Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Triển khai thực hiện TNXH đối với NLĐ là quá trình sắp xếp và sắp xếp những công việc, giao quyền hạn và phân phối những nguồn lực của DN để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra. Triển khai thực hiện bao gồm những hoạt động trọng tâm:

Tổ chức bộ máy thực hiện TNXH đối với NLĐ

Tổ chức bộ máy thực hiện TNXH đối với NLĐ là tổ chức phòng ban thực thi những chương trình đã xác định. Đây là hoạt động liên quan tới nhiều đối tượng, phòng ban, phòng ban trong DN. Tùy vào đặc điểm hoạt động, quy mô, nguồn lực tài chính của DN để tổ chức bộ máy thực hiện TNXH đối với NLĐ, thông thường:

Đối với những doanh nghiệp nhỏ và vừa: chủ DN sẽ phụ trách hoạt động tổ chức TNXH đối với NLĐ hoặc là phòng ban phụ trách về hành chính- nhân sự sẽ phụ trách hoạt động này. Trong đó, viên chức phục trách nhân sự sẽ kiêm nhiệm vấn đề TNXH đối với NLĐ. Tuy nhiên, do nội dung TNXH đối với NLĐ khá rộng to, phức tạp nên công việc của viên chức nhân sự kiêm TNXH đối với NLĐ này khó đảm bảo do phải thực hiện nhiều mảng công việc.

Đối với những doanh nghiệp to: xuất phát từ chiến lược kinh doanh nên việc thành lập phòng ban chuyên trách về thực hiện TNXH là nhiệm vụ, mục tiêu quan yếu của DN. Tại những DN này phòng ban chuyên trách thực hiện TNXH đối với NLĐ thường được gọi là: Ban TNXH hoặc Ban tư vấn và cải tiến hoặc Ban đời sống hoặc ban phát triển vững bền. Cụ thể mô phỏng cấu trúc tổ chức bộ máy này trong ban TNXH gồm: Phòng ban quản lý (trưởng, phó ban là Tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc); Phòng ban viên chức thừa hành (đại diện của Công đoàn, những phòng ban, phòng ban đặc thù là phòng nhân sự). Những DN quy mô to xây dựng bộ máy tổ chức một cách quy lát, nhiều năm kinh nghiệm với mức độ bao phủ những mảng hoạt động của thực hiện TNXH đối với NLĐ (xem hình 2.2)

Lập hồ đăng đạt Bộ quy tắc ứng xử về TNXH đối với NLĐ

Những quy định, hướng dẫn về những bộ quy tắc xử sự về TNXH đối với NLĐ chính là những quy tắc mang tính hướng dẫn cụ thể. Những hướng dẫn này cho phép nhà quản trị, phòng ban thực hiện TNXH đối với NLĐ sở hữu loại nhìn tổng thể về việc phân công, thực hiện, truyền thông và theo dõi những công việc trong tổ chức thực hiện TNXH đối với NLĐ [121]. Trong khâu này, DN cần lập hồ sơ đăng ký đạt CoC về lao động, thứ tự này gồm những bước (xem hình 2.3).

Để sở hữu được chứng chỉ TNXH đối với NLĐ thì DN phải xúc tiếp ban sơ với những tổ chức sở hữu quyền cấp những chứng chỉ. Sau lúc đối tác nhận được hồ sơ đăng ký của DN, đối tác sẽ giám định sơ bộ và chính thức liên quan tới những quy định trong bộ tiêu chuẩn. Một số điểm chính được giám định là: Những hoạt động tại hạ tầng; Việc tuân thủ hệ thống tài liệu; Quản lý tài liệu; Những  yêu cầu pháp lý trong những bộ  tiêu chuẩn; Những giải pháp khắc phục phòng ngừa; Lưu trữ hồ  sơ; Xem xét của lãnh đạo về hệ thống; Nhận thức và tập huấn hàng ngũ viên chức. Sau lúc giải quyết được những tiêu chuẩn đối tác sẽ cấp giấy chứng thực cho DN.

Tuy nhiên, giấy chứng thực về TNXH đối với NLĐ do những tổ chức cấp thường sở hữu thời hạn nhất định (thường là 3 năm). Định kỳ,  bên  cấp giấy chứng thực sẽ giám định để rà soát việc duy trì thực hiện. Do vậy, DN luôn phải ý thức  và hành động thường xuyên để duy trì và cải tiến chứng thực này.

