Cơ hội thúc đẩy phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025

Kinh tế toàn cầu đang trong quá trình khôi phục sau thời kì khủng hoảng trầm trọng. Tuy rằng tốc độ phục hồi còn chậm nhưng đã mang những tín hiệu rõ ràng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu mang xu hướng tăng lên từ 3,16% năm 2016 tới 3,80% năm 2020 và 3,86% năm 2021. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho phát triển xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Kinh tế toàn cầu dần hồi phục mang thể được coi là thời cơ cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, tăng trị giá kim ngạch và mở rộng những mặt hàng xuất khẩu.

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu sắc hiện nay dẫn tới xu hướng tự do hóa thương nghiệp diễn ra sôi động cả ở quy mô khu vực và toàn cầu. Xuất hiện ngày càng nhiều hình thức liên kết kinh tế mới, những định chế tài chính quốc tế, khu vực, những hiệp nghị kinh tế music phương, đa phương thế hệ mới. Việc cắt giảm thuế quan và những giải pháp phi thuế quan thông qua việc ký kết những FTA sẽ gỡ bỏ những rào cản thương nghiệp giúp hoạt động xuất nhập khẩu được phát triển hơn. Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực phát triển năng động với vị trí địa kinh tế – chính trị chiến lược ngày càng quan yếu trên toàn cầu. Đây cũng là khu vực động lực cho tăng trưởng thương nghiệp toàn cầu. Những liên kết kinh tế đang được phát triển tại khu vực này, tạo cơ sở vật chất và điều kiện thuận lợi cho tất cả quốc gia trong khu vực tiếp tục mở rộng những quan hệ hợp tác kinh tế và thương nghiệp. ASEAN trở thành Cùng đồng, giữ vững vai trò quan yếu trong duy trì hòa bình, ổn định, xúc tiến hợp tác, liên kết kinh tế trong khu vực. CPTPP đã được ký kết vào ngày 09/03/2018. Đây được coi là một hiệp nghị thương nghiệp tự do tiêu chuẩn cao, ngoài việc nhắc tới những ngành truyền thống thì Hiệp nghị còn khắc phục những vấn đề phi truyền thống như lao động, môi trường, sắm sắm của Chính phủ,… Điều này sẽ là động lực quan yếu trong việc xúc tiến trao đổi thương nghiệp trong khu vực và phát triển xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam.

Sức mạnh tổng hợp của quốc gia tăng lên cả về thế và lực, uy tín quốc tế của quốc gia dần được tăng. Việt Nam ngày càng tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Giai đoạn tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ những cam kết trong Cùng đồng ASEAN, WTO và tham gia vào những hiệp nghị thương nghiệp tự do thế hệ mới, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nhiều so với thời kỳ trước. Hiện nay, Việt Nam vẫn đang tích cực và chủ động thương lượng, ký kết và thực hiện những FTA đa phương, music phương và khu vực. Trong một vài năm trở lại đây, với những nỗ lực trong những cuộc thương lượng, Việt Nam đã ký kết những Hiệp nghị thương nghiệp tự do (FTA) thế hệ mới đó là: Hiệp nghị Thương nghiệp tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA); Hiệp nghị Thương nghiệp tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (VN-EAEU FTA); Hiệp nghị Thương nghiệp tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp nghị Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái B ình Dương (CPTPP). Ngoài ra, Hiệp nghị Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) khởi đầu thương lượng từ ngày 9/5/2013 và tới nay vẫn đang trong quá trình thương lượng. Hiệp nghị này gồm 10 nước ASEAN và 6 đối tác đã mang FTA với ASEAN là TQ, Hàn Quốc, Nhật B ản, Ấn Độ, Australia, New Zealand. Theo dự đoán, RCEP sẽ đem lại nhiều thời cơ mới cho nền xuất khẩu cũng như doanh nghiệp Việt Nam, đặc trưng là ngành chế biến và xuất khẩu gỗ. RCEP là thỏa thuận thương nghiệp to, bao gồm những điều khoản về tiếp cận thị trường hàng hóa, quy tắc xuất xứ, nhà sản xuất, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, thuận lợi hóa thương nghiệp, thương nghiệp điện tử… Tương tự, việc hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu mang lại những thời cơ đ thu hút đầu tư nước ngoài vào những ngành công nghiệp chế biến chế tạo, tăng cường khả năng tiếp cận nhiều thị trường hơn và đẩy mạnh phát triển xuất khẩu hàng hóa.

Rate this post

Bình luận