Tổng hợp các nguồn dữ liệu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tăng trưởng xanh

Tổng hợp từ hai căn cứ xây dựng nguồn dữ liệu bao gồm căn cứ vào lý luận chỉ số đánh giá TTX và căn cứ vào thực tiễn hoạt động SXXM cho kết quả Bảng 4.3 tổng hợp các nguồn dữ liệu chỉ số:

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận