Xây dựng mô hình cộng đồng quản lý các nguồn lợi và môi trường trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sự phát triển kinh tế – xã hội trong những vùng biển, đảo nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, luôn gắn chặt với đời sống mưu sinh của cùng đồng cư dân trong những vùng biển, đảo. Do đó việc khai thác những nguồn lợi từ biển, hải đảo phải đi đôi với việc bảo vệ, quản lý nguồn lợi biển, đảo. Trên toàn cầu mang nhiều quốc gia đã xây dựng mô phỏng quản lý dựa trên cơ sở vật chất cùng đồng, đặc thù là những nước đang phát triển và được thừa nhận là phương thức hiệu quả, ít tốn kém để duy trì và quản lý nguồn lợi thủy sản, bảo vệ rộng rãi sinh vật học và đáp ứng những mục tiêu bảo tồn khác cũng như nhu cầu sinh kế của con người như Phillipine, Indonesia là những quốc gia trước tiên sớm mạnh dạn triển khai ứng dụng mô phỏng quản lý dựa vào cùng đồng và đã đạt được những thành công nhất định. Thông qua mô phỏng này cùng đồng địa phương ven biển được trao quyền cụ thể, mang kiểm soát trong việc quản lý những nguồn lợi ven biển. Điều này đã tăng cường sự chủ động, xúc tiến sự tham gia tích cực hơn của cùng đồng trong việc cùng san sẻ trách nhiệm với Nhà nước trong việc quản lý và bảo tồn hiệu quả những nguồn lợi biển.

Với hầu hết những quận, thị, thành phường đều mang biển, đảo nên Bà Rịa – Vũng Tàu ko chỉ mang nguồn lợi về thủy sản mà còn mang những nguồn lợi từ du lịch biển, đảo. Tune vấn đề đặt ra là việc bảo vệ những nguồn tài nguyên ko chỉ thuộc về những ngành chức năng, mà trong đó vai trò của cư dân ven biển, trên những vùng đảo là hết sức quan yếu. Thực tế cho thấy phần nhiều dân cư ở vùng ven biển, đảo thường mang mực sống trung bình và nghèo, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào nguồn lợi biển, đảo. Để hạn chế sức ép đối với nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo việc chú trọng tăng cường ứng dụng những giải pháp trong quản lý tài nguyên, đồng thời chú trọng những giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, đảm bảo sinh kế vững bền cho cùng đồng dân cư ven biển. Tại nhiều quốc gia như TQ, Indonesia, Thái Lan, đã mang nhiều hoạt động, chương trình rộng rãi tạo sinh kế vững bền cho cư dân ven biển được triển khai như huấn luyện nghề thủ công mỹ nghệ; tương trợ nuôi trồng thủy sản vững bền, xây dựng chương trình du lịch sinh thái gắn với những khu bảo tồn biển, đảo tạo nghề hướng dẫn viên du lịch cho cùng đồng dân cư. Tại Phillipine, việc thành lập những khu bảo tồn ở quần đảo Apo đã tạo ra nhiều thời cơ việc làm trong ngành nghề du lịch cho cư dân ven biển, theo ước tính hơn một nửa số hộ gia đình của Apo tham gia vào công việc du lịch. Ở California (Mỹ) ngư gia tham gia công việc tương trợ giám sát và nghiên cứu những khu bảo tồn, đây là một kinh nghiệm tốt để địa phương học tập và thực hiện.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối kết hợp với Sở Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… mang những chương trình truyền thông, giáo dục tăng nhận thức cùng đồng dân cư về khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo, giúp cùng đồng hiểu rõ và quan tâm hơn tới biển, đảo, nhất là chính sách, pháp luật liên quan tới biển, đảo; thường xuyên tổ chức những chương trình văn hóa như “Em yêu biển, đảo quê hương”, “Học trò hướng về biển, đảo”, hay “Chung tay xây dựng biển, đảo quê hương”… Đây là nội dung quan yếu mà nhiều nước trên toàn cầu hết sức quan tâm, chú ý đẩy mạnh. Ví dụ tại Nhật Bản, nhằm tăng sự hiểu biết sâu rộng hơn về biển, đảo trong toàn dân, chính phủ Nhật đã tích cực phổ biến tuyên truyền, xúc tiến giáo dục xã hội và học đường về biển, đảo, tuyên truyền phổ biến rộng rãi thông tin liên quan về Luật Biển, chú trọng phổ cập hóa thông qua những hoạt động vui chơi tiêu khiển biển, đảo. Đây cũng là phương thức mang thể nghiên cứu học hỏi và ứng dụng ở nước ta và tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Để mô phỏng quản lý cùng đồng mang hiệu quả thì việc giáo dục và huấn luyện nguồn nhân lực cho công việc quản lý tài nguyên, môi trường biển, đảo cũng hết sức quan yếu, nhằm tăng cường hiểu biết của nhân dân về mối quan hệ cùng sinh giữa biển, đảo và con người, xây dựng nguồn nhân lực mang tri thức, kĩ năng, khả năng tư duy để quản lý, sử dụng vững bền, khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo góp phần vào sự phát triển vững bền, chính vì vậy tỉnh phải luôn bổ sung chính sách xúc tiến giáo dục, huấn luyện về biển, đảo. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm được nhiều quốc gia mang biển trên toàn cầu nêu trong những chính sách, chiến lược về biển.

Rate this post

Bình luận