Tín dụng không đạt mục tiêu, nợ xấu vẫn chưa được đánh giá chính xác

Hiệu quả kinh doanh của các TCTD thấp so với các năm trước đây. Chênh lệch thu nhập – chi phí luỹ kế 11 tháng năm 2013 của toàn hệ thống tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2012.

4/5 - (2 bình chọn)

Bình luận