Chính sách thuế, hệ thống và đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân

Chính sách thuế là tổng hòa phương hướng và những giải pháp của Nhà nước trong ngành thuế để đạt được những mục tiêu đã định.
Thông thường, chính sách thuế của mỗi quốc gia đều đặt ra những mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội mà quốc gia phải hướng tới như: động viên nguồn thu NSNN, điều tiết vĩ mô nền kinh tế và tái phân phối thu nhập đảm bảo công bằng xã hội.
Chính sách thuế được thực hiện bằng cách thiết lập những văn bản pháp luật trong ngành nộp thuế, ban hành những loại thuế, xác định mức thuế và những ưu đãi về thuế trong từng giai đoạn phát triển nhất định.
Điều đó sở hữu tức thị chính sách thuế được thực hiện bằng cách thiết lập hệ thống thuế, cải cách thuế và củng cố hệ thống thuế. Hệ thống thuế là tổng hợp những hình thức thuế khác nhau mà giữa chúng sở hữu mối quan hệ mật thiết với nhau để thực hiện những nhiệm vụ nhất định của Nhà nước trong từng thời kỳ.
Hệ thống thuế bao gồm nhiều hình thức thuế khác nhau, nhưng sự hình thành từng hình thức thuế lại do cơ sở vật chất thuế quyết định. Trong nền kinh tế thị trường, thuế suy cho cùng đều lấy từ thu nhập. Do yêu cầu của quá trình tái sản xuất mà thu nhập được vận động trong một chu trình khép kín và xoành xoạch thay đổi hình thái biểu hiện của nó. Chính sự biến đổi rộng rãi đó đã phát sinh những cơ sở vật chất thuế khác nhau, tạo ra khả năng đánh thuế của Chính phủ trên sự luân chuyển của dòng thu nhập khép kín và hình thành những hình thức thuế khác nhau, trong đó thuế TNCN là một loại thuế sở hữu vị trí và vai trò quan yếu trong hệ thống thuế của mỗi quốc gia.
Khái niệm và đặc điểm của thuế TNCN
Về nguyên tắc, bất kỳ một thể nhân hay pháp nhân nào lúc nhận được thu nhập dưới bất cứ hình thái nào (hiện vật hay trị giá) và bất kể từ nguồn nào (do lao động, hay đầu tư…) đều phải trích một phần từ thu nhập để nộp cho nhà nước dưới dạng thuế TNCN.
Thuế TNCN là khoản thu buộc phải đánh trên thu nhập chịu thuế của tư nhân trong kỳ tính thuế theo quy định của pháp luật.
Thuế TNCN sở hữu những đặc điểm sau đây:
(1) Thuế TNCN là thuế trực thu.
Tính chất trực thu biểu hiện sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế trên phương diện kinh tế. Vì thuế TNCN đánh trực tiếp vào thu nhập nhận được của NNT sau chu kỳ kinh doanh, vì thế tại thời khắc đánh thuế, người chịu thuế TNCN ít sở hữu khả năng chuyển giao gánh nặng thuế cho những đối tượng khác. Vì vậy, thuế TNCN tác động khá đậm nét tới tâm lý và hành vi NNT.
(2) Thuế TNCN đánh vào thu nhập chịu thuế
Trong nền kinh tế tồn tại nhiều loại thu nhập sở hữu tính chất khác nhau: thu nhập, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế, nhưng thuế TNCN chỉ đánh vào thu nhập chịu thuế của NNT. Thu nhập chịu thuế phải là thu nhập hợp pháp, phản ánh đúng khả năng nộp thuế và khả năng tiêu tiêu dùng tư nhân của NNT. Vì thế, đánh thuế TNCN vào thu nhập chịu thuế sẽ đảm bảo sự công bằng trong phân phối thu nhập.
(3) Thuế TNCN mang tính chất lũy tiến
Thuế TNCN mang tính lũy tiến so với thu nhập chịu thuế. Điều đó sở hữu tức thị thu nhập của tư nhân càng cao thì mức nộp thuế càng nhiều. Trong một số trường hợp, thuế lũy tiến phải đảm bảo tốc độ tăng của thuế luôn cao hơn tốc độ tăng của thu nhập.

Rate this post

Bình luận