Thực trạng huy động nguồn lực tài chính từ tín dụng

Tại tỉnh Hà Tĩnh, những nhà băng thương nghiệp, Nhà băng Chính sách Xã hội và những Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) hạ tầng mang dư nợ cho vay đối với 229 xã NTM tới hết năm 2016 là 55.733,70 tỷ đồng, chiếm 91,30% dư nợ cho vay ngành nghề NN, NT. Trong đó, tổng số dư vay tín dụng ưu đãi từ Nhà băng Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Tĩnh tới hết năm 2016 là 720 tỷ đồng. Chính sách tương trợ lãi vay vốn cho phát triển sản xuất mang lại hiệu quả tích cực, doanh số cho vay từ lúc triển khai thực hiện tới 31/12/2016 đạt 55.013,7 tỷ đồng; lũy kế trong giai đoạn 2011-2016, số tiền lãi tương trợ 197 tỷ đồng, với 34.439 lượt khách hàng tham gia vay vốn. Số khách hàng còn dư nợ từ NHTM đạt 238.056 hộ (trong đó mang 237.597 hộ dân và 459 DN). Tổng NLTC từ tín dụng giai đoạn 2011-2016 đạt 55.733,7 tỷ đồng, chiếm 78,4% tổng NLTC đầu tư cho XDNTM.

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ở Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế. Thứ nhất, mặc dù những chính sách ưu đãi cho phát triển NN, NT đã phát huy tác dụng trong việc khơi thông tài chính tín dụng chảy vào NN, NT, nhưng vẫn chưa giải quyết được nhu cầu vốn cho SXKD trong ngành nghề NN và phục vụ đời sống ở khu vực NT. Ngoài ra, cũng theo kết quả khảo sát của tác giả, tại một số địa phương, để thực hiện những tiêu chí XDNTM, đã tiến hành ép tỷ lệ hộ nghèo phải giảm xuống trong  lúc trên thực tế tỷ lệ hộ nghèo lại ko giảm. Từ đó, dẫn tới trường hợp, mang những hộ vẫn là hộ nghèo nhưng vì xã, thị xã cũng mong muốn báo cáo tình hình triển khai NTM tốt, nên những hộ nghèo đấy ko được duyệt vào hộ nghèo nữa, họ ko được duyệt cho vay trong những chương trình tương trợ hộ nghèo được lợi lãi suất thấp, trị giá khoản vay nhiều hơn, thời kì vay dài hơn, điều này tác động tới khả năng tiếp cận tài chính tương trợ và cuộc sống sẽ gặp trắc trở hơn.

Thứ hai, việc cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chậm, dẫn tới việc người dân ko tiếp cận được tài chính vay nhà băng do ko mang tài sản bảo đảm; những tiêu chuẩn xác định mô phỏng kinh tế trang trại thay đổi trong thời kì ngắn khiến cho những TCTD lúng túng trong việc xác định đối tượng vay vốn để mang thể quyết định cho vay…

Thứ ba, chính sách tín dụng chưa thực sự tạo điều kiện  phổ thông hóa hình thức cấp tín dụng NN, NT. Những chính sách phục vụ phát triển NN, NT mà Nhà băng Nhà nước ứng dụng trong thời kì qua tập trung khuyến khích những tổ chức tín dụng đầu tư vốn cho NN, NT qua hình thức cho vay, còn đối với những hình thức cấp tín dụng khác cho NN, NT như bảo lãnh chiết khấu, bao trả tiền NHNN vẫn chưa mang chính sách triển khai. Ngay cả với hoạt động cho vay, những hình thức cho vay còn hạn chế, người dân vẫn còn giữ thói quen sản xuất theo kiểu truyền thống tự phát nhỏ lẻ, manh mún. Những chính sách tín dụng hướng tới cho vay cánh đồng to, cho vay liên kết, cho vay theo chuỗi liên kết, cho vay ứng dụng khoa học cao vẫn thực hiện chưa đạt hiệu quả.

Những hạn chế thuộc về hộ gia đình NTM, đối tượng vay trong ngành nghề NN và khu vực NT thường mang trình độ nói chung ko tốt bằng những khu vực khác, nên  khả năng tiếp cận tài chính nhà băng của họ cũng bị hạn chế hơn. Cụ thể như: họ thường SXKD theo thói quen chứ ko lập đề án, phương án trước, nên nhà băng ko mang hạ tầng để xem xét cho vay. Ngoài ra, trình độ SXKD trong ngành nghề NN của người dân ở khu vực NT còn hạn chế, thiên tai thường xuyên xảy ra ở Hà Tĩnh và công việc phòng chống dịch bệnh chưa tốt nên rủi ro cao… Những yếu tố đó tác động tiêu cực tới việc tiếp cận tài chính tín dụng.

Mặc dù còn những hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung, NLTC từ tín dụng đang chiếm tỷ lệ to nhất (78,4%) và liên tục tăng trong những năm vừa qua đã khẳng định vai trò của những chính sách tín dụng đối với khu vực NN, NT, đặc trưng là chính sách tín dụng đối với XDNTM đã mang tới những kết quả quan yếu trong việc xúc tiến sự phát triển khu vực NN-NT, góp phần quan yếu trong XDNTM tại Hà Tĩnh.

Rate this post

Bình luận