Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định

Mang nhiều yếu tố với thể tác động tới quá trình ra quyết định, với thể kể như sau:

.1.  Những thế lực trong tổ chức

Trong một tổ chức, sự liên kết ko chính thức của một nhóm nhằm vào những lợi ích riêng biệt nào đó với thể là cản trở to tới quá trình ra quyết định. Nhà quản trị phải nhìn thấy những cản trở này để với những giải pháp hợp lý.

2.  Những thành kiến

Là những niềm tin ko được phân tích một cách với ý thức, những nhà quản trị thường bị những linh giác hay trực quan gạt gẫm. Trực quan và kinh nghiệm rất cần thiết cho quản trị nhưng cần phải tỉnh táo và thận trọng lúc sử dụng chúng.

3.  Tính cổ hủ

Đây là một vấn đề tế nhị, những nhà quản trị thường nỗ lực bảo vệ những quyết định của mình mà ko dũng cảm nhân ra những sai trái, khăng khăng tiếp tục thực hiện mặc dù nhiều lúc với những chứng cớ hiển nhiên về những sai trái mắc phải. Để tránh mắc phải tính cổ hủ, nhà quản trị cần phải:

– Xem xét thông tin bất lợi một cách nghiêm túc thay vì lờ đi hay phản bác bỏ chúng.

–  Sẳn sàng dẹp bỏ những tự ái tư nhân để làm lại những quyết định nếu thấy sai trái.

1/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 11:05:18.

Bình luận