Mục tiêu doanh nghiệp và mục tiêu marketing

Mục tiêu kinh doanh

Một doanh nghiệp khởi đầu hình thành vào một thời khắc nào đó với một số nguồn tài nguyên (nhân, vật lực) và mong muốn sử dụng những nguồn tài nguyên nầy để đạt được một điều gì đó. Điều mà doanh nghiệp muốn đạt được tức là mục tiêu của doanh nghiệp vốn được mô tả như là một đích tới mong muốn và thường là dưới dạng một mức lợi nhuận, bởi vì lợi nhuận làm hài lòng cổ đông cũng như chủ đầu tư. Lợi nhuận là tiêu chí để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng nguồn tài nguyên của doanh nghiệp. Và cách làm như thế nào để đạt được những mục tiêu nầy thì đó chính là chiến lược của tổ chức.

Điều nầy sở hữu tức thị những mong muốn được nói như là tăng thị trường, tạo ra một hình ảnh thương hiệu mới, đạt được x% tăng trưởng về doanh số .v.v. thực tế là chiến lược ở cấp tổ chức. Trên thực tế, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh thông qua những phòng ban chức năng, cho nên những gì được gọi là chiến lược ở cấp tổ chức trở thành mục tiêu trong phạm vi phòng ban chức năng.

Mục tiêu advertising and marketing

Từ quan niệm trên, mục tiêu advertising and marketing là những số liệu cụ thể về dòng mà doanh nghiệp bán (sản phẩm, nhà cung cấp, giải pháp) và bán cho người nào (thị trường). Cụ thể như:

Một cách nhìn khác của mục tiêu advertising and marketing:

Từ những mục tiêu chung nói trên, những CMO triển khai cụ thể tùy thuộc vào tình hình của từng tổ chức.

Đặt mục tiêu như thế nào?

Sở hữu những mục tiêu đặt ra nghe rất to tát, nhưng thực ra chỉ để cho sở hữu mục tiêu vì ngay chính người đặt ra mục tiêu đấy biết rằng sẽ ko bao giờ đạt được. Lại sở hữu những mục tiêu đặt ra nghe sở hữu vẻ rất kêu nhưng rồi sở hữu đạt được hay ko cũng ko người nào kiểm chứng được. Lại sở hữu những mục tiêu đặt ra mà người đặt ra sở hữu tình “chơi chữ”, hay nói cụ thể hơn là muốn hiểu kiểu gì cũng được và chẳng biết tới bao giờ mới đạt được.

Trong advertising and marketing xác định một mục tiêu cụ thể là một yêu cầu tiên quyết để sở hữu thể xây dựng một chiến lược thích hợp nhằm đạt được mục tiêu đó. Một mục tiêu cụ thể còn tạo điều kiện cho người làm advertising and marketing sở hữu thể đo lường hiệu quả của việc thực hiện chiến lược advertising and marketing của mình. Ngoài ra, việc đặt ra một mục tiêu cụ thể, khả thi còn thể hiện trình độ và sự quyết tâm của người làm advertising and marketing.

Những mục tiêu chung chung phiên phiến như “phấn đấu tăng thị trường”, “phấn đấu kinh doanh đạt hiệu quả cao”, “tăng doanh số so với năm trước” hay khá kêu như “giành thị trường của đối thủ khó khăn”, “trở thành một trong những sản phẩm hàng đầu” v.v. đều sẽ chẳng giúp doanh nghiệp đi tới đâu bởi vì đích tới của họ quá mơ hồ.
Đồng ý là hầu hết những chiêu thị mà advertising and marketing tung ra đều nhắm tới tăng thị trường, tăng doanh số, nhưng vấn đề là tăng bao nhiêu? cần thời kì bao lâu để đạt được? Để tăng 5% doanh số thì công sức vốn liếng cần đầu tư thể hiện qua chiến lược advertising and marketing sẽ khác với mục tiêu tăng 200% doanh số.

S= Particular: Cụ thể, rõ ràng. 
Mục tiêu phải thật cụ thể. Chẳng hạn nếu là nhằm tăng thị trường thìa là tăng bao nhiêu phần trăm? Tăng doanh số thì phải cụ thể là bao nhiêu USD/Đồng? Cần bao nhiêu lâu, ngày, tháng năm nào kết thúc? Bằng cách nào? Vốn đầu tư, nhân lực từ đâu?…

M= measurable: Sở hữu thể đo đếm được.
Mục tiêu đưa ra phải sở hữu đơn vị, con số cụ thể để sở hữu thể đo đếm được. Chẳng hạn như %; USD/Đồng; giờ, ngày, tháng; kg; tấn; lược khách v.v. để tới lúc kết thúc năm, kết thúc chương trình, kế hoạch sở hữu thể xác định được ngay là đạt hay ko đạt mục tiêu đề ra.

A= Achievable: Sở hữu thể đạt được. 
Mục tiêu đặt ra cần phải vừa đủ cao để tranh thủ khai thác hết tiềm năng thị trường và tận dụng hết năng lực của doanh nghiệp, nhưng cũng phải thực tế ở mức sở hữu thể đạt được. Bởi nếu đặt ra mục tiêu mà ngay từ đầu mọi người đều sở hữu thể trông thấy ngày là sở hữu cố cách mấy cũng chẳng bao giờ đạt được thì sẽ chẳng người nào phấn đấu làm gì.

R= Life like: Thực tế.
Mục tiêu đặt ra phải sát với năng lực và phải thực tế, liệu bạn sở hữu sở hữu đủ tài nguyên nhân vật lực để đạt được mục tiêu đấy hay ko? Muốn thế người đưa mục tiêu phải thông hiểu thị trường, phải biết người, biết ta.

T= Timed: Sở hữu hạn mức thời kì.
Bạn cần bao lâu để đạt được mục tiêu đề ra. Tháng ngày năm nào?

Một số ví dụ về mục tiêu SMART:

Rate this post

Bình luận