Ảnh hưởng cơ sở hạ tầng đến xuất khẩu hàng chế biến

Hạ tầng hạ tầng

Hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng hiệu quả và phát tri ển là yếu tố rất quan yếu để đảm bảo hoạt động của nền kinh tế sở hữu hiệu quả bởi lẽ cơ sở vật chất hạ tầng là một nhân tố trong việc xác định vị trí của hoạt động kinh tế và những hoạt động hay ngành nghề sở hữu thể phát triển trong một quốc gia. Hạ tầng hạ tầng phát tri ển tốt làm giảm tác động của khoảng cách giữa những vùng, hội nhập thị trường quốc gia và kết nối nó với thị trường ở những nước trong khu vực khác với giá bán thấp. Thêm vào đó, chất lượng và sự bao phủ của hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng sở hữu tác động đáng okay ể tới tăng trưởng kinh tế và giảm sự bất đồng đẳng về thu nhập cũng như nghèo đói. Mạng lưới cơ sở vật chất hạ tầng liên lạc và truyền thông phát triển tốt là điều kiện tiên quyết cho những cùng đồng kém phát triển tiếp cận những hoạt động và nhà sản xuất của nền kinh tế.

Những phương tiện liên lạc bao gồm đường bộ, đường sắt, bến cảng, và vận chuyển hàng ko giúp những doanh nghiệp tiếp cận thị trường hàng hoá và nhà sản xuất một cách an toàn và kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Những nền kinh tế đều nỗ lực để sở hữu được nguồn phân phối điện ổn định cho những doanh nghiệp ko bị cản trở trong lúc làm việc. Một mạng lưới viễn thông vững chắc và rộng mở cho phép phân phối thông tin nhanh và miễn phí, làm tăng hiệu quả kinh tế tổng thể bằng cách giúp đảm bảo rằng những doanh nghiệp sở hữu thể trao đổi trực tiếp với nhau, đồng thời những thông tin liên quan được san sớt đầy đủ và kịp thời tạo điều kiện cho việc ra quyết định một cách sở hữu hiệu quả.

Chất lượng cơ sở vật chất hạ tầng sở hữu tác động tương đối to, tích cực và là yếu tố tác động quan yếu tới thương nghiệp giữa tất cả các nước (Nordas và Piermartini, 2004; Rojas và cùng sự, 2006). Dòng chảy thương nghiệp music phương bị tác động bởi cơ sở vật chất hạ tầng liên lạc, chủ yếu là những cảng và kỹ thuật thông tin và truyền thông (ICT). Hệ thống đường xá vào cảng kém chất lượng, những cơ quan thương chính hoạt động kém hiệu quả, năng lực quản lý yếu đều sở hữu tác động làm hạn chế tiếp cận tài chính và nhà sản xuất kinh doanh. Tầm giá nhà sản xuất Web cũng tác động đáng kể tới dòng chảy thương nghiệp (Hoekman và Nicita, 2008). Nhà cung cấp vận tải và cơ sở vật chất hạ tầng tốt sẽ cải thiện tiếp cận thị trường quốc tế và góp phần xúc tiến thương nghiệp (B ougheas và cùng sự, 1999). Nghiên cứu của Fink và cùng sự (2005) đã thẩm định tác động của ICT đối với dòng chảy thương nghiệp và cho thấy rằng giá bán điện thoại cao sở hữu tác động tiêu cực tới trao đổi thương nghiệp. Hơn nữa, tác động của ICT là to hơn đối với thương nghiệp những hàng hóa sở hữu sự khác biệt hoá sản phẩm hơn là thương nghiệp những sản phẩm đồng nhất.

Tương tự, về mặt lý thuyết đã chỉ ra rằng quốc gia với cơ sở vật chất hạ tầng tốt sẽ xúc tiến thương nghiệp phát triển (Wilson và cùng sự, 2003)

Rate this post

Bình luận