Vai trò của chính sách kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp

Với thể khẳng định, vai trò của Nhà nước tương trợ DN tăng NLCT được thể hiện và thực hiện qua những chính sách kinh tế của Nhà nước. NLCT của doanh nghiệp kế bên những nỗ lực, nỗ lực chủ quan nội tại của doanh nghiệp (Tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh; năng lực vốn và hiệu quả sử dụng vốn, khả năng chiếm lĩnh thị trường; giá bán, giá thành sản phẩm; chất lượng lao động; khả năng quản trị doanh nghiệp) còn phụ thuộc rất to vào môi trường đầu tư, kinh doanh mà yếu tố đó phụ thuộc rất nhiều vào chính sách kinh tế của Nhà nước với vai trò “bảo sanh”, định hướng, dẫn dắt, “kiến tạo” Hay nói khác đi giữa chính sách kinh tế của Nhà nước và NLCT của doanh nghiệp mang mối quan hệ tác động qua lại, biện chứng với nhau.

Chính sách kinh tế của Nhà nước ban hành thích hợp, kịp thời, thuận lợi, thông thoáng, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp ra đời, phát triển, thành công đồng nghĩa với NLCT doanh nghiệp được tăng. Lúc đó, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cao, nền kinh tế phát triển, Nhà nước mang nhiều nguồn thu, đóng góp từ những doanh nghiệp, mang điều kiện phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật(đường liên lạc, sân bay, bến cảng, hệ thống cấp điện, cấp nước…) cũng như hệ thống giáo dục, y tế, an sinh xã hội… và những yếu tố đó lại tác động trở lại giúp những doanh nghiệp giảm những giá bán trung gian, giá bán đầu vào, mang nguồn nhân lực tốt, người lao động yên tâm với công việc, năng suất lao động được tăng, giá thành sản phẩm hạ, tạo điều kiện cho NLCT doanh nghiệp được nâng lên.

Trái lại, chính sách kinh tế của Nhà nước thiếu thuận lợi, ko thông thoáng, ko thích hợp với nhu cầu và xu thế phát triển hoặc ko kịp thời sẽ gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hoạt động kém hiệu quả, vỡ lẽ, vỡ nợ sẽ tác động trực tiếp tới phát triển kinh tế, xã hội quốc gia (thu ngân sách giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, đời sống người lao động, người dân khó khăn) tạo ra gánh nặng cho Nhà nước.

Cụ thể, Nhà nước và CSKT của Nhà nước mang vai trò tương trợ DN trên những nội dung sau:

Nhà nước, CSKT của Nhà nước là dụng cụ quan yếu góp phần định hướng những

hành vi của những chủ thể kinh tế xã hội để cùng hướng về mục tiêu phát triển quốc gia. Chính sách kinh tế xác định những hướng dẫn chung cho quá trình ra quyết định của những chủ thể kinh tế, vạch ra phạm vi hay giới hạn cho phép của những quyết định của những chủ thể, quyết định nào mang thể và quyết định nào ko thể. Chính sách kinh tế của Nhà nước định hướng việc huy động, phân bổ và sử dụng những nguồn lực nhằm khắc phục vấn đề phát triển một cách kịp thời, mang hiệu quả. Vai trò định hướng được thể hiện trong những chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội hay những quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch, chương trình phát triển của quốc gia cũng như địa phương.

Chính sách được Nhà nước ban hành để khắc phục những vấn đề phản ứng phát sinh trong đời sống kinh tế xã hội, điều tiết những mất cân đối, bất hợp lý, tranh chấp, những hành vi ko thích hợp, nhằm tạo ra nột hành lang hợp lý cho những hoạt động kinh tế xã hội theo những mục tiêu đã đề ra. Thông qua những quy hoạch, những cân đối ngành, vùng, thành phần kinh tế, CSKT của Nhà nước tạo sự phát triển kết hợp, hiệu quả, vững bền cho quốc gia. Để khuyến khích thu hút đầu tư vào những địa phương nghèo, vùng núi, Chính phủ mang chính sách, chương trình ưu đãi cho những vùng đặc trưng khó khăn hay ưu đãi vào KCN, KKT.

Chức năng mang tính truyền thống và quan yếu nhất của chính sách là xây dựng và nâng cấp những yếu tố quyết định sự phát triển như: Khoa học và khoa học; nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin, thị trường vốn.

Nhà nước cũng tạo tiền đề cho sự phát triển bằng cách đi tiên phong đầu tư những ngành nghề mới, đòi hỏi đầu tư to, mang độ mạo hiểm cao, hiệu quả tài chính thấp và cũng thông qua chính sách để lôi cuốn những doanh nghiệp, những thành phần kinh tế khác cùng tham gia thông qua những chính sách tương trợ trực tiếp hoặc gián tiếp như tương trợ về vốn, đất đai, huấn luyện lao động, khoa học khoa học, thị trường, kết cấu hạ tầng. Để khuyến khích kinh tế tư nhân trở thành “động lực quan yếu” phát triển quốc gia, Quốc Hội thông qua Luật Tương trợ DNNVV, Chính phủ mang chương trình “1 triệu doanh nghiệp” vào năm 2020, thành lập quỹ tương trợ.

Chính sách kinh tế của Nhà nước mang vai trò kích thích, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Mỗi chính sách lúc hướng vào khắc phục một vấn đề phản ứng đã làm cho sự vật phát triển thêm một bước, tác động lên những vấn đề khác mang liên quan, làm phát sinh những nhu cầu phát triển mới. Cụ thể như: giảm thuế, tương trợ lãi suất, tương trợ huấn luyện nguồn nhân lực, đơn thuần hóa thủ tục thành lập DN, xóa bỏ giấy phép con.

Rate this post

Bình luận