Khái niệm hợp đồng mua bán ngoại thương

 

Quan hệ trao đổi hàng hoá quốc tế ngày càng được phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng ,hợp đồng sắm bán hàng hóa nói chung và hoạt động sắm bán quốc tế nói riêng là một ngành nghề vô cùng phức tạp đòi hỏi phải sở hữu hạ tầng pháp lý nhất định ,thể hiện dưới một hình thức đó là hợp đồng  xuất khẩu hay còn gọi là hợp đồng ngoại thương –là sự thoả thuận giữa thương nhân sở hữu trụ sở kinh doanh ở những nước khác nhau  theo đó một bên gọi là bên xuất khẩu (bên bán ) sở hữu nghĩa vụ giao hàng chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho một bên khác gọi là bên nhập khẩu (bên sắm) Bên sắm sở hữu nghĩa vụ trả tiền cho người bán và nhận hàng theo hàng sở hữu thoả thuận .

Với rất nhiều những ý kiến khác nhau về khái niệm hợp đồng sắm bán ngoại thương .Tuy vậy, trong mọi hợp đồng sắm bán bao giờ cũng sở hữu ít nhất hai bên chủ thể là bên bán và bên sắm .Những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đều chủ yếu liên quan tới việc sắm hàng và trả tiền hàng .Đểxác  định  một hợp đồng sắm bán quốc tế những luật gia thường dựa trên  những tiêu chí sau:

– Sự giao hàng được thực hiện trên lãnh thổ của một quốc gia khác với quốc gia mà ở đó những hành vi cấu thành sự chào hàng và sự ưng thuận đã được hoàn thành .

– Với sự vận chuyển hàng hoá làđối tượng của hợp đồng từ lãnh thổ của quốc gia này sang lãnh thổ của quốcc gia khác .

– Tất cả những hành vi cấu thành sự chào hàng vàưng thuận ko được thực hiện trên lãnh thổ cùng một quốc gia .

– Hợp đồng sắm bán sở hữu tính quốc tế nếu trụ sở kinh doanh của các đối tác sắm và bên bán được đăng ký tại hai quốc gia khác nhau .

– Hợp đồng sắm bán sở hữu tính chất quốc tế nếu trụ sở được giao tại một nước khác với nước mà hàng hoá đó được tồn trữ hoặc sản xuất ra lúc hợp đồng được kí kết .

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 23:19:06.

Bình luận