Nội dung chính sách tăng trưởng xanh

Chính sách TTX ở từng quốc gia sẽ khác nhau phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và môi trường; thiết chế và giai đoạn phát triển của quốc gia đó. Tuy vậy, chính sách TTX  của tất cả quốc gia cần phải đảm bảo: thứ nhất, tích hợp nguồn lực tự nhiên dựa trên những động thái và quyết định tương tự hướng vào tăng trưởng; thứ hai, những phương thức phát triển của việc tạo ra những hình thức thưởng phạt kinh tế phản ánh đầy đủ trị giá của nguồn lực tự nhiên dựa trên nền kinh tế; và thứ ba, tập trung vào những khía cạnh củng cố lẫn nhau của những chính sách kinh tế và môi trường [2]. Năm chính sách chủ yếu để chuyển sang TTX đã được xác định tại Hội nghị những bộ trưởng môi trường (MCED) của những nước Châu Á – Thái Bình Dương (2010) bao gồm: (1) Chuyển từ tăng trưởng theo số lượng sang chất lượng; (2) Quốc tế hoá giá sinh thái; (3) Phát triển hạ tầng hạ tầng vững bền; (4) Chuyển việc bảo vệ môi trường thành thời cơ kinh doanh; (5) Xúc tiến những hoạt động kinh tế ít những bon.

Những chính sách TTX cần hướng vào sự trì trệ, rủi ro kỹ thuật, và vai trò của đổi mới, hạ tầng hạ tầng trong sự thay đổi cho phép. Một số chính sách TTX bao gồm:

Rate this post

Bình luận