Xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch thực hiện TNXH đối với NLĐ một quá trình xác định mục tiêu cách thức DN cần phải làm để đạt được mục tiêu thực hiện TNXH đối với NLĐ của DN. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện TNXH đối với NLĐ với những nội dung cụ thể:

Xác định mục tiêu thực hiện TNXH đối với NLĐ

Mục tiêu thực hiện TNXH đối với NLĐ là một trong những  yếu tố quan  trọng, là việc trước hết trong công việc xây dựng kế hoạch thực hiện. Sự thành công của tổ chức thực hiện TNXH đối với NLĐ phụ thuộc vào việc lựa chọn và sử dụng những mục tiêu  [121]. Mục tiêu  chung của thực hiện TNXH đối với NLĐ là thực  hiện tốt những quy định của pháp luật hiện hành, đạt được yêu cầu của khách hàng   đặt ra trong xuất khẩu hàng hóa, đóng góp vào việc phát triển kinh tế vững bền.

Mục tiêu cụ thể: Căn cứ vào thời kì gồm mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trung hạn và mục tiêu dài hạn; Căn cứ vào cách thức đo lường gồm mục tiêu định tính, mục tiêu định lượng; Căn cứ vào lợi ích, trị giá mục tiêu thực hiện TNXH đối với NLĐ của DN sở hữu thể là:

Thực hiện tốt những quy định của PLLĐ trong đảm bảo quyền cũng như tăng lợi ích đối với NLĐ: DN tuân thủ pháp luật là thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ. Hơn nữa, nhiều DN đề ra mục tiêu là thực hiện TNXH đảm bảo lợi ích cho NLĐ ngoài những quy định về quyền cho NLĐ được cam kết trong HĐLĐ. Bởi những DN nhận thức được rằng: lao động là chìa khóa của thành công của DN. Họ xứng đáng thừa hưởng những lợi ích mà quá trình sản xuất, kinh doanh của DN đem lại.

Đạt được yêu cầu của khách hàng đặt ra trong kinh doanh quốc tế: trong bối cảnh toàn cầu đang ngày càng xích lại sắp nhau do tác động của toàn cầu hóa, những hàng rào thuế quan được huỷ bỏ thay vào đó những yêu cầu về TNXH đối với NLĐ như: SA8000, WRAP, ISO 26000 và hiện nay khách hàng nắm giữa “vận mệnh” của DN. Họ sở hữu quyền “kiểm soát” đo đạc, giám sát, thẩm định thái độ thực hiện TNXH, TNXH đối với NLĐ của DN.

Thực hiện chiến lược kinh doanh vững bền của DN: Doanh thu, thị trường, lợi nhuận, …là những mục tiêu sống còn trong chiến lược kinh doanh của DN. Tuy nhiên, thực hiện TNXH đối với NLĐ còn đề ra mục tiêu chiến lược là xây dựng được lợi thế khó khăn trong khoảng thời gian dài về kinh tế và những mục tiêu xã hội.

Tăng năng suất lao động, chất lượng công việc: Những DN đề ra mục tiêu tạo ra những chuyển biến tích cực trong chất lượng công việc và tạo năng suất cao hơn trong thực hiện TNXH đối với NLĐ. Bởi lẽ năng suất lao động chính là yếu tố quyết định tới giá thành sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận của DN.

Tăng uy tín của DN: Mục tiêu thế tất của thực hiện TNXH đối với NLĐ là tăng uy tín. Đối với những DN để tìm được chỗ đứng trong chuỗi cung ứng  toàn cầu đòi hỏi DN cần phải nỗ lực đầu tư, nỗ lực cải tiến, nỗ lực chứng minh những tiêu chuẩn về lao động cũng như  xây dựng “uy tín” của DN để mở cánh cửa và  tiến bước vào thị trường quốc tế.

Thu hút, giữ chân nguồn nhân lực sở hữu trình độ, độ lành nghề cao:  Mục tiêu  của những DN là sở hữu nguồn nhân lực sở hữu trình độ, độ lành nghề nhân. Bởi nhân lực là trung tâm, là động lực phát triển của mỗi DN. Thực hiện TNXH đối với NLĐ như một kiểu “hữu xạ tự nhiên hương” sẽ đạt mục tiêu thu hút NLĐ sở hữu trình độ tới    với DN cũng như gắn kết NLĐ làm việc trong khoảng thời gian dài.

Chung quy lại, mục tiêu thực hiện TNXH đối với NLĐ trước hết là tuân thủ pháp luật, cam kết trong HĐLĐ, những CoC mà khách hàng yêu cầu trong TMQT, tăng uy tín, tăng năng suất lao động, thực hiện chiến lược kinh doanh vững bền của những DN. Đây là một sự lựa chọn nhưng mang lại “n trị giá” cho những DN.

