Đối tượng không chịu thuế GTGT

1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành những sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, tư nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Những sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và những hình thức bảo quản thông thường khác.

Ví dụ 1: phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt những sản phẩm trồng trọt; làm sạch, phơi, sấy khô, ướp muối, ướp đá những sản phẩm thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt khác.

2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh khí, phôi, vật liệu di truyền ở những khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương nghiệp. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT là sản phẩm do những cơ sở vật chất nhập khẩu, kinh doanh thương nghiệp với giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng những điều kiện do nhà nước quy định.

3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; nhà cung cấp thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt, mà thành phần chính với công thức hóa học là NaCl.

5. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê.

6. Chuyển quyền sử dụng đất.

7. Bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm người học và những nhà cung cấp bảo hiểm liên quan tới con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và những nhà cung cấp bảo hiểm nông nghiệp khác; Tái bảo hiểm.

8. Hoạt động tài chính:

a) Nhà sản xuất cấp tín dụng gồm những hình thức:

– Cho vay;
– Chiết khấu, tái chiết khấu phương tiện chuyển nhượng và những giấy tờ với giá khác;
– Bảo lãnh nhà băng;
– Cho thuê tài chính;
– Phát hành thẻ tín dụng;
– Bao trả tiền trong nước; bao trả tiền quốc tế đối với những nhà băng được phép thực hiện trả tiền quốc tế;
– Những hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

Tài sản sử dụng để đảm bảo tiền vay của người nộp thuế GTGT hoặc đã được chuyển quyền sở hữu sang bên cho vay lúc bán phải chịu thuế GTGT, trừ trường hợp là hàng hoá ko chịu thuế GTGT quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Ví dụ 2: Trường hợp Doanh nghiệp TNHH A thế chấp dây chuyền, máy móc thiết bị để vay vốn tại Nhà băng B. Hết thời hạn vay theo hợp đồng tín dụng, Doanh nghiệp A ko với khả năng trả nợ, Nhà băng B bán tài sản đảm bảo tiền vay (kể cả trường hợp đã chuyển quyền hoặc chưa chuyển quyền sở hữu tài sản cho Nhà băng B) để thu hồi nợ thì tài sản này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

b) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý doanh nghiệp đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, nhà cung cấp tổ chức thị trường của những sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, nhà cung cấp liên quan tới chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và những nhà cung cấp khác theo quy định của Bộ Tài chính.
Hoạt động phân phối thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của những tổ chức phát hành, tương trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán.

c) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán và những hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật.

d) Bán nợ.

đ) Kinh doanh ngoại tệ.

e) Nhà sản xuất tài chính phái sinh bao gồm hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn tìm, bán ngoại tệ và những nhà cung cấp tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật.

9. Nhà sản xuất y tế, nhà cung cấp thú y, bao gồm nhà cung cấp khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, nhà cung cấp sinh nở với kế hoạch, nhà cung cấp điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Nhà sản xuất y tế bao gồm cả vận chuyển người bệnh, nhà cung cấp cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của những cơ sở vật chất y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu tiêu dùng cho người bệnh.

Trường hợp trong gói nhà cung cấp chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói nhà cung cấp chữa bệnh cũng thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT.

10. Nhà sản xuất bưu chính, viễn thông công ích và Web phổ cập theo chương trình của Chính phủ; Nhà sản xuất bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều tới).

11. Nhà sản xuất phục vụ công cùng về vệ sinh, thoát nước đường xã và khu dân cư; duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường xã, chiếu sáng công cùng; nhà cung cấp tang lễ. Những nhà cung cấp nêu tại điểm này ko phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:

a) Nhà sản xuất phục vụ công cùng về vệ sinh, thoát nước đường xã và khu dân cư phân phối cho tổ chức, tư nhân (kể cả tổ chức, tư nhân trong và ngoài khu công nghiệp) bao gồm những hoạt động thu, dọn, vận chuyển, xử lý rác và chất truất phế thải; thoát nước, xử lý nước thải; bơm hút, vận chuyển và xử lý phân bùn, bể phốt; thông tắc dự án vệ sinh, hệ thống thoát nước thải; quét dọn nhà vệ sinh công cùng; duy trì vệ sinh tại những nhà vệ sinh lưu động và thu gom, vận chuyển xử lý chất thải khác.

