Nguyên tắc tài trợ linh hoạt trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Nguyên tắc tài trợ linh hoạt dựa trên hạ tầng về tính mùa vụ trong hoạt động kinh doanh. Trong hoạt động kinh doanh, DN luôn mong muốn mở rộng quy mô kinh doanh; tuy nhiên, nhiều lúc DN phải thu hẹp quy mô kinh doanh. Bởi vậy, để đảm bảo việc huy động tài chính một cách linh hoạt, việc hoàn thiện cơ cấu tài chính phải được thực hiện trên hạ tầng giúp DN gia tăng được khả năng thương lượng đối với những nhà cung ứng vốn trên thị trường. Để thực hiện nguyên tắc này, DN nhu yếu sự điều chỉnh nhất định trong cơ cấu tài chính đặc thù đối với những khoản nợ ngắn hạn để DN với tính linh hoạt trong cơ cấu tài chính.

Rate this post

Bình luận