Các giải pháp chủ yếu phát triển ngành trồng trọt

Để thực hiện phương hướng trên cần phải thực hiện đồng bộ một số những giải pháp to sau:

a-    Đẩy mạnh việc xây dựng hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất và chế biến sản phẩm ngành trồng trọt bao gồm:

–   Thuỷ lợi: trên hạ tầng qui hoạch, phát triển và hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi đồng bộ, tăng diện tích chủ động tưới và chủ động tiêu tiến tới tưới tiêu theo yêu cầu phát triển của những loại cây trồng trước hết là đối với những vùng sở hữu trình độ chuyên môn hoá cao. Đi liền với tuỷ lợi phải thực hiện tốt dự đoán khí tượng, thuỷ văn, thực hiện phòng chống lụt bão sở hữu hiệu quả.

–   Mở rộng diện tích gieo trồng giống mới với cơ cấu hợp lý.

–   Phân bón – yếu tố quyết định tới năng suất cây trồng, cần phải đẩy mạnh sản xuất phân bón, nhất là phân hữu cơ, phân vi sinh, đồng thời sử dụng hợp lý phân bón.

–   Phát triển hệ thống liên lạc bao gồm cả hệ thống liên lạc nông thôn và liên lạc nội đồng đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ giới hoá và vận chuyển hàng hoá.

–   Coi trọng khoa học chế biến bảo quan sản phẩm thu hoạch để tăng chất lượng và trị giá sản phẩm.

b-    Thực hiện đồng bộ những giải pháp kỹ thuật thâm canh chú ý giải pháp thủy lợi, giống, phân bón, đảm bảo về mặt số lượng, chất lượng và cơ cấu.

c-    Làm tốt công việc khuyến nông, nhằm chuyển giao kỹ thuật khoa học mới cho người sản xuất.

d-    Hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế khuyến khích phát triển ngành trồng trọt như: chính sách giá cả, thị trường chính sách vốn, chính sách đấy đai…

e-    Hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất bao gồm: doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, hộ gia đình và trang trại, liên kết chặt chẽ những hình thức tổ chức sản xuất để đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng hoá trong ngành trồng trọt.

4/5 - (1 bình chọn)

Bình luận