Chính sách tỷ giá hối đoái tác động đến đầu tư chứng khoán

Tỷ giá hối đoái là tỷ giá giữa hai đồng tiền mà theo đó một đồng tiến này sẽ được chuyển đổi sang đồng tiền còn lại bằng một tỷ lệ nhất định. Mang hai cách niêm yết tỷ giá: trực tiếp và gián tiếp.

Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và thu nhập từ chứng khoán được rất nhiều nhà nghiên cứu nghiên cứu giảng giải. Tuy nhiên, kết quả của những nghiên cứu này vẫn ko thống nhất được chiều tác động của tỷ giá lên giá chứng khoán. Về mặt lý thuyết sở hữu ba cách tiếp cận mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và giá chứng khoán.

Trước nhất, theo cách tiếp cận của Dornbusch và Fisher (1980) cho thấy mối quan hệ cùng chiều giữa giá chứng khoán và tỷ giá. Với lập luận một lúc đồng tiền trong nước được định giá thấp sẽ làm cho doanh nghiệp trong nước tăng tính khó khăn, làm gia tăng trong hoạt động xuất khẩu, dẫn tới, giá cổ phiếu của doanh nghiệp tăng lên. Tuy nhiên, kết quả sẽ hoàn toàn trái lại đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều giá thành nhập khẩu cho đầu vào của sản phẩm. Sự gia tăng giá thành sản phẩm do đồng tiền trong nước được định giá thấp sở hữu thể làm cho doanh thu và lợi nhuận giảm, dẫn tới giá cổ phiếu giảm.

Một cách tiếp cận khác bằng mô phỏng thăng bằng danh mục đầu tư về tỷ giá, Branson (1983) cho rằng: quan hệ giữa tỷ giá và giá cổ phiếu là ngược chiều. Nguyên nhân là do chiều tác động của giá cổ phiếu lên tỷ giá. Những nhà đầu tư tư nhân nắm giữ cả tài sản trong nước và tài sản nước ngoài (bao gồm cả tiền tệ trong danh mục đầu tư). Lúc giá chứng khoán tăng trong nước, họ sẽ bán bớt tài sản nước ngoài mà hiện tại ít quyến rũ hơn. Điều này sẽ dẫn tới tỷ giá hối đoái giảm, vì vậy mối quan hệ của giá chứng khoán và tỷ giá là ngược chiều. Sự tăng lên về giá của những tài sản trong nước làm cho nhà đầu tư gia tăng nhu cầu của họ về tiền tệ, dẫn tới lãi suất gia tăng. Tuy nhiên, sự gia tăng của khối đầu tư nước ngoài vào tài sản trong nước lúc tỷ giá hối đoái giảm cũng làm gia tăng nhu cầu và làm tăng giá chứng khoán.

Lúc tiếp cận tỷ giá như một tài sản (giá của một đơn vị ngoại tệ) trong thị trường tài sản, Gavin (1989) trong mô phỏng tiền tệ đã khẳng định tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu sở hữu mối quan hệ yếu hoặc hoàn toàn ko sở hữu quan hệ. Giống như giá của những tài sản khác, tỷ giá cũng được xác định bởi tỷ giá tương lai kỳ vọng. Bất kỳ yếu tố nào tác động tới trị giá tương lai của tỷ giá thì sẽ tác động tới tỷ giá ở hiện tại. Những yếu tố gây nên sự thay đổi trong tỷ giá sở hữu thể khác những yếu tố gây nên sự thay đổi trong giá cổ phiếu, trong những trường hợp này sẽ ko tồn tại quan hệ giữa những tài sản trên.

Tương tự, tỷ giá hối đoái sở hữu tác động tới giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, tác động tới hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư, đặc trưng là những nhà đầu tư tổ chức và tư nhân nước ngoài.

Rate this post

Bình luận