Hội nhập kinh tế quốc tế về phát triển nông nghiệp

Hội nhập kinh tế là sự gắn kết nền kinh tế của một nước vào những tổ chức hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu, trong đó những thành viên quan hệ với nhau theo những nguyên tắc, quy định chung. Đây là quá trình gắn kết những nền kinh tế của từng nước với kinh tế khu vực và toàn cầu thông qua những nỗ lực tự do hóa và mở cửa nền kinh tế theo những hình thức khác nhau, từ đơn phương tới track phương, tiểu khu vực/vùng, khu vực, liên khu vực và toàn cầu. Hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay được hiểu là việc một quốc gia thực hiện chính sách kinh tế mở, tham gia những định chế kinh tế-tài chính quốc tế, thực hiện tự do hoá và thuận lợi hoá thương nghiệp, đầu tư bao gồm những ngành:

– Thương lượng cắt giảm thuế quan, tiến tới thực hiện thuế suất bằng 0 đối với hàng hoá xuất nhập khẩu;

– Hạn chế, tiến tới loại bỏ những hàng rào phi thuế quan gây cản trở đối với hoạt động thương nghiệp. Những giải pháp phi thuế phổ thông (như giấy phép, tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh kiểm dịch…) cần được chuẩn mực hoá theo những quy định chung của những thông lệ quốc tế và khu vực khác;

– Hạn chế những hạn chế đối với thương nghiệp, nhà sản xuất, tức là tự do hoá hiện nay mang khoảng 12 nhóm nhà sản xuất được đưa vào thương lượng, từ nhà sản xuất tư vấn giáo dục, tin học tới những nhà sản xuất tài chính, nhà băng, viễn thông, liên lạc vận tải…;

– Hạn chế những hạn chế đối với đầu tư để mở đường hơn nữa cho tự do hoá thương nghiệp;

– Điều chỉnh chính sách quản lý thương nghiệp theo những quy tắc và luật chơi chung quốc tế, đặc thù là những vấn đề liên quan tới giao dịch thương nghiệp , như thủ tục thương chính, quyền sở hữu trí tuệ, chính sách khó khăn …Tại những diễn đàn quốc tế và khu vực hiện nay, việc điều chỉnh và hài hoà những thủ tục hành chính liên quan tới giao dịch thương nghiệp được gọi là hoạt động thuận lợi hoá thương nghiệp;

– Triển khai những hoạt động hợp tác kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm tăng năng lực của những nước trong quá trình hội nhập.

Tương tự, mang thể thấy vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh hiện nay ko chỉ đơn thuần là giới hạn trong phạm vi cắt giảm thuế quan mà đã được mở rộng cho tất cả những ngành liên quan tới chính sách kinh tế-thương mại, nhằm mục tiêu mở rộng thị trường cho hàng hoá và nhà sản xuất, loại bỏ những rào cản hữu hình và vô hình đối với trao đổi thương nghiệp quốc tế.

Rate this post

Bình luận