được đề cao. Doanh nghiệp là nơi sử dụng phần to lực lượng lao động xã hội. Vì vậy, doanh nghiệp sở hữu trách nhiệm phân phối dự đoán nhu cầu sử dụng bao gồm số lượng, cơ cấu lao động cho những cơ quan hoạch định chính sách phát triển nhân lực; đồng thời, doanh nghiệp tham gia vào việc xây dựng nội dung chương trình tập huấn và đặc thù doanh nghiệp phải là nơi để học trò, sinh viên thực hiện, thực tập, để thực hiện nguyên lý “học đi đôi với hành”. Doanh nghiệp sở hữu vai trò quan yếu trong công việc giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học trò. Bằng trải nghiệm thực tế, những người quản trị doanh nghiệp san sớt việc lựa chọn nghề nghiệp, san sớt sự thành công hoặc thất bại của chính mình là sự định hướng sở hữu sức thuyết phục cao nhất đối với học trò. Đặc thù, trong di chuyển lao động sở hữu kỹ năng trong khu vực hay quốc tế, sự tham gia của phía người sử dụng lao động/doanh nghiệp sở hữu ý nghĩa hết sức quan yếu trong việc đảm bảo đầu ra của nguồn lực tập huấn.

Cần xúc tiến sự kết hợp 3 “nhà”: Nhà trường – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp (DN) trong tập huấn nhân lực, đặc thù trong bối cảnh phục vụ CMCN 4.0 và điều này vẫn còn thiếu và yếu tại Việt Nam. Những trường đại học ở Việt Nam cần nghiên cứu kinh nghiệm tập huấn của những trường đại học ở nước ngoài trong việc xây dựng những trung tâm đổi mới thông minh gắn rất chặt với DN. Nhờ những trung tâm đó, sinh viên được học tập ở môi trường gắn với thực tế làm việc của những DN và qua đó, những DN liên kết với những trường để tìm nguồn nhân lực tương lai. Tương tự, cần xây dựng môi trường dạy và học gắn rất chặt với môi trường kinh doanh, với thực tiễn và yêu cầu của xã hội.

Việc xây dựng những mối quan hệ chặt chẽ giữa dạy nghề với TTLĐ cả ở cấp độ vĩ mô và cấp cơ sở vật chất nhằm đảm bảo cho những hoạt động của hệ thống giáo dục, tập huấn và dạy nghề hướng vào việc đáp ứng yêu cầu về nhân lực phục vụ cho phát triển của từng địa phương, từng ngành, theo mong muốn của nhà đầu tư, kể cả trong và ngoài nước; đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và khắc phục việc làm cho người học ở mức độ tốt nhất và hiệu quả nhất.

Doanh nghiệp sở hữu trách nhiệm chính trong việc tập huấn nhân lực cho doanh nghiệp của mình, sở hữu trách nhiệm đóng góp vào quỹ tương trợ học nghề; đồng thời trực tiếp tham gia vào những hoạt động giáo dục, tập huấn như xác định danh mục nghề, xây dựng chương trình tập huấn, giám định kết quả học tập của người học nghề…Doanh nghiệp sở hữu trách nhiệm phân phối thông tin cho những cơ sở vật chất tập huấn về nhu cầu việc làm và những chế độ cho người lao; đồng thời thường xuyên sở hữu thông tin phản hồi cho cơ sở vật chất tập huấn về mức độ hài lòng đối với “sản phẩm” tập huấn của cơ sở vật chất này. Trái lại, cơ sở vật chất tập huấn cũng tổ chức theo dõi, thu thập thông tin về học sinh vật học nghề sau lúc tốt nghiệp; sở hữu trách nhiệm tiếp nhận những thông tin từ phía doanh nghiệp và thay đổi để thích ứng với nhu cầu của doanh nghiệp.

Trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ sở vật chất tập huấn, cần chú trọng tới việc mời gọi sự tham gia của những doanh nghiệp hàng đầu, sở hữu uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế, bao gồm cả những doanh nghiệp FDI và những Hiệp hội nghề, vào trong quá trình tập huấn. Việc xây dựng giáo trình giảng dạy, thực hiện giảng dạy và kết hợp với tập nghề tại những môi trường quốc tế, những chứng thực cho chất lượng giảng dạy và sinh viên tốt nghiệp được giám định cao là một trong những chứng chỉ quan yếu giúp việc tìm kiếm được việc làm tốt, sở hữu mức lương cao cả trong và ngoài nước của người lao động là điều hoàn toàn sở hữu thể thực hiện được.

Rate this post

Bình luận