Thế nào là chỉ số trong kinh doanh

Thuật ngữ “chỉ số” được sử dụng phổ biến ở nhiều ngành: chỉ số kinh doanh, chỉ số kinh tế, chỉ số xã hội, chỉ số chất lượng cuộc sống, chỉ số sức khỏe, chỉ số giáo dục… Sở hữu nhiều khái niệm chỉ số được đưa ra bởi những tư nhân và chức khác nhau [86]:

Tự vị Anh ngữ mô tả một chỉ số là một dụng cụ sản xuất thông tin.

Theo OECD / DAC, một chỉ số là: “Một yếu tố hoặc biến số định lượng hoặc định tính đưa ra một phương thức đơn thuần và đáng tin cậy để đo lường kết quả, phản ánh những thay đổi liên quan tới sự tác động, hoặc để giúp giám định kết quả của một vấn đề phát triển”.

Theo Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), chỉ số là: “Một biến, sở hữu mục đích là để đo lường sự thay đổi trong một hiện tượng hoặc quá trình”

Ủy ban châu Âu mô tả những chỉ số là: “Sự mô tả những mục tiêu của dự án về số lượng, chất lượng, những nhóm mục tiêu, thời kì và địa điểm”.

Một chỉ số đưa ra bằng cớ về một điều kiện cứng cáp hoặc những kết quả cứng cáp đã đạt được hoặc ko đạt được. Những chỉ số cho phép người ra quyết định giám định cải tiến hướng tới việc đạt được những đầu ra, kết quả, mục tiêu và mục đíchdự kiến. Tương tự, những chỉ số là một phần ko thể tách rời của hệ thống trách nhiệm giải trình dựa trên kết quả [87].

Tương tự, theo ý kiến Mỹ, chỉ số tương đương với “biến số”, còn theo Châu Âu chỉ số thường bao gồm cả khung thời kì và trị giá mục tiêu cơ bản của biến số. Chỉ số cũng được sử dụng để đặt ra những mục tiêu. Theo ý kiến tư nhân tác giả, ở cấp độ doanh nghiệp thì khái niệm của Gallopin. G. C (1997) là khái niệm thích hợp. Gallopin đã đưa ra phân tích toàn diện về những khái niệm khác nhau và giảng giải rằng chỉ số được khái niệm như là “biến số”, “thông số”, “đo lường”, “đo lường thống kê”, “sự ủy nhiệm đo lường”, “một chỉ số con” [86]. Những chỉ số được xem là những biến. “Biến số” là đại diện cho một tính chất hoạt động (chất lượng, đặc tính, tính chất) của một hệ thống. Mỗi biến sở hữu thể lấy trị giá khác nhau phụ thuộc vào đo lường và quan sát cụ thể. Tóm lại, những chỉ số là những biến số, và dữ liệu thu được nhờ đo lường hoặc quan sát thực tế.

Rate this post

Bình luận