Phương pháp chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Để triển khai và kiểm soát thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ của những DN might ko phải loay hoay hay trong tình trạng thụ động, ứng phó thì những DN might cần coi trọng vị trí trung tâm trong hoạch định thực hiện. Nội dung của hoạch định thực hiện TNXH đối với NLĐ của những DN might cần tập trung:

Đầu tư cho thiết lập mục tiêu thực hiện TNXH đối với NLĐ

Thiết lập mục tiêu thực hiện giúp đạt được những kết quả tối ưu cho DN. Do vậy trong hoạch định thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ thiết lập mục tiêu càng rõ ràng, cụ thể thì khả năng chạm đích càng cao. Trật tự thiết lập mục tiêu thực hiện TNXH đối với NLĐ của những DN might (xem hình 4.2).

Căn cứ vào thời kì thực hiện

Bước 1: Liệt kê những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Bước 2: Phân tích những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích  cho NLĐ. Trong đó mục tiêu dưới 1 năm là thường là mục tiêu ngắn hạn, từ 1 năm tới 3 năm được coi là mục tiêu trung hạn, và trên 3 năm là mục tiêu dài hạn về  thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ của những DN might.

Bước 3: Tổng hợp những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Đối với những DN might chủ yếu là might gia công do đó từ những DN với quy mô nhỏ tới những DN với quy mô to đều với những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Trong ngắn hạn do nhu cầu sản xuất với số lượng to lúc với đơn hàng gấp một số DN huy động thêm lao động thời vụ hoặc ký những hợp đồng ngắn hạn với NLĐ nên việc thực hiện trong thời kì ngắn này là đảm bảo quyền của NLĐ như tiền lương tối thiểu, thời kì làm việc, tiền lương làm thêm giờ đúng quy định của PLLĐ. Đối với những DN để đạt được hiệu quả thực hiện những DN này xây dựng những mục tiêu trung hạn và dài hạn cả về TNXH đảm bảo quyền và lợi ích như: Thực hiện trang bị bảo hộ lao động, theo dõi và rà soát định kỳ 6 tháng/lần, trả lương khó khăn, trả phụ cấp trợ cấp cao hơn quy định, tương trợ nhà ở, tổ chức những hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn hóa, thể thao… Tương tự, những DN might lúc thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ thông thường ko phải chỉ hướng tới một mục tiêu, mà thường là một hệ thống những mục tiêu.

Căn cứ vào giai đoạn phát triển

Bước 1: Liệt kê những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ trong gồm từ hình thành, tăng trưởng và suy thoái.

Bước 2: Trong mỗi giai đoạn phát triển này căn cứ vào những điều kiện, đặc điểm của DN mà DN chọn lựa những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền hay lợi ích cho NLĐ sao cho thích hợp. Giai đoạn hình thành DN hướng tới thực hiện TNXH đảm bảo quyền để tuân thủ PLLĐ cũng như tuyển mộ được NLĐ trên thị trường; Giai đoạn tăng trưởng coi trọng cả TNXH đảm bảo lợi ích cho NLĐ; Giai đoạn ổn định đặc thù hướng tới thực hiện TNXH đảm bảo quyền, lợi ích cho NLĐ để thu hút, giữ chân được lao động giỏi, lành nghề; Giai đoạn suy thoái vì phải đối mặt với nhiều khó khăn nên DN thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ được đặt lên hàng đầu.

Bước 3: Mỗi giai đoạn phát triển những DN might đều phải thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ. Do vậy, tổng hợp những mục tiêu thực hiện được đề xuất trong giai đoạn hình thành, tăng trưởng, ổn định và suy thoái (xem bảng 4.2).

Nguyên tắc xây dựng mục tiêu thực hiện

Thiết lập mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ tại những DN might về cơ bản tuân thủ theo nguyên lý SMART – thông minh [119] đó là:

Cụ thể (S – Particular): Mục tiêu thực hiện trước hết phải được thiết kế một cách cụ thể, rõ ràng. Tập trung vào thiết lập và khái niệm rõ ràng những mục tiêu to như  là “phải đạt được 2 CoC: SA8000, OHSAS 18001” chứ ko phải là đạt được nhiều CoC. Mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ càng cụ thể thì càng tạo ra loại đích rõ ràng để DN tập trung nguồn lực đạt được.

Sở hữu thể đo lường được (M – Measurable): Mục tiêu thực hiện phải được gắn liền với những con số hay số liệu ghi nhận. Đây chính là một phần quan yếu để đảm bảo mục tiêu với sức nặng, với thể đo đạc, đong đếm được. Những mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ được đo lường qua những mục tiêu: tỷ lệ NLĐ tham gia tổ chức Công đoàn, số lượng những chương trình chăm sóc sức khỏe…

Sở hữu thể đạt được (A – Attainable): DN với những nguồn lực là hữu hạn vì vậy lúc đặt mục tiêu ko nên quá xa vời. Để thu hút NLĐ với trình độ, độ lành nghề thì TNXH đảm bảo lợi ích về chương trình chăm sóc sức khỏe tăng, tương trợ nhà ở cho NLĐ… là rất cần thiết nhưng phải thích hợp với năng lực tài chính của DN.

