Chức năng hoạt động và hình thức đầu tư trung tâm logistics tại lạch huyện

Chức năng hoạt động

Trung tâm Logistics tại Lạch Thị xã sẽ thực hiện những chức năng cơ bản như sau:

-Thứ nhất là chức năng logistics: phục vụ nhu cầu giao nhận, xếp túa, chia nhỏ hàng, gom và phân loại hàng, và lưu kho hàng hóa phục vụ cho những tỉnh phụ cận; là nơi lưu trữ hàng hóa, phân phối phục vụ hoạt động thương nghiệp sản xuất và tiêu tiêu dùng cho thành thị trấn và những vùng kinh tế trọng tâm phụ cận.

Thứ hai, chức năng chuyển giao hàng: Trung tâm là đầu mối liên lạc và giao nhận vận tải đa phương thức quan yếu của thành thị trấn, tăng hiệu quả hoạt động lưu kho, phân phối hàng tồn kho, hàng dự trữ với mức giá tiền tối thiểu.

Thứ ba là chức năng phân phối nhà sản xuất tạo GTGT cho hàng hóa: Những nhà sản xuất tạo GTGT cao như trộn hàng hay pha lỏng hàng, hun khử trùng, lắp ráp cuối, hướng dẫn/huấn luyện/sửa chữa.; Nhà sản xuất tạo GTGT thấp như dán nhãn, đánh dấu sản phẩm của một số quốc gia hoặc khách hàng đặc thù, thêm những linh kiện hay những thao tác phụ, sắp xếp lại hàng hóa hay chia nhỏ hàng; Những hoạt động phục vụ tạo GTGT cho thiết bị; Những hoạt động quản trị chất lượng, thử nghiệm sản phẩm.

Cuối cùng là chức năng phân phối những nhà sản xuất tương trợ những chức năng chính kể trên, bao gồm: những nhà sản xuất thương chính, cấp giấy phép, nhà sản xuất ăn uống, ngơi nghỉ cho thuỷ thủ, viên chức; phân phối nhiên liệu và thực phẩm cho tàu; vui chơi tiêu khiển, thương nghiệp; nhà sản xuất y tế, giáo dục huấn luyện…. Đây mang thể xem là điểm khác biệt so với những trung tâm logistics ở một số nơi khác.
Hình thức đầu tư: theo hình thức PPP (đối tác công tư). Nhà nước đền bù, phóng thích mặt bằng, kết cấu hạ tầng (liên lạc, cấp điện, cấp nước, thông tin… (như hạ tầng KKT, KCN), doanh nghiệp đầu những dự án nhà sản xuất thứ cấp (Kho bãi, nhà xưởng…)

Mô phỏng hợp tác công tư với thời kì đầu tư trong tương lai tạo môi trường thu hút đầu tư lành mạnh và quyến rũ với những nhà đầu tư tiềm năng. Mô phỏng phát triển kết hợp logistics với nhà sản xuất cảng biển là mô phỏng đơn thuần và thuận lợi nhất, tuy nhiên quy mô quỹ đất đầu tư và hạ tầng kết nối cần tương đối to và hoàn thiện.

Rate this post

Bình luận