Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thủy sản và dịch vụ hậu cần thủy sản

Trước mắt tỉnh chỉ đạo cho những sở, ban ngành liên quan tập trung xây dựng và sớm ban hành chương trình hành động về chiến lược biển của Bà Rịa – Vũng Tàu tới năm 2020 và tầm nhìn tới 2030, theo Quyết nghị số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược biển Việt Nam tới năm 2020 như một số địa phương khác đã làm.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với những Bộ, ngành của trung ương nghiên cứu, đề xuất chính sách tín dụng tương trợ ngư gia hiện đại hóa tàu cá, đóng mới tàu vỏ thép, đóng mới tàu nhà cung cấp hậu cần nghề cá, vay tín dụng thương nghiệp phục vụ sản xuất đối với ngư gia, nuôi trồng thủy sản với lãi suất khoảng 5%/năm, thời hạn cho vay 10 năm (riêng đối với đóng mới tàu cá, ko kể lãi trong thời kì đóng tàu); phương thức, thủ tục cho vay bảo đảm thuận tiện, thích hợp; nghiên cứu, xem xét cho ngư gia tiêu dùng tàu sẽ được đóng bằng vốn vay làm tài sản thế chấp theo chủ trương của Nhà nước.

Khẩn trương xây dựng những phương án, kế hoạch để tận dụng chính sách tương trợ bảo hiểm tàu cá và thân thể đối với ngư gia tham gia hoạt động khai thác trên biển, đảo, tiếp cận được với kinh phí xúc tiến thương nghiệp của Chính phủ, nhanh chóng cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về quy hoạch, đầu tư và phát triển ngành thủy sản nói riêng và chiến lược phát triển kinh tế biển nói chung, làm hạ tầng cho những hoạt động đánh bắt, nuôi trồng chế biến thủy sản, chính sách tín dụng ưu đãi cho chủ tàu, ngư gia, những hợp tác xã, những doanh nghiệp vay vốn ưu đãi đầu tư phát triển khai thác, chế biến nhà cung cấp hậu cần thủy sản.

Tỉnh cần xây dựng cơ chế, chính sách đối xử đồng đẳng với mọi thành phần kinh tế đầu tư vào chế biến thủy sản, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực và với khoa học chế biến hiện đại, bảo đảm môi trường; thực hiện tốt Quyết định 2072/QĐ-TTg, ngày 11/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tương trợ lãi suất cho những tổ chức, tư nhân vay vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản.

Sở Công thương nghiệp, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với những cơ quan trung ương tập trung đẩy mạnh những hoạt động xúc tiến thương nghiệp đối với những mặt hàng thủy sản tại những thị trường to; trong quá trình thương lượng những hiệp nghị tự do thương nghiệp với những đối tác; mở cửa thị trường, tháo dỡ bỏ những rào cản thương nghiệp, kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam nói chung và của địa phương nói riêng tiếp cận những thị trường toàn cầu.

Nhà nước cần tạo điều kiện để những doanh nghiệp chế biến, kế bên những hình thức huy động vốn thông thường hiện nay (vay nhà băng, những tổ chức tín dụng và quĩ đầu tư), với thể phổ quát hình thức huy động vốn bằng liên doanh, liên kết và đặc thù là cần tăng cường huy động thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, vay vốn khách hàng, dưới sự bảo lãnh của Nhà nước và địa phương. Đồng thời chủ động thu xếp, xếp đặt ngân sách địa phương tương trợ thêm một phần lãi suất cho vay (kết hợp với chính sách tương trợ tín dụng của Nhà băng Nhà nước) bảo đảm lãi suất hợp lý; đặc thù quan tâm tới chính sách xóa đói giảm nghèo tại những xã ven biển, xã đảo, thị xã đảo.

Tỉnh đề nghị Chính phủ tiếp tục tương trợ phí bảo hiểm và hệ thống thông tin tầm xa HF cho ngư gia đánh bắt xa bờ, đảm bảo an toàn tài chính cho ngư gia trước rủi ro trong hoạt động đánh bắt xa bờ, xem xét hình thức cho thuê tài chính, cho vay những doanh nghiệp với năng lực để đóng mới, tậu tàu và cho ngư gia thuê lại; nghiên cứu thực hiện cho vay khép kín theo chuỗi nhà cung cấp từ phân phối hậu cần, đánh bắt, chế biến, tiêu thụ xuất khẩu hàng hóa. Ủy quyền những đơn vị bảo hiểm triển khai kịp thời, đồng bộ những loại bảo hiểm cho ngư gia đi biển cũng như những doanh nghiệp khai thác, nuôi trồng, bao tiêu và chế biến thủy sản theo đúng những quy định tương trợ của Nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần xây dựng và hoàn thiện chính sách phổ quát hóa mô phỏng tổ chức sản xuất. Khuyến khích những mô phỏng liên kết, liên doanh sản xuất, thương nghiệp giữa những ngành nghề sản xuất thủy sản, giữa những nhà sản xuất vật liệu, những nhà chế biến, những thương nhân, những nhà đầu tư tín dụng… theo chuỗi trị giá ngành hàng với sự tham gia quản lý, tổ chức của cùng đồng, của những Hội, Hiệp hội. Khuyến khích những doanh nghiệp đầu tư vào những dự án nhà cung cấp hậu cần nghề cá như phân phối điện, nước ngọt, kho trữ dầu với giá bán bằng giá ở lục địa tại một số vùng ven biển, hải đảo, với thể phát triển đội tàu nhà cung cấp y tế trên vùng biển của tỉnh cũng như những địa phương phụ cận như chăm sóc sức khỏe, những sự cố say sóng, tai nạn trên biển, cứu hộ, cứu nạn, lai giáp tàu gặp nạn.

Rate this post

Bình luận