Nghiên cứu tình huống: Ví dụ về Kế toán tiền khi thu chi bằng tiền mặt

Leo là nhà văn tự do. Anh sử dụng kế toán tiền trong công việc kinh doanh của mình. Năm vừa qua, công việc của anh rất phát đạt nhưng hiện anh đang lo lắng về những khoản thuế mà anh phải đóng nếu anh bị xếp vào nhóm đóng thuế vì sở hữu mức thu nhập cao. Anh biết sở hữu hai cách giảm thu nhập chịu thuế cho năm này: (1) cho khách hàng hoãn việc trả tiền cho tới năm thuế kế tiếp, và (2) tăng giá tiền tiền mặt sở hữu thề khấu trừ thuế trong năm thuế này. Vì vậy, lúc tới tháng 12, Leo quyết định cho hai khách hàng hoãn việc trả tiền tới cuối tháng. Bằng cách này, anh sẽ nhận được tiền vào khoảng giữa tháng Một của năm thuế kế tiếp. Anh cũng nghĩ tới những món hàng anh sẽ tậu trong những tháng tới: tem, máy vi tính mới, văn phòng phẩm, tài liệu tham khảo… Anh tậu những món hàng này trước ngày 31 tháng 12. Mức giá này được ghi thành tiêu phí tiền mặt trong năm nay – điều này giúp Leo giảm thêm thu nhập chịu thuế của mình.
Kể toán dồn tích ghi chép những nghiệp vụ phát sinh bất kế sở hữu thực thu thực rót vốn hay ko. Hầu hết những đơn vị đều sử dụng kế toán dồn tích. Hệ thống này cho phép kết hợp tốt hơn giữa doanh thu và giá tiền liên quan. Điều này giúp đơn vị hiểu nguyên nhân và kết quả thực tế của những hoạt động kinh doanh. Vì vậy, doanh thu được ghi nhận trong suốt thời kỳ diễn ra những hoạt động kinh doanh, và giá tiền được ghi nhận trong cùng thời kỳ với doanh thu liên quan.
Hãy xem xét ví dụ, Cống ty Amalgamated sở hữu thể ghi 20.000 USD trong mục doanh thu từ những đơn đặt hàng móc áo trong một năm thuế, dù những đơn hàng này chưa được trả tiền cho tới sang năm thuế tiếp theo. Ngoài ra, việc ghi nhận những giá tiền vật liệu cần thiết cho những đơn hàng này được thực hiện lúc hoạt động đặt hàng hoàn thành.
Một kết quả thú vị nữa của kế toán dồn tích là khả năng khắc phục những giá tiền trả trước. Một số đơn vị thường thuê bất động sản nhiều năm và tậu bảo hiểm trả tiền một lần. Những giá tiền này được gọi là giá tiền trả trưóc. Lúc vừa thực hiện xong giao dịch, giá tiền này được ghi vào bảng cân đối kế toán thành một khoản chẳng hạn như bảo hiểm trả trước. Phẩn trả tiền của mỗi năm được tính giá tiền lúc được sử dụng. Ví dụ, nếu Amalgamated tậu một hợp đồng bảo hiểm tài sản thời hạn hai năm với giá tiền 6.000 USD trong năm 2002, thì 3.000 USD sẽ được tính là giá tiền trong báo cáo thu nhập năm 2002 và khoản ứng trước cho năm 2003 sè được ghi là tài sản trả trước trong bảng cân đối kế toán.

Rate this post

Bình luận