Sàng lọc và chuẩn hóa các chỉ số tiềm năng trong tăng trưởng xanh

Dựa trên việc tổng hợp những chỉ số trong bước 1 và xác định cấu trúc bộ tiêu chí trong bước 2, luận án tiến hành sàng lọc để loại bỏ những chỉ số ko liên quan tới TTX. Sau đó, luận án tiến hành chuẩn hóa những chỉ số sao cho thích hợp với mục tiêu chỉ số thẩm định TTX doanh nghiệp SXXM đồng thời loại bỏ những chỉ số trùng nhau từ những nguồn chỉ số thẩm định khác nhau để tránh việc lặp lại một chỉ số. Những chỉ số thừa hoặc ko liên quan sẽ được loại bỏ. Tất cả những chỉ số được đưa vào xem xét, mỗi chỉ số phải được sàng lọc qua 3 cấp độ: xác định một cách thích hợp, bên trong ranh giới đơn vị, và thích hợp với mục tiêu nghiên cứu [21]. Trên hạ tầng nghiên cứu đặc thù doanh nghiệp SXXM, luận án xác định mỗi chỉ số cần sàng lọc qua các đơn vị quản lý độ sau: (1) xác định một cách thích hợp với những mục tiêu và chính sách về chất lượng, môi trường, và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của doanh nghiệp SXXM; (2) bên trong phạm vi doanh nghiêp SXXM; và (3) trong phạm vi cấu trúc hay những tiêu chí/khía cạnh của TTX đã được xác định trước. Những chỉ số không liên quan được những yêu cầu trên sẽ bị loại ra.

Khung đo lường TTX yêu cầu phải thuận lợi cho việc phân tích hệ thống để xây dựng bộ tiêu chí thẩm định TTX. Khung TTX doanh nghiệp cần đảm bảo những yêu cầu: tính hệ thống, tính cấu trúc, tính logic, tính truyền thông [34].

Việc lựa chọn chỉ số cần được xem xét một cách tỉ mỉ bởi vì với thể doanh nghiệp   sẽ tốn một khoản giá tiền to lúc đo những chỉ số mà chỉ số đó ko hữu dụng cho doanh nghiệp/ngành trong quản lý hoặc ko phản ánh mục tiêu TTX. Do đó, chỉ số được lựa chọn là chỉ số với chất lượng cao thể hiện qua tính tiêu biểu (đại diện tốt), độ tin cậy và khả thi [34]. Việc lựa chọn chỉ số thực hiện qua những bước sau:

Trong quá trình lựa chọn chỉ số luôn với những chỉ số thích hợp với tiêu chí thẩm định nhưng lại với thể chưa thích hợp với hệ thống SXXM, do đó những chỉ số này cần phải được chuẩn hóa lại theo quá trình SXXM. Mặt khác, trong quá trình lọc chỉ số cũng xảy ra tình huống là những nguồn chỉ số ở những hệ thống khác nhau thỉnh thoảng với những chỉ số trùng nhau và tương tự cần loại bỏ những chỉ số trùng nhau.

Rate this post

Bình luận