Trường hợp cơ sở vật chất kinh doanh phân phối nhà cung cấp như nhà cung cấp lau dọn văn phòng, lau dọn nhà cửa thì nhà cung cấp này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Ví dụ 3: Doanh nghiệp TNHH B phân phối nhà cung cấp lau dọn văn phòng cho đơn vị C, phân phối nhà cung cấp lau chùi hành lang, cầu thang cho chung cư H thì những nhà cung cấp này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

b) Duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường xã bao gồm hoạt động quản lý, trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ chim, thú ở những công viên, vườn thú, khu vực công cùng, rừng quốc gia, vườn quốc gia.

c) Chiếu sáng công cùng bao gồm chiếu sáng đường xã, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên.

d) Nhà sản xuất tang lễ của những cơ sở vật chất với chức năng kinh doanh nhà cung cấp tang lễ bao gồm những hoạt động cho thuê nhà tang lễ, xe ô tô phục vụ tang lễ, mai táng, hoả táng, cải táng.

12. Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng tài chính đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo đối với những dự án văn hóa, nghệ thuật, dự án phục vụ công cùng, cơ sở vật chất hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội.

Trường hợp với sử dụng tài chính khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân (bao gồm cả vốn đóng góp, tài trợ của tổ chức, tư nhân), vốn viện trợ nhân đạo mà tài chính khác ko vượt quá 50% tổng số tài chính sử dụng cho dự án thì đối tượng ko chịu thuế là toàn bộ trị giá dự án.

Đối tượng chính sách xã hội bao gồm: người với công theo quy định của pháp luật về người với công; đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy những nghề khác nhằm tập huấn, bồi dưỡng tăng trình độ văn hoá, tri thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp những cơ sở vật chất dạy học các ngành từ măng non tới trung học phổ thông với thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học trò và những khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học trò và những khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng ko chịu thuế.

Khoản thu về ở nội trú của học trò, sinh viên, học viên; hoạt động tập huấn (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong thứ tự tập huấn) do cơ sở vật chất tập huấn phân phối thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT. Trường hợp phân phối nhà cung cấp thi và cấp chứng chỉ ko gắn với tập huấn thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng tài chính ngân sách nhà nước.

15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; in tiền.

Báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, bao gồm cả hoạt động truyền trang báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành.

Sách chính trị là sách tuyên truyền đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị theo chuyên đề, chủ đề, phục vụ những ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của những tổ chức, các ngành, những ngành, địa phương; những loại sách thống kê, tuyên truyền phong trào người tốt việc tốt; sách in những bài phát biểu, nghiên cứu lý luận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Sách giáo khoa là sách tiêu dùng để giảng dạy và học tập trong tất cả các ngành từ măng non tới trung học phổ thông (bao gồm cả sách tham khảo tiêu dùng cho thầy giáo và học trò thích hợp với nội dung chương trình giáo dục).

Giáo trình là sách tiêu dùng để giảng dạy và học tập trong những trường đại học, cao đẳng, trung học nhiều năm kinh nghiệm và dạy nghề.

Sách văn bản pháp luật là sách in những văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Sách khoa học-kỹ thuật là sách tiêu dùng để giới thiệu, hướng dẫn những tri thức khoa học, kỹ thuật với quan hệ trực tiếp tới sản xuất và những ngành khoa học, kỹ thuật.

Sách in bằng chữ dân tộc thiểu số bao gồm cả sách in music ngữ chữ phổ thông và chữ dân tộc thiểu số.

Tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động là tranh, ảnh, áp phích, những loại tờ rơi, tờ gấp phục vụ cho mục đích tuyên truyền, cổ động, khẩu hiệu, ảnh lãnh tụ, Đảng kỳ, Quốc kỳ, Đoàn kỳ, Đội kỳ.

16. Vận chuyển hành khách công cùng bằng xe buýt, xe điện là vận chuyển hành khách công cùng bằng xe buýt, xe điện theo những tuyến trong nội tỉnh, trong thành thị và những tuyến phụ cận ngoại tỉnh theo quy định của Bộ Liên lạc vận tải.

17. Hàng hoá thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong những trường hợp sau:

a) Máy móc, thiết bị, vật tư nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học;

b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên tiêu dùng và vật tư cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt.

c) Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), giàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu tạo tài sản khăng khăng của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, kể cả trường hợp nhập khẩu và cho thuê lại.

Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan thương chính những hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục thương chính; rà soát, giám sát thương chính; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được để làm cơ sở vật chất phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học; Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên tiêu dùng và vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở vật chất phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở vật chất phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản khăng khăng của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

18. Vũ khí, khí tài chuyên tiêu dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

a) Vũ khí, khí tài chuyên tiêu dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo Danh mục vũ khí, khí tài chuyên tiêu dùng phục vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành.

Vũ khí, khí tài chuyên tiêu dùng phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT phải là những sản phẩm hoàn chỉnh, đồng bộ hoặc những phòng ban, linh kiện, bao phân bì chuyên tiêu dùng để lắp ráp, bảo quản sản phẩm hoàn chỉnh. Trường hợp vũ khí, khí tài chuyên tiêu dùng phục vụ quốc phòng, an ninh phải sửa chữa thì nhà cung cấp sửa chữa vũ khí, khí tài do những doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT.

b) Vũ khí, khí tài (kể cả vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng) chuyên tiêu dùng phục vụ cho quốc phòng, an ninh nhập khẩu thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc nhập khẩu theo hạn ngạch hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hồ sơ, thủ tục đối với vũ khí, khí tài nhập khẩu ko phải chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục thương chính; rà soát, giám sát thương chính; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

19. Hàng nhập khẩu và hàng hoá, nhà cung cấp bán cho những tổ chức, tư nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn lại trong những trường hợp sau:

a) Hàng hoá nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn lại và phải được Bộ Tài chuẩn xác nhận;

b) Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng;

c) Quà biếu, quà tặng cho tư nhân tại Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng;

d) Đồ tiêu dùng của tổ chức, tư nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về miễn trừ ngoại giao; hàng là đồ tiêu dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài lúc về nước mang theo;

đ) Hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế;

Mức hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo mức miễn thuế nhập khẩu quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và những văn bản hướng dẫn thi hành.

Hàng hoá nhập khẩu của tổ chức, tư nhân thuộc đối tượng miễn trừ ngoại giao theo Pháp lệnh miễn trừ ngoại giao thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT. Trường hợp đối tượng miễn trừ ngoại giao tìm hàng hóa, nhà cung cấp tại Việt Nam với thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 18 Thông tư này.

Đối tượng, hàng hóa, thủ tục hồ sơ để thừa hưởng ưu đãi miễn trừ thuế GTGT hướng dẫn tại Điều này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thực hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

e) Hàng hoá, nhà cung cấp bán cho tổ chức, tư nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn lại cho Việt Nam.

Thủ tục để những tổ chức quốc tế, người nước ngoài tìm hàng hoá, nhà cung cấp tại Việt Nam để viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn lại cho Việt Nam ko chịu thuế GTGT: những tổ chức quốc tế, người nước ngoài phải với văn bản gửi cho cơ sở vật chất bán hàng, trong đó ghi rõ tên tổ chức quốc tế, người nước ngoài tìm hàng hoá, nhà cung cấp để viện trợ nhân đạo, viện trợ ko hoàn lại cho Việt Nam, số lượng hoặc trị giá loại hàng tìm; xác nhận của Bộ Tài chính về khoản viện trợ này.

