22 nguyên tắc advertising bất biến ở Châu Á (Theo Al Ries, Jack Trout và Paul Temporal) 1. Nguyên tắc về sự dẫn đầu.Là sản phẩm trước hết bao giờ cũng với ưu thế hơn sản phẩm tốt hơn  2. Nguyên tắc về chủng loại.  Nếu…

  Lý thuyết của Ricardo nhấn mạnh rằng lợi thế so sánh xuất phát từ những sự khác biệt về năng suất lao động. Do vậy, liệu Ghana với hiệu quả hơn Hàn Quốc trong sản xuất cacao phụ thuộc…