Nghiên cứu lựa chọn quy tắc ứng xử về TNXH đối với NLĐ

Những CoC về lao động ra đời đã định hướng, kiểm soát và điều chỉnh hành vi của chủ thể DN nhằm đảm bảo cho xã hội phát triển vững bền hơn. Nghiên cứu những CoC về lao động giúp DN hiểu về nội dung, yêu cầu, thứ tự được cấp những CoC. Lúc những DN lựa chọn những CoC về lao động cần căn cứ vào những tiêu chí cụ thể:

Những CoC phải thích hợp với tiêu chuẩn đạo đức xã hội. Trong bất kỳ giai đoạn phát triển kinh tế nào thì luôn sở hữu những chuẩn mực về đạo đức mà xã hội mong đợi. Do vậy, DN cần lựa chọn bộ CoC thích hợp với xã hội bởi nó như là kim chỉ nam để DN sở hữu thể đưa ra những quyết định sáng suốt về thực hiện TNXH đối với NLĐ.

Những CoC lựa chọn phải được phân phối từ những tổ chức sở hữu uy tín. Những tổ chức chứng thực này phải sở hữu ý thức trách nhiệm, nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình phân phối để giúp DN thực hiện TNXH đối với NLĐ sở hữu chất lượng.

Những CoC được nhiều khách hàng quốc tế chấp nhận. DN sở hữu rất nhiều những đối tượng khách hàng khác nhau. Để thuận tiện cho quá trình thực hiện TNXH đối với NLĐ cũng như tối thiểu hóa giá thành thực hiện. DN nên lựa chọn bộ CoC mà nhiều khách hàng quốc tế xác nhận.

Việc tìm kiếm bộ CoC về lao động qua những phương tiện truyền thông, những tổ chức tư vấn về tiêu chuẩn TNXH đối với NLĐ, hay trực tiếp liên hệ với những tổ chức xác nhận. Hiện sở hữu rất nhiều những CoC về lao động (xem Bảng 01 – phụ lục 06) và căn cứ theo yêu cầu của khách hàng hay theo mục tiêu đề ra của DN trong thực hiện TNXH đối với NLĐ, những CoC tìm kiếm như: SA8000, WRAP, OSHAS 18001…

Lựa chọn tổ chức xác nhận những CoC cần đảm bảo: tổ chức sở hữu uy tín, tiếng tăm; chất lượng của tổ chức chứng thực; chi  phí thẩm định chứng thực hợp lý.  Dấu xác nhận, tổ chức sở hữu thể được xác nhận bởi một hoặc nhiều cơ quan xác nhận. Cơ quan xác nhận mà DN thường lựa chọn là: UKAS (Anh), RvA (Hà Lan), ANAB (Mỹ), JAS-ANZ (Úc và New Zealand).

Tại những DN việc thực hiện TNXH đối với NLĐ ko nhất thiết phải được  cấp chứng chỉ thực hiện một bộ CoC nào. Tuy nhiên, việc tìm và lựa chọn để được cấp một CoC về lao động chứng tỏ DN đã nỗ lực thực hiện tốt pháp luật hiện hành cũng như đạt được yêu cầu của khách hàng đặt ra trong TMQT.

Xây dựng chương trình thực hiện TNXH đối với NLĐ

Xây dựng chương trình phụ thuộc vào mục tiêu thực hiện TNXH đối với NLĐ mà DN lựa chọn. Lúc xây dựng chương trình DN cần tập trung vào những khía cạnh:

Chủ thể xây dựng chương trình

Tại DN, những nhà quản lý DN và phòng ban đảm trách thực hiện TNXH đối với NLĐ sẽ trực tiếp xây dựng chương trình thực hiện TNXH đối với NLĐ nhằm đảm bảo tính chỉ huy, tính hệ thống trong thực hiện. Xây dựng những chương trình này  giúp tăng tính hiệu quả làm việc cũng như tạo điều kiện cho DN chủ động công việc, biết làm việc gì trước, việc gì sau, ko bỏ sót công việc. Ngoài ra, những nhà quản  lý DN và phòng ban đảm trách thực hiện TNXH đối với NLĐ sẽ sắp đặt những nguồn lực tập trung theo một kế hoạch thống nhất, chủ động ứng phó với mọi sự thay đổi trong quá trình thực hiện.

Thứ tự xây dựng chương trình

Chương trình thực hiện TNXH đối với NLĐ liên quan tới nhân lực và vật   lực của DN. Vì vậy, những chương trình này phải được sự phê duyệt hoặc ra quyết định của nhà quản lý cao nhất trong DN. Thứ tự này bao gồm:

Bước 1: Xây dựng dự thảo chương trình thực hiện TNXH đối với NLĐ. Bước 2: Tham khảo ý kiến của những phòng ban, đơn vị về dự thảo chương trình. Bước 3: Ra quyết định chương trình thực hiện TNXH đối với NLĐ.

