Tập trung nguồn lực đầu tư từ các quỹ do Nhà nước nắm giữ

Mục đích của chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán từ đầu tư trực tiếp từ các quỹ nhà nước là: (i) tìm kiếm lợi nhuận để tối đa hóa việc sử dụng nguồn ngân sách; (ii) điều tiết thị trường chứng khoán trước những cú sốc thị trường.

Việc tham gia đầu tư chứng khoán trực tiếp từ các quỹ nhà nước nắm giữ giúp thị trường trở nên đa dạng, linh hoạt hơn và tạo thêm một công cụ để tác động điều tiết thị trường chứng khoán. Chính phủ có thể cho phép đầu tư từ các quỹ hưu trí nhà nước nắm giữ để tạo nguồn tài chính cho các quỹ từ đầu tư chứng khoán thay vì chỉ sử dụng từ nguồn đóng góp bảo hiểm xã hội.

Rate this post

Bình luận