Đo lường các tiêu chuẩn đánh giá hành vi khách hàng như thế nào?

Trước lúc nhà tiếp thị mang thể phát triển một chiến lược vững chắc để tác động tới những quyết định của khách hàng thì họ phải xác định:

Xác định những tiêu chuẩn thẩm định nào được sử dung?

Để xác định những tiêu chuẩn nào được những khách hàng sử dụng lúc sắm một sản phẩm cụ thể, nhà nghiên cứu advertising mang thể sử dụng những phương pháp sau:

Qua bản đồ nhận thức chúng ta mang thể xác định:

Những nhãn  hiệu  khác nhau  đã được  định  vị  như  thế  nào theo những tiêu chuẩn thẩm định.

Ví du: Xét bản đồ nhận thức của những nhãn hiệu xà bông, chúng ta mang thể thấy trục nằm ngang là thành phần độ ẩm, trục đứng là tính chất khử mùi. Phương thức này cho phép những nhà tiếp thị hiểu được những sự nhận thức của khách hàng và những tiêu chuẩn thẩm định mà họ sử dung để phân biệt những nhãn hiệu khác nhau

.

Mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với mỗi tiêu chuẩn thẩm định:

 

Chúng ta mang thể liệt kê những tiêu chuẩn thẩm định cụ thể đối với một sản phẩm và thiết lập từng cặp đối lập về ý nghĩa (ví dụ tiêu chuẩn giá sẽ mang cặp từ đối lập là đắt – rẻ) để xác định thẩm định và thỏa mãn như thế nào đối với một nhãn hiệu cụ thể.

Ví du: Xem xét mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với tivi Samsung. Nhà tiếp thị đưa ra những tiêu chuẩn và những cách khoảng như sau, khách hàng sẽ đánh dấu vào những chỗ trong bảng để chỉ ra thẩm định của họ về tivi Samsung

Tương tự, tivi Samsung được thẩm định là mang chất lượng hình ảnh tốt, giá tương đối cao, dễ sử dụng và màn ảnh mang kích cỡ rộng.

Xác định mức độ quan yếu của từng tiêu chuẩn thẩm định:

Đối với những nhà tiếp thị, điều cốt yếu là phải biết những khách hàng thường cho rằng tiêu chuẩn thẩm định nào là quan yếu nhất đối với một sản phẩm cụ thể, chẳng hạn như tiêu chuẩn vệ sinh đối với thực

phẩm tươi, tiêu chuẩn an toàn với máy tắm nước nóng trực tiếp… Những nhà tiếp thị thường sử dụng những phương pháp sau để xác định tầm quan yếu của những tiêu chuẩn thẩm định đối với khách hàng:

–          Thước đo tổng hằng số: là phương pháp đo lường trực tiếp

thông thường nhất. Với phương pháp này, khách hàng mang 100 điểm tổng cùng đối với những tiêu chuẩn thẩm định và phân chia những điểm này tùy thuộc vào sự quan yếu tương đối của mỗi tiêu chuẩn thẩm định.

Ví du: Lúc khách hàng thẩm định sự quan yếu của những tiêu chuẩn lúc lựa chọn 1 dòng tivi, thước đo tổng hằng số 100 điểm mang thể cho ra những kết quả như sau: Giá: 10; Kích cỡ:15, Nhãn hiệu:30; Độ phân giải: 15; Dễ sử dung: 20; Bộ nhớ: 10.

Khách hàng này đã thẩm định nhãn hiệu là tiêu chuẩn quan yếu nhất rồi tới tiêu chuẩn dễ sử dụng, tiếp tới là kích cỡ và độ phân giải và cuối cùng là giá, bộ nhớ. Những tiêu chuẩn thẩm định khác cũng mang thể được xem xét, chẳng hạn như mức tiêu thụ điện năng, tuy nhiên điều này mang thể ko quan yếu đối với khách hàng và do đó ngầm hiểu sự quan yếu này là bằng 0.

–        Phương thức đo lường gián tiếp phổ biến nhất là phân tích

liên kết, đây là một phương thức sản xuất dữ liệu dựa trên những thị hiếu của khách hàng về những nét đặc thù của sản phẩm và thiện chí của họ để sắm sản phẩm chỉ vì nét đặc thù nào đó thay cho nhiều tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như nét đặc thù về màu sắc hoặc kiểu dáng.

 

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 01:53:25.

Bình luận