Tổng hợp các nguồn dữ liệu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tăng trưởng xanh

Tổng hợp từ hai căn cứ xây dựng nguồn dữ liệu bao gồm căn cứ vào lý luận chỉ số thẩm định TTX và căn cứ vào thực tiễn hoạt động SXXM cho kết quả Bảng 4.3 tổng hợp những nguồn dữ liệu chỉ số:

Rate this post

Bình luận