Về thực trạng tăng trưởng xanh

TTX là xu thế hiện nay và nhận được sự quan tâm của tất cả quốc gia trên toàn cầu, vì vậy TTX cần được tập trung triển khai đồng bộ từ quốc gia tới địa phương, bộ/ngành và những doanh nghiệp. Những nghiên cứu về TTX ở cấp vĩ mô đang được triển khai tại Việt Nam và ở cấp độ thấp hơn như ngành/ doanh nghiệp cũng cần được thực hiện đồng bộ.

Việc nghiên cứu những hoạt động cũng như những nhiệm vụ thực hiện nhằm xúc tiến TTX ở cấp ngành là quan yếu. Tuy nhiên, vấn đề giám định tình trạng TTX để biết được mức TTX của ngành cần được ưu tiên hơn bởi vì ngành chỉ sở hữu thể đưa ra được những hoạt động, giải pháp xúc tiến TTX chỉ lúc biết được tình trạng của vấn đề gặp phải. Để thực hiện được cần sở hữu dụng cụ giám định đó là bộ tiêu chí TTX. Do đó, việc nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí giám định thực hiện TTX cấp ngành công nghiệp là rất cần thiết.

Rate this post

Bình luận