Các thành quả chủ yếu trong hoạch định, thực hiện chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh

Mang thể khẳng định trong giai đoạn 2005- 2017, những chính sách kinh tế của Nhà nước tương trợ doanh nghiệp tăng năng lực khó khăn (cả của Trung ương cũng như địa phương) đã đạt được một số kết quả như:

Rate this post

Bình luận