Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng (2005-2012) và thị trường mở năm (2005-2017)

Đối với TTTT liên nhà băng, nếu định vị vị trí phát triển của thị trường theo sơ đồ phát triển của IMF (đã trình bày tại Chương 2), sở hữu thể thấy, sau giai đoạn 1, lúc chức năng tín dụng của những nhà băng được mở rộng, hoạt động liên nhà băng sở hữu thể phát triển (giai đoạn 2). Nếu như những năm 1990, TTTT liên nhà băng còn hoạt động ở mức độ sơ khai, những TCTD mới được thành lập nên chưa thực sự sở hữu nhu cầu về vốn và chưa sở hữu thói quen khai thác vốn lẫn nhau thì kể từ năm 2005, với sự bùng nổ của những trung gian tài chính nhà băng, hoạt động trên thị trường này đã trở nên sôi động hơn. Doanh số giao dịch trên TTTT liên nhà băng sở hữu sự tăng trưởng mạnh theo từng năm, cả về quy mô và số giao dịch, giúp phân phối tài chính thanh khoản cho những TCTD, góp phần ko nhỏ đảm bảo an toàn hệ thống nhà băng. Chỉ tính riêng giai đoạn 2010-2011, tổng doanh số giao dịch trên thị trường cho vay gửi tiền liên nhà băng tăng hơn 42% so với năm 2009 và tăng sắp 92% so với năm 2007. Từ năm 2012, tổng doanh số cho vay, gửi tiền giữa những TCTD trên thị trường liên nhà băng bằng VND giảm hơn so với những năm trước đó. Nguyên nhân chủ yếu của sự sụt giảm doanh số giao dịch trên thị trường liên nhà băng giai đoạn cuối năm là do sau lúc NHNN ban hành những quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động cho vay, gửi tiền trên thị trường LNH theo Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 quy định hoạt động cho vay, đi vay, sắm, bán sở hữu kỳ hạn GTCG giữa những TCTD, chi nhánh nhà băng nước ngoài (Thông tư 21), những TCTD thận trọng hơn trong giao dịch liên nhà băng.

Doanh số trúng thầu hàng năm trên thị trường mở bình quân tăng trưởng gấp khoảng 3 lần so với năm trước; doanh số và tỷ trọng tín phiếu Ngân khố phát hành dưới hình thức đấu thầu qua NHNN trong tổng doanh số huy động vốn của Ngân khố Nhà nước cũng được cải thiện đáng kể. Điều này thích hợp với xu thế phát triển thị trường và thông lệ quốc tế. Thị trường đấu thầu tín phiếu Ngân khố đã trở thành nguồn phân phối hàng hóa chủ yếu cho những giao dịch nghiệp vụ tiền tệ giữa NHNN với những NHTM nhất là nghiệp vụ thị trường mở để thực thi CSTT quốc gia. Kỳ hạn tín phiếu Ngân khố ngày càng nhiều hơn trước, gồm 364 ngày, 273 ngày và 182 ngày, tới nay kỳ hạn chủ yếu là 364 ngày.

Tóm lại, sở hữu thể thấy trong giai đoạn 2005-2017, TTTT Việt Nam đã mở rộng về mặt quy mô (hình thành đầy đủ những thị trường phòng ban; tỷ lệ tín dụng/GDP tăng đều qua những năm và trong 5 năm trở lại đây luôn ở mức trên 100%); doanh số giao dịch trên những thị trường cũng tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên, điều này mới chứng tỏ sự phát triển mang tính chiều rộng chứ chưa mang tính chiều sâu bởi sự phụ thuộc của nền kinh tế vào hệ thống nhà băng (biểu hiện thông qua tỷ lệ tín dụng/GDP) cho thấy sự kém phát triển của thị trường vốn, tác động đáng kể tới sự phát triển của những hàng hóa, phương tiện trên TTTT.

Rate this post

Bình luận