Mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 152/ 2006/ NĐ – CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ.

-Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiếu chung; Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung.

– Trường hợp có từ hai người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ nêu trên.

– Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết thuộc đối tượng quy định.

Rate this post

Bình luận