Nội dung Phương pháp và phạm vi nghiên cứu hành vi khách hàng

1. Nội dung nghiên cứu:
Nghiên cứu hành vi khách hàng là nghiên cứu những phản ứng của những tư nhân lúc nghe, nhìn, xúc tiếp, sử dụng những sản phẩm hoặc nhà cung cấp và những phản ứng của họ đối với những phương thức tiếp thị sản phẩm hoặc nhà cung cấp đó. Những phản ứng này phải được nghiên cứu trong bối cảnh sở hữu sự tác động của tâm lý bên trong cùng với tác động của đặc điểm tư nhân và môi trường xã hội bên ngoài.
– Những phản ứng của khách hàng: bao gồm những phản ứng thuộc về cảm giác, tri giác và những phản ứng thể hiện qua hành động.
• Những phản ứng thuộc về cảm giác bộc lộ ra ngoài là những xúc cảm, cảm tưởng, tình cảm mà khách hàng sở hữu được lúc nhìn, nghe, nghĩ về sản phẩm và lúc sử dụng sản phẩm hoặc lúc tiếp cận với những phương thức tiếp thị của những nhà kinh doanh sản phẩm, nhà cung cấp.
• Những phản ứng thuộc về tri giác thể hiện qua suy nghĩ lý trí, hiểu biết, thẩm định về sản phẩm, nhà cung cấp và được bộc lộ ra ngoài bằng những niềm tin, những quan niệm, thái độ, những ý định, quyết định liên quan tới sản phẩm, nhà cung cấp. Ví dụ, khách hàng xem quảng cáo, ngắm nhìn sản phẩm, vào một shop rồi suy xét, thẩm định.
• Những phản ứng thể hiện qua hành động bao gồm những quyết định sắm sắm và những hành động liên quan tới việc tiêu tiêu dùng sản phẩm, chẳng hạn như sắm, sử dụng, thay thế.
– Những yếu tố tác động tới hành vi khách hàng: tất cả
những phản ứng thuộc về cảm giác, lý trí, những phản ứng thể hiện qua hành động của khách hàng đều chịu tác động bởi những yếu tố tư nhân và những yếu tố tâm lý bên trong của tư nhân đó.
• Những yếu tố tư nhân bao gồm như tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng kinh tế, phong cách sống, cá tính là nguyên của những động cơ, nhu nhà cầu tiêu dùng.
• Những yếu tố tâm lý bên trong con người gồm những yếu tố như động cơ, nhu cầu, nhận thức, khả năng hiểu biết, niềm tin, thái độ sở hữu tác động quan yếu tới những quyết định sắm sắm của 1 người.
• Những yếu tố bên ngoài như môi trường văn hóa, nhánh văn hóa, tầng lớp xã hội, nhóm tác động, gia đình.
Những yếu tố này tác động tới khách hàng làm cho họ sở hữu những phản ứng ko giống nhau. Những quyết định sắm sắm và tiêu tiêu dùng sản phẩm, nhà cung cấp của người này ko thể giống với những quyết định sắm sắm và tiêu tiêu dùng sản phẩm, nhà cung cấp của người khác do tác động của môi trường văn hóa, xã hội, đặc điểm bản thân và sự xúc tiến của tâm lý tư nhân…
Ví du: Tư nhân lúc sắm sản phẩm quần áo thì sở hữu những lựa chọn rất khác nhau về kiểu dáng, màu sắc, nhãn hiệu do họ sở hữu tuổi tác, cá tính và thu nhập khác biệt. Tuy nhiên họ còn chịu tác động bởi những tác động từ bạn bè, gia đình và những quan niệm về thẩm mỹ, văn hóa trong ăn mặc dẫn tới những quyết định sắm sắm khác biệt
– Những phương thức tiếp thị của doanh nghiệp:
Làm thế nào để khách hàng chọn nhãn hiệu của đơn vị mình thay vì chọn nhãn hiệu của đơn vị khác? Nhà tiếp thị cần thiết lập và ứng dụng những chiến lược Advertising and marketing như thế nào để thu hút khách hàng? Đây là những nghi vấn sẽ được trả lời cụ thể trong những bài tiếp theo của tài liệu này.
2. Phương pháp nghiên cứu:
Thu thập dữ liệu về khách hàng sở hữu thể thực hiện bằng những phương pháp sau:
– Dò xét phỏng vấn trực tiếp khách hàng hay qua viên chức bán hàng, những nhà bán lẻ, những đại lý…
– Quan sát những hành vi, những hiện tượng xung quanh khách hàng.
– Sử dụng những thông tin thứ cấp của những cuộc nghiên cứu khác.
Những doanh nghiệp sở hữu thể trực tiếp tổ chức thực hiện việc khảo sát, nghiên cứu hoặc thuê những đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường làm.
3. Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu hành vi khách hàng được tiến hành trong mọi giai đoạn của quá trình tiêu tiêu dùng: từ trước lúc việc sắm sắm xảy ra (lúc khách hàng chợt nhận thấy nhu cầu) tới giai đoạn tìm kiếm thông tin, thẩm định lựa chọn những giải pháp (sản phẩm, nhãn hiệu), giai đoạn đi tới quyết định sắm sắm thực sự (bao gồm quá trình chọn sản phẩm, chọn nhãn hiệu, chọn shop, chọn cách trả tiền tiền) và cả sau lúc việc sắm sắm xảy ra (thái độ lưỡng lự, hài lòng, ko hài lòng, sắm sắm lặp lại hoặc tìm kiếm thêm thông tin).

2/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-05-15 23:24:09.

Bình luận