Ban hành những quy định, hướng dẫn bộ CoC về thực hiện TNXH đối với NLĐ

Để thực hiện tốt TNXH đối với NLĐ thì DN cần ban hành những quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện bộ quy tắc xử sự về TNXH đối với NLĐ. Mục đích  cung ứng một bộ  tài liệu tiêu chuẩn thống nhất để cho những phòng ban, phòng ban và  cả NLĐ hiểu và thực hiện nghiêm túc, sở hữu chất lượng. Những quy định, hướng dẫn phải bao gồm: Trách nhiệm, nghĩa vụ, và nhiệm vụ của phòng ban đảm trách TNXH, những đơn vị, phòng ban trong DN; Những quy định, hướng dẫn giúp những phòng ban này cùng hợp tác trong quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ.

Tổ chức truyền thông nội bộ thực hiện TNXH đối với NLĐ

Truyền thông nội bộ thực hiện TNXH đối với NLĐ mang chức năng thông tin, là mạch máu trong tổ chức triển khai thực hiện và DN phải chú trọng:

Nội dung của truyền thông nội bộ: DN cần gửi thông điệp rõ ràng tới từng viên chức với những nội dung như: Mục tiêu và lợi ích thực hiện TNXH đối với NLĐ của DN; Nội dung TNXH đối với NLĐ của DN; Quyền, lợi ích và nghĩa vụ của NLĐ lúc triển khai chương trình; Tổ chức thực hiện và thời kì thực hiện TNXH đối với NLĐ của DN…

Hình thức truyền thông nội bộ: những hình thức của truyền thông nội bộ truyền thống như: văn bản, giấy tờ, hội nghị NLĐ, xuất bản nội san của DN, bảng tin, gửi mail. Không những thế, những hình thức hiện đại như: SMS, fanpage, web site, video, livestream,… những dụng cụ khoa học thông tin giúp công việc quản lý và truyền thông nội bộ hiệu quả như phần mềm văn phòng điện tử giúp liên kết những thành viên làm việc theo nhóm, trao đổi, san sớt thông tin về thực hiện giúp NLĐ xử lý công việc kịp thời, rõ ràng, nhanh chóng; hay hình thức trực tuyến như tổng đài đa năng – hệ thống truyền thông thống nhất gồm nhiều tính năng tiên tiến như thu thanh, gọi sở hữu hình, cầu hội nghị trực tuyến ko chỉ giúp những DN tiết kiệm mức giá truyền thông mà còn tăng hiệu quả công việc. Mỗi DN sở hữu một đặc thù riêng, vì vậy, DN cần phải nghiên cứu để chọn những phương tiện truyền thông hiệu quả.

Thời kì và địa điểm truyền thông nội bộ: phụ thuộc vào việc DN lựa chọn hình thức truyền thông thực hiện. Mang thể là thời kì trong giờ làm việc lúc gửi những văn bản, giấy tờ, trong Hội nghị NLĐ hay ngoài giờ làm việc sở hữu thể gửi thư điện tử hoặc vào những ngày nghỉ lúc tổ chức những hoạt động tiêu khiển, du xuân, du hè của DN; Địa điểm truyền thông sở hữu thể tại DN bằng việc xây dựng hình ảnh thông qua đồng phục, phát thẻ cho NLĐ hoặc là truyền thông san sớt những thông tin giữa bộ máy thực hiện TNXH đối với NLĐ giữa những phòng ban, phòng ban với nhau và với NLĐ hay là ngoài DN như thông qua tổ chức những hoạt động thể thao, văn nghệ, dã ngoại.

Tổ chức tập huấn nhân lực triển khai thực hiện TNXH đối với NLĐ

Triển khai tập huấn nhân lực thực hiện TNXH đối với NLĐ sở hữu ý nghĩa quyết định tới kết quả thực hiện. Vì thế tổ chức tập huấn nhân lực cần tập trung:

Chủ thể tập huấn: Là những chuyên gia hoặc “giảng viên” trong DN sở hữu đủ năng lực, hiểu biết về thực hiện TNXH đối với NLĐ để giảng dạy theo yêu cầu và mục tiêu tập huấn. Không những thế, những DN sở hữu thể thuê những chuyên gia hoặc những tổ chức tập huấn bên ngoài thực hiện quá trình tập huấn. Đặc trưng trong trường hợp DN đăng ký được xác nhận đạt những chứng chỉ về thực hiện TNXH đối với NLĐ thì nhà cung cấp tập huấn chính là “chuyển giao khoa học” do tổ chức cấp chứng thực đảm nhận.

