Quy mô lao động kỹ thuật của Việt Nam di chuyển của lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN

Về mặt số lượng, di chuyển của lao động Việt Nam trong ASEAN vẫn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong những dòng di chuyển của lao động Việt Nam ra toàn cầu.

Trong năm 2017, trong tổng số 134.751 lao động đi làm việc ở nước ngoài, chỉ sở hữu 1.551 lao động Việt Nam đi làm việc ở ASEAN (Ma-lai-xia), chiếm 1,15% tổng lao động Việt Nam di chuyển (Phụ lục 3). Số lao động đi ASEAN giảm dần theo những năm, đối trái lại với xu hướng tăng dần lao động đi ra những thị trường ngoài ASEAN. Lao động Việt Nam đi ASEAN năm 2017 đã giảm 87% so với năm 2008 (12.220 người) trong lúc lao động đi những nước khác tăng 178% (từ 74.770 người lên 133.200 người).

So với những nước thành viên ASEAN khác, số lao động Việt Nam đi làm việc trong nội khối chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Trong tổng số 488.107 lao động ASEAN đi làm việc trong ASEAN năm 2016 từ 6 nước phái cử lao động chính và Thái Lan, chỉ sở hữu 2.109 lao động Việt Nam sang ASEAN làm việc, chiếm 1,7% tổng lao động di chuyển nội khối của cả ASEAN (Bảng 3.3).

Về phân bổ theo những thị trường trong khu vực, trong giai đoạn 2008-2017 trong tổng lao động Việt Nam đi ASEAN (119.150), lao động Việt Nam di chuyển nhiều nhất sang thị trường Ma-lai-xia (63.305 người), chiếm 54% music số lượng ko ổn định. Năm 2010, số lượng người lao động Việt Nam sang Ma-lai-xia lên tới 11.741 người và giảm dần trong những năm tiếp theo và xuống 1.551 người vào năm 2017. thuộc vị trí số hai trong số những thị trường ASEAN là Lào với 33.643 người, chiếm 28% music từ năm 2015 và 2017 chỉ sở hữu 01 lao động sang Lào làm việc vào năm 2016. Cam-pu-chia là thị trường tiếp nhận lao động to thứ 3 trong ASEAN của Việt Nam trong giai đoạn này với tổng số 18.536 lao động (chiếm 15,6%) music từ năm 2015 ko sở hữu lao động sang làm việc nữa. Những thị trường Xing-ga-po và Bru-nây là những thị trường sở hữu một số người Việt Nam sang làm việc trước đây music càng giảm và chiếm rất ít, thậm chí ko sở hữu lao động đi tới Bru-nây từ 2014 và Xing-ga-po năm 2017 trong lúc đây là thị trường thường thu hút lao động sở hữu kỹ năng cao với mức lương quyến rũ. Thái Lan, theo đăng ký cũng chỉ sở hữu 36 lao động Việt Nam đi làm việc vào năm 2010 và ko sở hữu lao động Việt Nam nào di chuyển tới In-đô-nê-xia và Phi-lip-pin giai đoạn 2008-2017 (Phụ lục 3).

Nghiên cứu xu hướng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời kì vừa qua, sở hữu thể nhận thấy thị trường lao động ASEAN ngày càng ko phải là điểm tới quyến rũ của những tổ chức tuyển dụng lao động đi cũng như bản thân người lao động, đặc thù từ sau năm 2015 lúc lao động sở hữu xu hướng giảm đi trong ASEAN và chuyển sang thị trường ko phải ASEAN. Ko thể tiếp cận thị trường lao động sở hữu kỹ năng, trong lúc đó, một số thị trường lao động nước ngoài của Việt Nam tiếp tục sở hữu nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động Việt Nam làm ngành tương tự như ASEAN như thị trường Đài Mortgage, Nhật Bản, Ả rập Xê-út, Hàn Quốc trong giai đoạn 2010-2017 sở hữu mức lương quyến rũ (600-1.200 USD Mỹ), cao hơn nhiều so với thị trường Ma-lai- (khoảng 300 USD Mỹ). Một số thị trường sở hữu nhu cầu tuyển dụng một số nhóm ngành nghề mới mà ta sở hữu khả năng đáp ứng tốt và sở hữu nhu cầu đưa đi như điều dưỡng, hộ lý và lao động trong một số ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lao động sở hữu tay nghề, kỹ thuật cao hơn… tạo ra nhiều thời cơ việc làm hơn nữa cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài [55]. Những yếu tố này khiến cho thị trường Ma-lai-xia và ASEAN ko còn quyến rũ với người lao động Việt Nam.

Rate this post

Bình luận