Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn bên ngoài DN

Tốc độ tăng trưởng kinh tế: thường được phản ánh thông qua mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Lúc nền kinh tế ở trạng thái ổn định và tăng trưởng sẽ mở ra thời cơ đầu tư mới, đòi hỏi DN phải tìm kiếm tài chính thích hợp cho dự án mới. Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế mang tác động tới việc sử dụng nợ vay cho hoạt động đầu tư mới. Tăng trưởng kinh tế sẽ mang tác động thuận chiều tới cơ cấu tài chính của

Tỷ lệ lạm phát: được phản ánh chủ yếu thông qua mục tiêu chỉ số giá tiêu tiêu dùng (CPI). Tỷ lệ lạm phát ở mức cao cho thấy sự bất ổn về tình hình kinh tế – xã hội của một quốc Điều này cũng làm cho việc cấp tín dụng càng trở nên rủi ro cao hơn đối với chủ nợ. Bởi vậy, chủ nợ sẽ hạn chế cấp tín dụng cho DN lúc tình trạng lạm phát ở mức cao. Tương tự, tỷ lệ lạm phát thường mang quan hệ tỷ lệ nghịch với mức độ sử dụng nợ vay trong DN.

Tình hình chính trị và chính sách của nhà nước: Tình hình chính trị và chính sách của nhà nước là những biến số vĩ mô tác động to tới sự phát triển của nền kinh tế nói chung và những DN nói riêng. Chính trị ổn định và chính sách nhà nước mang độ ổn định, mang thể dự đoán được là yếu tố quan yếu đảm bảo cho những DN yên tâm huy động vốn cho việc đầu tư, kinh

Mức độ mở cửa và hội nhập của nền kinh tế: Nếu nền kinh tế hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, những DN sẽ đối mặt với sự khó khăn homosexual gắt hơn, mang thể làm sụt giảm tỷ suất lợi nhuận hoặc tăng tính biến động của dòng tiền, và đối mặt với nguy cơ vỡ nợ nếu hoạt động kém hiệu quả. Do đó, nếu nền kinh tế càng mở thì những đơn vị sẽ mang xu hướng vay nợ ít hơn để hạn chế bớt rủi

Triển vọng phát triển của thị trường vốn: phản ánh khả năng phát triển của thị trường vốn mà đặc trưng là thị trường chứng khoán và thường được đo lường bằng chỉ số Vnindex. Sự phát triển của thị trường vốn mà đặc trưng là thị trường chứng khoán sẽ phân phối kênh huy động vốn cho DN một cách phổ thông hơn. Nguồn tài trợ trung và dài hạn của DN sẽ được đáp ứng thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu. Việc huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu ngày càng được phổ biến bởi khả năng huy động tài chính với khối lượng to và ko phải chịu gánh nặng nợ như trái phiếu trong bối cảnh kinh tế suy thoái.

Lãi suất thị trường: phản ánh mức lãi suất mà thị trường đòi hỏi đối với một khoản vay cụ thể. Lãi suất thị trường phụ thuộc vào thời khắc và thời hạn vay. Lãi suất thị trường mang thể tác động tới tầm giá sử dụng vốn qua đó tác động tới quyết định tài trợ vốn của DN. Lãi suất thị trường ổn định và ở mức thấp sẽ khuyến khích DN vay vốn để thực hiện đầu tư làm gia tăng sử dụng nợ vay. Lúc lãi suất tăng hoặc ở mức cao, hiệu quả hoạt động của DN khó mang thể bù đắp tầm giá nợ vay, vì vậy những DN giảm mong muốn sử dụng nợ vay để tài trợ cho những khoản đầu tư mới của mình.

Kế bên những nhân tố nêu trên, cơ cấu tài chính DN còn chịu tác động bởi những nhân tố khác như: tấm lá chắn thuế phi nợ, rủi ro tài chính, tầm giá kiệt quệ tài chính, chu kỳ phát triển của DN, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước…

Rate this post

Bình luận