Đánh giá tiềm năng và sự vận động của các nguồn vốn trong chứng khoán

Lúc nền kinh tế đã đạt được mức phát triển nhất định, thu nhập của cư dân được nâng lên và đặc thù là sự hiểu biết của người dân về chứng khoán và kinh doanh chứng khoán được phổ cập hơn thì nguồn tiền tiết kiệm tư nhân từ tài khoản tiết kiệm nhà băng sẽ dịch chuyển sang thị trường chứng khoán.

Tài chính của nhà đầu tư tổ chức là vốn đầu tư được huy động và đầu tư bởi những doanh nghiệp, những doanh nghiệp đầu tư chứng khoán, đặc trưng của vốn đầu tư này là vốn đầu tư tập trung to, đầu tư một cách nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Đây là nguồn hỗ trợ quan yếu, mang tính định hướng và dẫn dắt đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Tài chính của nhà đầu tư tư nhân mang nguồn gốc từ tiết kiệm tư nhân và từ vốn góp của những thành viên thành lập tổ chức đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, vốn đầu tư này còn được bổ sung hàng kỳ bằng lợi nhuận giữ lại hoặc được huy động bằng cách phát hành chứng khoán để huy động vốn. Về trong khoảng thời gian dài, lúc nền kinh tế phát triển ở trình độ cao, vốn đầu tư của nhà đầu tư tư nhân là vốn đầu tư chủ yếu của thị trường chứng khoán.

Vốn vay là vốn đầu tư được huy động từ việc đi vay (chủ yếu là vay từ những tổ chức tín dụng) do đầu tư chứng khoán ẩn chứa nhiều rủi ro nên về trong khoảng thời gian dài thì vốn đầu tư cho vay đầu tư chứng khoán sẽ ngày càng thắt chặt và bị thu hẹp lại.

Tài chính của nhà đầu tư trong nước là vốn đầu tư tới từ những tổ chức, tư nhân của trong nước. Đây là vốn đầu tư chủ đạo đối với thị trường chứng khoán. Tài chính của nhà đầu tư nước ngoài là vốn đầu tư từ những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trên thị trường chứng khoán, đây là vốn đầu tư quan yếu vì nó thường to và đầu tư mang tính nhiều năm kinh nghiệm cao.

Tài chính đầu tư gián tiếp nước ngoài mang những tác động rất to đối với nền kinh tế trong nước do mang tiềm năng to và tính ổn định cao về dòng tiền.  Lợi ích dễ nhận thấy của dòng vốn đầu tư gián tiếp là nó giúp những doanh nghiệp trong nước mang thể tiếp cận với những vốn đầu tư tiết kiệm nước ngoài, tận dụng những vốn đầu tư này để đầu tư, giảm bớt sức ép vốn trong  quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh. Đầu tư gián tiếp nước ngoài còn giảm giá tiền vay vốn và làm đầu tư sẽ tiếp tục tăng lên, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, lúc dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào ồ ạt với quy mô to, nó mang thể gây mất thăng bằng về kinh tế vĩ mô và lúc nhà đầu tư gián tiếp rút vốn với quy mô to và đột ngột, nó mang thể gây ra sự sụp đổ của thị trường tài chính trong nước và gây ra khủng hoảng tài chính nếu gặp những cú sốc bên trong hoặc bên ngoài của nền kinh tế. Vì vậy, nhiều quốc gia đã rất cảnh giác lúc mở cửa và thu hút vốn đầu tư đầu tư gián tiếp này.

Rate this post

Bình luận