Mô hình tổ chức và tình hình kinh doanh 2010-2014 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tới nay, BIDV là một trong 4 NHTMNN to nhất Việt Nam. BIDV là một trong 3 NHTM mang mạng lưới rộng nhất Việt Nam. Tới ngày 31/12/2014, BIDV mang năm (06) tổ chức con, như: Tổ chức TNHH MTV Cho thuê tài chính BIDV; Tổ chức Quản lý nợ và Khai thác tài sản BAMC; Tổ chức TNHH BIDV Quốc tế tại Hongkong; Tổng tổ chức Cổ phần Bảo hiểm BIC; Tổ chức Cổ phần Chứng khoán BIDV và Tổ chức liên doanh

Tình hình hoạt động kinh doanh

Tốc độ tăng trưởng bình quân tổng tài sản giai đoạn 2010 -1014 đạt 15,4 %. Tốc độ tăng trưởng bình quân vốn chủ sở hữu đạt 8,3%. Những NHTM phải chuyển hóa dần khoản mục vốn chủ sở hữu trong phần Nợ sang phần Tài sản của bảng cân đối kế toán. Tăng trưởng vốn điều lệ cho phép nhà băng gia tăng lượng tài sản. Điều này mang nghĩa họ sẽ mang khả năng đẩy tăng trưởng tín dụng cao hơn và mang thời cơ mở rộng đầu tư.

Tính tới 31/12/2014, tổng tài sản BIDV đạt 650.340 tỷ đồng (~ 31 tỷ USD) với tốc độ tăng trưởng 18,6%, cao nhất trong 03 năm trở lại đây. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.297 tỷ đồng, tăng trưởng 19%, ROA 0,83% và ROE 15,27%.

Xây dựng thương hiệu BIDV

Nhận thức được tầm quan yếu của phát triển thương hiệu đối với phát triển DVNH, trong đó mang hoạt động tín dụng bán lẻ. Thương hiệu BIDV là sự lựa chọn của nhiều tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và tư nhân, được cùng đồng trong nước và quốc tế biết tới và ghi nhận như là một trong những thương hiệu nhà băng to nhất Việt Nam.

Vị thế của BIDV theo xếp hạng của những tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế

Trị giá cốt lõi: BIDV đã xây dựng một hệ trị giá cốt lõi với những tƣ tƣởng thông minh, tích cực, chủ động vừa mang triết lý kinh doanh vừa mang những trị giá nhân văn sâu sắc. Chính hệ trị giá cốt lõi này là kim chỉ nam cho hoạt động của mỗi tư nhân cán bộ người lao động viên BIDV, định hướng mọi hoạt động cho BIDV.

 Những thương hiệu khó khăn

Hoạt động của BIDV gặp phải sự khó khăn homosexual gắt của những NHTM như: Vietinbank, Vietcombank, Agribank được doanh nghiệp và người dân trên khu vực coi như là những nhà băng thân quen và thân thiện với thời kì hoạt động lâu năm.

Định vị thương hiệu

Mục tiêu của BIDV là: Từng bước thay đổi nhận thức của khách hàng, công chúng đối với hình ảnh và nhận diện thương hiệu BIDV, lấy chất lượng phục vụ, phong cách giao dịch, giá phí hợp lí và sự phổ biến phong phú của sản phẩm nhà cung cấp để thu hút và giữ chân khách hàng.

Rate this post

Bình luận