Xây dựng các vùng sản xuất chuyên môn hoá những cây trồng chủ yếu

Phát triển sản xuất ngành trồng trọt theo hướng đa canh là đúng đắn, thích hợp với xu thế phát triển chung của cả nước. Nhưng đa canh phải trên cơ sở vật chất sản xuất to gắn liền với việc xây dựng những vùng chuyên môn hoá sản xuất. Vùng chuyên môn hoá phải là vùng sở hữu khối lượng sản phẩm và sản phẩm hàng hoá to, tỷ suất hàng hoá cao, sở hữu khả năng ứng dụng nhanh những thành tựu khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất và chế biến sản phẩm và sản xuất của vùng luôn gắn liền với thị trường. Những cây chuyên môn hoá của vùng là những cây sở hữu trị giá kinh tế cao, cây xuất khẩu phù thống nhất với điều kiện tự nhiên, kinh tế của vùng, cho phép lợi dụng năng suất tự nhiên và thu về địa tô chênh lệch cao và sở hữu điều kiện phát triển với qui mô to.

Những vùng chuyên môn hoá cần kết hợp phát triển tổng hợp, ngoài cây trồng chính – cây trồng chuyên môn hoá, còn lựa chọn cây trồng bổ sung và cây trồng phụ nhằm sử dụng đầy đủ và hợp lý những yếu tố đất đai, tiền vốn, sức lao động. Nhằm đạt được năng suất cao và giá thành hạ đối với những loại cây trồng trong vùng bao gồm cả cây trồng chính và cây phụ, đòi hỏi cần sở hữu sự đầu tư đúng mức để xây dựng cơ sở vật chất vật chất kỹ thuật và hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp thích hợp với phương hướng sản xuất của vùng.

Xây dựng cùng chuyên môn hoá sản xuất lương thực bao gồm: lúa, ngô, sắn v.v… nhằm tạo ra khối lượng nông sản hàng hoá to và tỷ suất hàng hoá cao. Ngoài những vùng sản xuất lúa tập trung sở hữu khối lượng hàng hoá to, cần mở rộng thêm những vùng chuyên canh trung tâm sở hữu qui mô nhỏ hơn thích hợp với từng vùng, từng địa phương. Xây dựng những vùng chuyên ngành ngô sở hữu năng suất cao cần coi trọng những giải pháp thâm canh như giống, phân bón và nước tưới… Đối với vùng chuyên canh sản xuất sắn, cần phải thực hiện thâm canh tăng năng suất, gắn với công nghiệp chế biến để vừa hạn chế tổn thất vừa tăng chất lượng và trị giá sản phẩm.

Xây dựng những vùng chuyên môn hoá sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả, cây đậu… phục vụ cho nhu nhà tiêu sử dụng trong nước làm vật liệu cho công nghiệp và xuất khẩu. Kế bên việc phát triển tăng khối lượng và chất lượng nông sản, vật liệu cần coi trọng xây dựng và hiện đại hoá công nghiệp chế biến nông sản, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới để tăng chất lượng sản phẩm nhờ đó mở rộng được thị trường và tăng thu nhập cho người lao động.

Đặc điểm vượt bậc của những vùng chuyên môn hoá những loại cây trồng là sở hữu khối lượng hàng hoá to và tỷ suất hàng hoá cao, sản xuất luôn gắn với thị trường vì thế độ nhạy cảm với thị trường trong nước, toàn cầu và với những chính sách kinh tế rất cao.

Trong quá trình phát triển, ngành trồng trọt của nước ta đã từng bước hình thành được một số vùng chuyên hoá cây trồng với qui mô to như: lúa, cà phê, cao su, chè v.v…

Hai vùng trung tâm lúa to nhất của cả nước đó là đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Lengthy. Đồng bằng sông Hồng diện tích trồng lúa năm 2000 đạt trên 1,2 triệu ha và diện tích ổn định trong nhiều năm sắp đây. Năng suất lúa năm 2000 đạt 53,3 tạ/ha và còn sở hữu xu hướng tăng, sản lượng lúa đạt 6,59 triệu tấn, chiếm 20,26% tổng sản lượng lúa cả nước và thóc hàng hoá đã đạt trên 1 triệu tấn. Đồng bằng sông Cửu Lengthy năm 2000 diện tích gieo trồng đạt trên 3,9 triệu ha, năng suất lúa bình quân toàn vùng đạt trên 42 tạ/ha, thấp hơn so với sông Hồng. Sản lượng lúa của vùng đạt 16,6 triệu tấn chiếm hơn 51% sản lượng lúa cả nước và đạt 80% sản lượng lúa hàng hoá và hàng hoá xuất khẩu của cả nước.

Cà phê là hàng hoá xuất khẩu xếp thứ 2 sau gạo. Diện tích trồng cà phê năm 2000 là 516,7 nghìn ha, sản lượng 698,2 nghìn tấn cà phê nhân. Sản lượng cà phê xuất khẩu tăng nhanh, từ 89.600 tấn năm 1990, lên 212,0 nghìn tấn năm 1995 và trên 694 nghìn tấn năm 2000. Cà phê được sắp xếp tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên chiếm trên 80% diện tích và 85,8 sản lượng của cả nước.

Cao su là cây công nghiệp lâu năm được trồng từ rất lâu ở nước ta, diện tích cao su năm 2000 ở nước ta là 406,9 nghìn ha, với sản lượng mủ khô 291,9 nghìn tấn. Cây cao su được sắp xếp tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ, chiếm trên 71,1% diện tích và khoảng 78,6% sản lượng mủ khô của cả nước.

Do sự phát triển hình thành những vùng sản xuất cây trồng tập trung chuyên môn hoá, đảm bảo cho ngành trồng trọt chuyển nhanh sang sản xuất hàng hoá phổ quát từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng to, nhất là thị trường xuất khẩu.

Rate this post

Originally posted 2019-01-07 21:30:56.

Bình luận