Thực trạng sử dụng các nguồn lực tài chính ngoài ngân sách nhà nước

Sử dụng NLTC từ tín dụng

Trong giai đoạn 2011-2016, bằng những chính sách thích hợp của Nhà nước đã tạo ra sự gia tăng rõ rệt việc cung ứng tín dụng NNNT. Trong đó, người dân vay cho mục đích phát triển sản xuất chiếm tỷ lệ to nhất (60,07%), tiếp theo là vay cho  mục đích cải tạo nhà ở chiếm tỷ lệ 10,9%

Tín dụng đã giúp hộ nông thôn phát triển những nghề mới bao gồm cả hoạt động phi nông nghiệp và nông nghiệp. Những hộ thường sử dụng tín dụng để mở   rộng sản xuất, hoặc chi trả tiền phân bón, thuê lao động. Tín dụng  đã làm góp   phần gia tăng lợi nhuận của hoạt động đầu tư. Những hộ được phỏng vấn đều cho biết khoản vay đã giúp gia đình họ tăng thu nhập của hoạt động được đầu tư. Mặt khác, tín dụng sở hữu tác động tích cực lên đời sống của hộ gia đình, được cải thiện và tăng.

Tương tự, tín dụng sở hữu vai trò tích cực lên hoạt động sản xuất và đời sống của hộ nông thôn, qua đó phát triển nông thôn. Tạo thuận lợi cho người dân nông thôn tiếp cận tín dụng sẽ sở hữu tác động tích cực lên xây dựng nông thôn mới.

Sử dụng NLTC từ DN

Tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai tuyên truyền sâu rộng những chính sách ưu đãi tới những doanh nghiệp bằng cách lập danh sách những doanh nghiệp, dự án đầu tư vào NNNT, gửi công văn tới những doanh nghiệp thông tin những chính sách ưu đãi mà doanh nghiệp thừa hưởng, đồng thời còn tổ chức mở một lớp tập huấn cho những Sở, ban, ngành, những doanh nghiệp, HTX, tuyên truyền về những chính sách ưu đãi của Nghị định 61/2010/NĐ-CP và sau đó là Nghị định 210/2013/NĐ-CP và Quyết nghị 157, 90 của HĐND tỉnh, đồng thời hướng dẫn những doanh nghiệp làm thủ tục xin tương trợ đầu tư.

Tổng số DN thừa hưởng những chính sách ưu đãi đầu tư vào NN, nông thôn trong giai đoạn 2011-2016 là 1.888 DN. Tuy nhiên, hiệu quả của hầu hết những doanh nghiệp đầu tư ngành NN, nông thôn nhìn chung vẫn thấp. Năm 2016, vì nhiều điều kiện bất lợi như sự cố môi trường do Formosa gây ra, thất bát do sử dụng giống lúa ko đạt yêu cầu, giá thịt lợn giảm trầm trọng… trong tổng số 769  doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ sở hữu 50,6% sở hữu lãi; 9,8% hòa vốn và 39,6% thua lỗ. Một trong những nguyên nhân chủ quan ở đây là do nhiều địa phương vì “bệnh thành tích”, muốn sớm đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên đã vội vàng ép thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, những DN trên hình thức, nên những loại hình này hoạt động ko sở hữu hiệu quả.

Sử dụng NLTC từ đóng góp của người dân.

Phần to những xã mới chỉ huy động NLTC từ đóng góp của người dân vào CSHT như đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang đồng ruộng, cải tạo, xây mới liên lạc nội đồng, kênh mương,… Đóng góp của người dân chủ yếu đối với những dự án sở hữu vốn đối ứng của NSNN và những dự án hạ tầng cấp xã, thôn, xóm tác động trực tiếp tới đời sống của cùng đồng dân cư.

Rate this post

Bình luận