Tính cấp thiết phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam

Tăng năng lực khó khăn thương nghiệp: hệ thống trung tâm logistics đóng vai trò đặc thù quan yếu trong việc hợp lý hoá, tối ưu hoá những hoạt động phân phối, những hoạt động của hệ thống logistics thương nghiệp, cơ chế vận hành những chuỗi cung ứng,…. Hệ thống trung tâm logistics Việt Nam lúc được xây dựng hoàn chỉnh, hoạt động và vận hành hiệu quả sẽ đóng vai trò quan yếu trong việc giảm giá bán logistics tới mức hợp lý, hàng hóa sẽ được XK ra nước ngoài với giá bán logistics thấp, do đó giá hàng hóa trên thị trường toàn cầu sẽ khó khăn hơn. Trái lại, hàng hóa NK từ nước ngoài về thị trường Việt Nam cũng như hàng hoá vận tải nội địa trong sẽ được đưa tới tiếp cận người tiêu sử dụng trong nước với giá bán và thời kì ngắn hơn. Người tiêu sử dụng Việt Nam sẽ được quyền lựa chọn hàng hóa sở hữu giá cả thấp hơn, phân phối trong thời kì ngắn hơn. Những doanh nghiệp thương nghiệp Việt Nam sẽ bán được hàng hóa trên thị trường với giá cả khó khăn hơn và quá trình cung ứng hàng sẽ nhanh chóng, thuận tiện và mềm mỏng hơn, hoạt động kinh doanh sẽ hiệu quả hơn do quá trình cung ứng hàng hóa hiệu quả, nhanh chóng, tin cậy với giá bán thấp cho hệ thống những kênh logistics bán hàng. Hoạt động sản xuất của những doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng hiệu quả hơn do quá trình cung ứng nguyên nhiên vật liệu đầu vào được nhanh chóng, phổ quát, ổn định, đáng tin cậy, giá cả thấp với chí phí nhà sản xuất logistics thấp. Lúc sử dụng hiệu quả những nhà sản xuất của những trung tâm logistics, những doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh trong ngành nhà sản xuất logistics và ngành nhà sản xuất chuỗi cung ứng sẽ cung ứng được những nhà sản xuất logistics chất lượng cao phổ quát, giá nhà sản xuất khó khăn,…

Theo những chuyên gia để tăng năng lực khó khăn cho hàng hoá Việt Nam cũng như mang lại lợi ích nhiều hơn cho người tiêu sử dụng Việt Nam chúng ta cần hướng tới mục tiêu giảm giá bán logistics xuống mức 10-15% vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu này nhu yếu sự nỗ lực và hợp tác của nhiều ngành và bên liên quan tới hoạt động logistics Việt Nam. Tuy nhiên một trong những giải pháp hiệu quả nhất đó là chúng ta cần phát triển một hệ thống trung tâm logistics sẽ đóng vai trò quan yếu điều hoà những hoạt động logistics, giảm đáng kể giá bán logistics cho những hoạt động của ngành logistics Việt Nam.

Thu hút đầu tư nước ngoài: Hệ thống trung tâm logistics Việt Nam phát triển sẽ thu hút mạnh mẽ những doanh nghiệp logistics nước ngoài tham gia thị trường nội địa cũng như thu hút đầu tư của những doanh nghiệp thương nghiệp và doanh nghiệp sản xuất của nước ngoài tới đầu tư. Hệ thống trung tâm logistics được coi là một trong thành tố cơ sở vật chất hạ tầng cơ bản của hệ thống logistics quốc gia. Lúc Việt Nam xây dựng và phát triển hệ thống trung tâm logistics với những nhà sản xuất phổ quát phong phú khó khăn sẽ thu hút mạnh mẽ những doanh nghiệp logistics nước ngoài tới kinh doanh, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp logistics nước ngoài tăng hiệu quả kinh doanh với giá cả thấp, nhà sản xuất logistics phổ quát với chất lượng cao. Những doanh nghiệp thương nghiệp và doanh nghiệp sản xuất lắp ráp nước ngoài lúc tới đầu tư tại Việt Nam sẽ được cung ứng những nhà sản xuất logistics thương nghiệp và nhà sản xuất cung ứng hiệu quả, phổ quát, nhanh chóng, tin cậy với giá bán thấp. Sản phẩm và hàng hoá do những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sản xuất ra tại Việt Nam sẽ được XK ra thị trường nước ngoài cũng như tiêu thụ trên thị trường nội địa nhanh chóng hơn với giá bán thấp hơn, giá cả khó khăn hơn trên thị trường.