Đối tượng tập huấn: Để đảm bảo cho quá trình tập huấn về thực hiện TNXH đối với NLĐ mang lại kết quả cao, DN chia đối tượng tập huấn thành hai nhóm:

Nhóm 1: là những nhân lực tham gia vào phòng ban đảm trách thực hiện TNXH đối với người lao động của DN (Ban TNXH đối với NLĐ).

Nhóm 2: là NLĐ còn lại trong DN. Đây là đối tượng trực tiếp tham gia thụ hưởng, cảm nhận, giám định kết quả thực hiện TNXH đối với họ.

Doanh nghiệp nên khởi đầu triển khai tập huấn tới toàn bộ nhân lực tham gia bộ máy đảm trách TNXH với NLĐ sau đó là toàn bộ viên chức. DN cần định kỳ tập huấn nhân lực tham gia bộ máy đảm trách thực hiện TNXH với NLĐ. Bởi đây là phòng ban nhân lực thiết yếu xử lý việc thực hiện TNXH đối với NLĐ ([117], [135]).

Nội dung tập huấn:

Đối với nhóm 1: Tập huấn về nội dung TNXH đối với NLĐ, thứ tự tổ chức thực hiện, những điều kiện để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Đây là nhóm “hạt giống” do vậy công việc tập huấn phải trọng tâm, thường xuyên và hiệu quả [121].

Đối với nhóm 2: Phổ biến, giáo dục NLĐ để sở hữu tri thức, tự giác hợp tác thực hiện những nội dung TNXH đảm bảo quyền và lợi ích. Phổ biến về những CoC cũng như những kỹ năng thực hiện những CoC mà DN vận dụng. Đồng thời, quá trình tập huấn cần giới thiệu về nội dung và quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ. Đối tượng này tùy theo địa điểm, thời kì mà cung ứng những chương trình tập huấn thích hợp.

Phương pháp tập huấn: được lựa chọn thích hợp với từng đối tượng như:

Đối với nhóm 1: nhân lực tham gia vào ban thực hiện TNXH đối với NLĐ thì DN nên lựa chọn phương pháp tập huấn lý thuyết kết hợp với thực hiện, phương pháp tình huống, phương pháp mô phỏng xử sự.

Đối với nhóm 2: hướng dẫn trực tiếp (kèm cặp, bắt tay chỉ việc), tuyên truyền, cung ứng những tài liệu về những CoC mà DN thực hiện, những sách, văn bản hướng dẫn về ATVSLĐ, sức khỏe nghề nghiệp… để nhóm này sở hữu sự hiểu biết, tham gia phối kết hợp thực hiện cũng như thụ hưởng, giám định kết quả thực hiện.

Tổ chức triển khai những chương trình thực hiện TNXH đối với NLĐ

Tổ chức triển khai những chương trình TNXH đối với NLĐ là quá trình thực hiện những hoạt động tác nghiệp để hiện thực hóa những chương trình thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích của NLĐ đã xây dựng. Tổ chức triển khai những chương trình TNXH đối với NLĐ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục.

Phòng ban đảm trách thực hiện triển khai những chương trình đảm bảo quyền và lợi ích đối với NLĐ phối kết hợp với những đơn vị, phòng ban, NLĐ trong DN thực hiện những nghiệp vụ cụ thể như: ký đúng loại HĐLĐ theo tính chất công việc; đảm bảo giờ làm thêm theo ngày, tháng, năm theo đúng PLLĐ; tập huấn về ATVSLĐ, PCCC; thực hiện trang bị bảo hộ lao động, theo dõi và rà soát sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần; thực hiện đúng những quy định về tiền lương, phúc lợi; tổ chức hội thoại/thương lượng về giờ làm thêm, hội nghị NLĐ hàng năm; triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tăng; tổ chức những hoạt động văn hóa, thể thao cho NLĐ…

Rate this post

Bình luận