Nhóm chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh

Theo Hiến Pháp và luật Đất đai, những địa phương được xác định là chủ thể quản lý và thực hiện việc cấp đất và cho thuê đất cho doanh nghiệp. Thực tế khảo sát cho thấy sở hữu trên 50% những doanh nghiệp được hỏi về những chính sách tương trợ doanh nghiệp hoặc sở hữu kiến nghị liên quan tới chính sách đất đai cho sản xuất kinh doanh và cũng sở hữu thể khẳng định những chính sách tương trợ doanh nghiệp được những địa phương ban hành sở hữu tới hơn 60% là liên quan tới đất đai, đền bù phóng thích mặt bằng. Mang thể khẳng định rằng tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh là một vấn đề quan yếu mà chính phủ Trung ương cũng như chính quyền địa phương phải sở hữu những chính sách tương trợ thích hợp.

Mục tiêu của những chính sách kinh tế của Nhà nước tương trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp lúc sở hữu nhu cầu đất đai, mặt bằng với giá bán thời kì, giá bán đền bù, phóng thích mặt bằng, tiền thuê đất thấp nhất mà ko gây lãng phí, thất thoát tài sản của nhà nước và đảm bảo những yêu cầu công khai, sáng tỏ.

Để thực hiện luật Đất đai 2013, 2017, chính phủ đã ban hành những nghị định hướng đẫn thực hiện Luật, những bộ TNMT, Tài chính cũng đã sở hữu những thông tư cụ thể hướng dẫn thực hiện những Nghị định của chính phủ. Chính phủ cũng đã kịp thời phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho những địa phương. Nhờ đó những địa phương cũng đã chủ động hơn trong việc cấp đất, mặt bằng sản xuất kinh doanh nhanh, thuận lợi, kịp thời hơn cho doanh nghiệp. Cụ thể:

Tại Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phường đã lập quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020, trình HĐND thành phường và báo cáo chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 và được Chính phủ phê duyệt theo Quyết nghị số 44/2013/NQ-CP ngày 29/3/2013; phân khai tiêu chí quy hoạch sử dụng đất tới năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) cho những quận, thị xã để tổ chức lập và trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp thị xã theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 cũng như xây dựng và phê duyệt Bảng giá đất cho 5 năm 2016-2020.

Trên cơ sở vật chất công khai quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trên khu vực, thành phường Hải Phòng đã xây dựng quy hoạch những khu, cụm công nghiệp tới năm 2020, khuyến khích những doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất cho những doanh nghiệp thuê làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh.

Thành phường đã công bố những thông tin liên quan tới việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên những phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông nhằm tương trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin cần thiết. Hầu hết những chính sách nhằm tương trợ về mặt bằng sản xuất (ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…) là những chính sách chung vận dụng cho cùng đồng doanh nghiệp trên khu vực thành phường theo quy định của Nhà nước. Thông qua Quyết nghị của HĐND, những chương trình, đề án và những quyết định của UBND thành phường những chính sách tương trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh của thành phường cụ thể như sau:

+ Chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, giá đất.

Với những cụm CN:

Với những dự án FDI: Việc đền bù, phóng thích mặt bằng do ngân sách thành phường chi trả (Nếu doanh nghiệp ứng trước sẽ được khấu trừ vào tiền thuê đất sau này)

Với dự án phát triển thị thành:

Với những dự án du lịch:

+ Tương trợ về tiếp cận và thuần tuý hóa thủ tục về đất đai: Công khai hóa quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Nhờ việc ban hành và thực hiện những chính sách tiếp cận đất đai mà chỉ số tiếp cận đất đai trong cơ cấu giám định năng lực khó khăn cấp tỉnh PCI của Hải Phòng trong 5 năm sắp đây đều tăng lên, riêng năm 2016 tăng (+0,12) đạt 4,99/10, năm 2017 tăng (+1,07) đạt 6,03/10 trong lúc năm 2010 đạt, 4,5/10. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu QLKT Trung ương thì cứ “một điểm cải thiện về chỉ số tiếp cận đất đai hoặc khó khăn đồng đẳng sở hữu thể giúp tăng thêm 15% số doanh nghiệp đăng ký mới trong 10 năm tới” (Đề án CCHC HP-2017).

Rate this post

Bình luận