Điều kiện hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động?

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ:

Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, thừa hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện thuộc một trong những trường hợp sau đây:

– Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên:

– Với đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc thù nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì ko kể tuổi đời.

Rate this post

Bình luận