Tổng quan về thị trường tiền tệ tại Thái Lan

TTTT là một phòng ban của thị trường tài chính của Thái Lan (kế bên những thị trường khác gồm: thị trường ngoại hối, thị trường nợ, thị trường phái sinh và thị trường vốn). Theo đó, TTTT ở Thái Lan gồm 3 phòng ban: (i) Thị trường vay liên nhà băng ko đảm bảo; (ii) Thị trường giao dịch GTCG ngắn hạn; (iii) Thị trường giao dịch Repo. Theo đó, thị trường liên nhà băng là thị trường mấu chốt, hoạt động theo hình thức phi tập trung.
Điều kiện quan yếu trước hết để hoạt động liên nhà băng đi vào giỏi là sự độc lập của BOT với Chính phủ với quyền tự quyết trong quản lý những phương tiện CSTT để đạt được mục tiêu lạm phát mà Chính phủ cho là thích hợp với những chính sách rõ ràng và sáng tỏ (BOT chuyển đối CSTT sang cơ chế lạm phát mục tiêu từ tháng 5/2000).
Khác với trường hợp của Mỹ, lãi suất giao dịch thực tế trên thị trường liên nhà băng do FED công bố được tính toán chỉ dựa trên báo cáo của những nhà môi giới to, thì BOT tiến hành tính toán và công bố lãi suất và doanh số giao dịch thực tế dựa trên kết quả tổng hợp bình quân gia quyền của tất cả những giao dịch diễn ra thực tế trên thị trường từ báo cáo của tất cả những NHTM, nhà băng chuyên biệt và những doanh nghiệp tài chính nếu mang giao dịch.
Trên TTTT Thái Lan, những hoạt động vay và cho vay từ qua đêm cho tới 1 năm diễn ra vô cùng sôi động giữa những nhà băng dưới hình thức giao dịch cho vay liên nhà băng ko mang bảo đảm nhằm mục đích kiểm soát tính thanh khoản của hệ thống nhà băng.Ngoài ra, giao dịch vay/cho vay liên nhà băng còn diễn ra giữa NHTW Thái Lan (BOT) và những NHTM thông qua những phương tiện trên thị trường mở để tăng tính thanh khoản cho toàn hệ thống và đảm bảo tài chính huy động – vốn vay cho những nhà băng mỗi ngày.

Rate this post

Bình luận