Thu hút sự tham gia của những doanh nghiệp vừa và nhỏ: Những trung tâm logistics thường sẽ là đầu mối logistics nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa quy mô to, nơi tích hợp nhiều nhà sản xuất logistics phổ quát, cũng như là đầu mối tập trung những hoạt động tương trợ cho thương nghiệp và sản xuất….Trong trung tâm logistics cũng như những vùng quyến rũ xung quanh hệ thống những trung tâm logistics sẽ kích cầu về những nhà sản xuất tương trợ cho những hoạt động của những trung tâm này, do đó sẽ thu hút nhiều loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia vào tầng lớp thị trường này với nhiều ngành nghề phổ quát khác nhau. Nhóm doanh nghiệp tham gia kinh doanh hiệu quả nhất những loại hình hoạt động này chính là những doanh nghiệp vừa và nhỏ liên quan tới những nhà sản xuất trung tâm logistics cũng như những nhà sản xuất tương trợ cho những doanh nghiệp to lựa chọn xây dựng cơ sở vật chất sản xuất và thương nghiệp trong vùng quyến rũ của những trung tâm logistics Việt Nam.

Phát triển kinh tế vùng và thành thị trấn: lúc hệ thống trung tâm logistics Việt Nam được xây dựng, hoàn thiện và hoạt động hiệu quả vững chắc sẽ thu hút một lượng to những doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài tới đầu tư kinh doanh những nhà sản xuất, những hoạt động của trung tâm logistics, tận dụng lợi thế khó khăn mà trung tâm logistics tạo ra, do đó sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất thương nghiệp của cả khu vực trung tâm logistics cũng như những vùng quyến rũ phụ cận. Đây sẽ là thời cơ để phát triển bứt phá về kinh tế- thương nghiệp cho vùng trung tâm logistics, cho cả một vùng kinh tế rộng to của Việt Nam. Không những thế, kinh nghiệm cho thấy mô phỏng phần to những trung tâm logistics thành công trên toàn cầu đều là sự kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và những doanh nghiệp tư nhân, trong đó phía chính quyền địa phương chủ yếu tham gia góp vốn dưới dạng đất và cơ sở vật chất hạ tầng còn phần kinh doanh và quản lý khai thác sẽ do phía tư nhân tham gia. Mô phỏng này sẽ mang lại thu nhập kinh tế cao và ổn định cho những chính quyền địa phương Việt Nam.

Tạo công ăn việc làm cho người lao động: Những trung tâm logistics Việt Nam hình thành và đưa vào hoạt động kinh doanh sẽ mang tạo ra nhiều việc làm cho người lao động trong những doanh nghiệp kinh doanh nhà sản xuất tại trung tâm logistics cũng như những hoạt động tương trợ cho trung tâm logistics. Không những thế, những trung tâm logistics Việt Nam sẽ thu hút mạnh mẽ nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tới tham gia và đầu tư tại những vùng trung tâm logistics, do đó tạo ra thời cơ cho người lao động được học tập, huấn luyện, rèn luyện tay nghề, được chuyển giao tri thức “know-how”, công nghệ-kỹ thuật….góp phần quan yếu trong việc tạo thu nhập kinh tế, tạo ra GTGT cho người lao động, góp phần tạo ổn định xã hội và an ninh, chính trị…

Rate this post

Bình luận