Bước 4: Ban hành, lưu trữ, sao gửi những phòng ban, đơn vị trong DN để thực   hiện chương trình.

Chương trình TNXH đối với NLĐ ko phải chỉ xây dựng 1 lần mà duy trì và định kỳ từ 2 – 3 năm tiến hành tổng kết, điều chỉnh và cải tiến. Đồng thời, để  đảm bảo khâu thực hiện TNXH đối với NLĐ được hiệu quả, cần tính tới những yếu  tố dự phòng: dự phòng về thời kì, địa điểm, nguồn lực.

Một số chương trình

Những chương trình thực hiện TNXH đối với NLĐ sở hữu thể là chương trình đơn hoặc chương trình kép chứa đựng một hoặc một số nội dung bao gồm những hoạt  động trách nhiệm đảm bảo quyền và lợi ích: HĐLĐ (những điều khoản đảm bảo quyền, loại HĐLĐ, những điều khoản đảm bảo lợi ích); Những quy định về giờ làm việc (đúng cam kết, theo tuần, theo tháng, theo năm, tính tự nguyện về thời kì làm thêm); ATVSLĐ và sức khỏe nghề nghiệp (Tập huấn về ATVSLĐ, những lối thoát hiểm nguy cấp, bảo hộ lao động, hoạt động văn hóa, văn nghệ…); Tiền lương và phúc lợi (Lương tối thiểu, làm thêm giờ, tiền lương ngày nghỉ, trả lương khó khăn,..); Tự do hiệp hội và thương lượng tập thể (thành lập công đoàn hạ tầng, NLĐ tham gia đoàn thể, đoàn thể, hội nghị NLĐ,…).

Xây dựng ngân sách thực hiện TNXH đối với NLĐ

Xây dựng ngân sách là quá trình dự trù toàn bộ những khoản thu, chi bằng tiền liên quan tới một hoặc nhiều nội dung thực hiện TNXH đối với NLĐ trong từng thời kỳ. Đây là hoạt động thiết thực giúp tiết kiệm giá thành mà vẫn đảm bảo thực hiện mục tiêu. Tại một số DN ngân sách thực hiện được hoạch định trước thật cụ tỉ trong lúc đó một số DN phê duyệt giá thành TNXH theo thực tế phát sinh. Điều đó phụ thuộc vào nguyên tắc quản lý và tiềm lực tài chính của DN. Xây dựng ngân sách về những khoản giá thành TNXH được tiến hành kết hợp giữa phòng ban đảm trách thực hiện TNXH đối với NLĐ với phòng ban kế toán để xây dựng, hạch toán.

Dự trù nguồn thu: Đây là hoạt động tạm tính những nguồn kinh phí trang cấp cho hoạt động thực hiện TNXH đối với NLĐ. Dự trù nguồn thu làm hạ tầng cho việc cân đối giá thành cho những hoạt động thực hiện TNXH đối với NLĐ sẽ được thực hiện nhằm tránh tình trạng thâm hụt ngân sách. Nguồn thu chủ yếu bao gồm:

Dự trù giá thành: Đây là quá trình tạm tính những khoản chi bằng tiền liên quan tới một hoặc nhiều nội dung thực hiện TNXH đối với NLĐ. Để làm được điều này, DN cần liệt kê tất cả những mục chi liên quan tới từng hoạt động được thực hiện và tạm tính giá thành đầu tư cho mục chi đó như:

+ Giá tiền TNXH đảm bảo quyền của NLĐ bao gồm khoản giá thành: ký kết HĐLĐ, tập huấn ATVSLĐ, trang bị bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, trả lương, phúc lợi, theo dõi và rà soát sức khỏe định…

+ Giá tiền TNXH đảm bảo lợi ích của NLĐ bao gồm khoản chi: tổ chức những hoạt động văn hóa và thể thao, mức lương khó khăn, phụ cấp, trợ cấp cao hơn quy định, chi cho NLĐ tham gia thực hiện TNXH đối với NLĐ.

Tổng hợp ngân sách: Việc tổng hợp cần chuẩn xác tất cả những khoản thu, chi của DN. Liệt kê chi tiết số tiền đã thu, chi theo từng hạng mục theo thời kì để cân đối thu chi sao cho hợp lý. Định kỳ phòng ban kế toán của DN tổng hợp ngân sách để thấy được bức tranh tài chính về thu, chi và đây là công việc quan yếu để đảm bảo chủ động cân đối thu – chi, phân phối thông tin tài chính trong thực hiện TNXH.

Rate this post

Bình luận