Kinh nghiệm triển khai giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại ngân hàng Malayan Banking Berhad

NH Malayan Banking Berhad (Maybank) là NH to nhất của Malaysia và là một trong những NH to nhất của Đông Nam Á, với tổng tài sản trên 183 tỷ USD và lợi nhuận ròng rã năm 2014 trên 1,92 tỷ USD, là một trong những NH to trên toàn cầu,  là NH hàng đầu trong những NH Hồi giáo. Mạng lưới chi nhánh của Maybank phủ khắp những nước ASEAN cũng như những nước to của châu Á và những trung tâm tài chính toàn cầu, với trên 2400 văn phòng chi nhánh và hơn 47.000 viên chức. Maybank với trên 22 triệu khách hàng tại hơn 20 quốc gia. Mỗi khu vực, quốc gia với những đặc thù riêng, đòi hỏi cần với thứ tự quản lý riêng dẫn tới với thể với rủi ro trong quá trình quản lý. Maybank đã đưa ra bộ những giải pháp tiêu chuẩn cho từng thị trường đặc thù của mình, đồng thời mong muốn với được một giải pháp eCRM với thể tự động hóa quản trị những hợp đồng với khách hàng và những thứ tự quản lý liên quan. Giải pháp Microsoft Dynamics CRM đã được Maybank lựa chọn sử dụng dựa trên những yếu tố: Giải pháp dễ sử dụng, những khung giải pháp quản trị quan hệ linh hoạt trong thiết kế, phát triển và phân phối, thuận tiện triển khai nhanh chóng giải pháp dựa trên những yêu cầu của người sử dụng và những dữ liệu đầu vào. Với giải pháp Microsoft Dynamics CRM đã giúp Maybank cải thiện to về năng suất xử lý hợp đồng với khách hàng, kích hoạt được những báo cáo thống nhất, gia tăng được sức mạnh trong thương thuyết với khách hàng. Đồng thời, với HTTT về khách hàng đầy đủ và đảm bảo nhanh chóng với được những thông tin cần thiết nhất về khách hàng, Maybank cũng giảm được đáng kể giá bán và hạn chế, kiểm soát được rủi ro trong quản lý hợp đồng với khách hàng. Ngoài ra giải pháp Microsoft Dynamics CRM với những giải pháp bán hàng hiệu quả, tương trợ nhà sản xuất đa kênh, nhất là những kênh giao dịch điện tử, mạng xã hội, tương trợ những tiếp cận thị trường thông minh hơn, gia tăng trải nghiệm của khách hàng đối với những nhà sản xuất NH điện tử, giúp NH phát triển sâu sắc hơn mối quan hệ với khách hàng và tư nhân hóa được mọi tương tác với khách hàng (Nguyễn Văn Thủy (2015)).

Để đạt được thành công trong triển khai giải pháp Microsoft Dynamics CRM, Malayan Banking Berhad đã khởi đầu với xây dựng chiến lược CRM cho mình, lựa chọn giải pháp CRM tối ưu thích hợp với đặc thù của NH đồng thời tập trung những nguồn lực tốt nhất cho quá trình triển khai giải pháp. Sự kết hợp tốt giữa đội tư vấn triển khai giải pháp và đội dự án của NH tham gia triển khai giải pháp cũng góp phần tạo nên sự thành công trong quá trình triển khai: Thống nhất được những thứ tự kinh doanh, xây dựng cơ sở vật chất dữ liệu toàn diện và đồng bộ trên tất cả những kênh giao dịch.

Rate this post

Bình luận