Lúc bán hàng, cơ sở vật chất kinh doanh phải lập hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ là hàng bán cho tổ chức, tư nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ ko hoàn lại, viện trợ nhân đạo ko kể thuế GTGT và lưu giữ văn bản của tổ chức quốc tế hoặc của cơ quan đại diện của Việt Nam để làm căn cứ kê khai thuế. Trường hợp tổ chức, tư nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tìm hàng hoá, nhà cung cấp tại Việt Nam để viện trợ ko hoàn lại, viện trợ nhân đạo với thuế GTGT thì thuộc trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 18 Thông tư này.

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; vật liệu, nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài;

Hàng hoá, nhà cung cấp được tìm bán giữa nước ngoài với những khu phi thuế quan và giữa những khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương nghiệp đặc trưng, khu thương nghiệp – công nghiệp và những khu vực kinh tế khác được thành lập và thừa hưởng những ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ tìm bán trao đổi hàng hoá giữa những khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý ko thu thuế GTGT trong những trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục thương chính; rà soát, giám sát thương chính; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

21. Chuyển giao khoa học theo quy định của Luật chuyển giao khoa học; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao khoa học, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ với kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng ko chịu thuế GTGT tính trên phần trị giá khoa học, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp ko tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần trị giá khoa học, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và nhà cung cấp phần mềm theo quy định của pháp luật.

22. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và những loại vàng chưa được chế tạo thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác.

Vàng dạng thỏi, miếng và những loại vàng chưa chế tạo được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, kinh doanh vàng.

23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến.

Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến là những tài nguyên, khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã qua sàng, tuyển, xay, nghiền, xử lý tăng hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua giai đoạn cắt, xẻ.

Ví dụ 4: Cơ sở vật chất kinh doanh A xuất khẩu sản phẩm đá tự nhiên dưới dạng đá khối, đá phiến thì sản phẩm đá tự nhiên xuất khẩu thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT.

Ví dụ 5: Cơ sở vật chất kinh doanh B xuất khẩu đá vôi trắng dạng hạt và dạng bột thì sản phẩm đá vôi trắng dạng hạt và dạng bột xuất khẩu thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở vật chất kinh doanh xuất khẩu bột đá siêu mịn (theo tiêu chuẩn của cơ quan với thẩm quyền), bột đá siêu mịn với tráng phủ axít, những sản phẩm này được xác định là sản phẩm đã qua chế biến thành sản phẩm khác thì lúc xuất khẩu ko thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT.

24. Sản phẩm nhân tạo tiêu dùng để thay thế cho phòng ban thân thể của người bệnh, bao gồm cả sản phẩm là phòng ban cấy ghép trong tương lai trong thân thể người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên tiêu dùng khác tiêu dùng cho người tật nguyền.

25. Hàng hóa, nhà cung cấp của tư nhân kinh doanh với mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung ứng dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước theo quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, tư nhân và những tổ chức khác của Việt Nam với thuê mướn lao động.

26. Những hàng hóa, nhà cung cấp sau:

a) Hàng hoá bán miễn thuế ở những shop bán hàng miễn thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra.

c) Những hoạt động với thu phí, lệ phí của Nhà nước theo pháp luật về phí và lệ phí.

d) Rà phá bom mìn, vật nổ do những đơn vị quốc phòng thực hiện đối với những dự án được đầu tư bằng tài chính ngân sách nhà nước.

Hàng hóa thuộc diện ko chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định tại Điều này nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định với cơ quan thương chính nơi đăng ký tờ khai thương chính. Tổ chức, tư nhân bán hàng té ra thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ thuế quan trực tiếp quản lý theo quy định.

 

Theo

Điều 4 – Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012

Mục 1 và 2 của điều 1 – Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 10:05:22.

Bình luận