Sở hữu tính thực tiễn cao (R – Related): Mục tiêu thực hiện chỉ với thể đạt được dựa trên những điều kiện hiện thời của DN và những điều kiện thực tế bên ngoài. DN mong muốn thực hiện TNXH đảm bảo lợi ích như tăng lương cho NLĐ lên 50% nhưng cũng phải tính tới khủng hoảng, suy thoái kinh tế và biến động từ môi trường kinh doanh với thể sẽ xảy ra trong môi trường kinh doanh nhiều biến động và thử thách.

Đúng hạn định (T- Time-Certain): Hạn định cho biết rõ mốc khởi đầu và kết  thúc để chạm đích đúng thời hạn. Ví như DN đăng ký đạt chứng chỉ SA8000 để thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ. DN cần phải thiết lập hạn định về thời kì phải hoàn thành trong vòng 2 năm từ 1/2019-12/2021.

Chủ động nghiên cứu và lựa chọn quy tắc xử sự TNXH đối với NLĐ

Trong TMQT những tiêu chuẩn về lao động và thực hiện TNXH đảm bảo quyền cho NLĐ đã và đang trở thành “pháp định” mà tất cả quốc gia, những DN muốn tham gia vào thị trường toàn cầu thì phải với được những kế hoạch, triển khai để với được những CoC đó. Chủ động thực hiện tốt điều này với tức là những DN might đã tự tạo thêm cho mình thời cơ để chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. Việc nghiên cứu và lựa chọn bộ CoC về lao động vẫn căn cứ chủ yếu vào yêu cầu của khách hàng, những đối tác, căn cứ vào khả năng, năng lực, những nguồn lực của những DN might để thực hiện.

Công việc nghiên cứu và lựa chọn những CoC về lao động thực hiện qua phương tiện truyền thông, những chuyên gia, những tổ chức tư vấn về tiêu chuẩn TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ, hay trực tiếp liên hệ với những tổ chức xác nhận như: UKAS, RvA, ANAB, JAS-ANZ. Việc tìm kiếm và lựa chọn này với thể diễn ra liên tục bởi mỗi khách hàng lại yêu cầu một CoC như: SA8000, WRAP hay mỗi CoC khách hàng lại yêu cầu được cung ứng ở một tổ chức xác nhận khác nhau. Để làm tốt được công việc này những DN cần xây dựng tốt những mục tiêu thực hiện.

Những tiêu chí để lựa chọn tổ chức chứng thực trong nghiên cứu và lựa chọn bộ CoC về TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ với thể kể tới: Tăm tiếng của tổ chức; Tầm giá giám định chứng thực; Chất lượng của tổ chức chứng thực.

Cải tiến công việc xây dựng những chương trình thực hiện TNXH đối với NLĐ

Những DN might cần chủ động, cải tiến cách thức xây dựng chương trình thực hiện để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Xây dựng chương trình thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ phụ thuộc vào những điều kiện khác nhau của DN.

Đối với những DN vừa và nhỏ với thể lựa chọn phương thức xây dựng chương trình từ trên xuống (high – down) tức là nhà quản trị cấp cao và một số phòng ban trong DN từng bước xây dựng những chương trình TNXH đảm bảo quyền để từ đó với được những giải pháp cho cấp dưới thi hành.

Đối với những DN to việc xây dựng chương trình thực hiện nên sử dụng kết  hợp cả 2 phương cách cả từ trên xuống (top-down) tức là nhà quản trị vừa dựa vào mục tiêu thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ  để  xây dựng chương trình thực hiện và từ dưới lên (botton- up) tức là dựa vào những ý  tưởng,   sáng kiến của NLĐ, đơn vị, phòng ban phòng ban khác nhau trong DN để với sự phối kết hợp một cách ăn khớp cũng như xây dựng được những chương trình thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ một cách cập thời, thiết thực nhất.

Trên hạ tầng thiết lập những mục tiêu TNXH đảm bảo quyền và lợi ích của NLĐ thì xây dựng những chương trình thực hiện với thể là: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hoặc trong giai đoạn: hình thành, tăng trưởng, ổn định và phát triển. Những chương trình TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cần căn cứ vào mục tiêu thực hiện đã đề ra và sao cho mọi NLĐ trong DN dễ nắm bắt, tuân thủ và thực thi.

Đầu tư xây dựng kế hoạch truyền thông thực hiện TNXH đối với NLĐ

Trong hoạch định thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ truyền thông thực hiện với vai trò đặc thù quan yếu. Truyền thông chính là cầu nối giữa DN và NLĐ trong thực hiện. Để khắc phục tốt vấn đề truyền thông thực hiện Alexander (1985) lập luận rằng: trong xây dựng kế hoạch truyền thông cần xây dựng chương trình truyền thông hai chiều giữa DN với NLĐ và trái lại. Để truyền thông đạt hiệu quả thì với được thông tin trong những DN might là rất quan yếu. Xây dựng kế hoạch truyền thông cần quan tâm tới mô phỏng thông tin thực hiện tại những DN might với thông tin đầu vào, thông tin đầu ra, thông tin phản hồi để cho hệ thống thông tin thực hiện với ích cho quá trình ra quyết định quá trình thực hiện (xem hình 11- phụ lục 09). Xây dựng kế hoạch truyền thông của những DN might cần chú trọng: nội dung TNXH đảm bảo quyền và lợi ích, mục tiêu thực hiện, hồ sơ hướng dẫn, tài liệu những CoC về lao động, những nội dung triển khai thực hiện, những nội dung về kiểm soát thực hiện. Ngoài ra hoạt động truyền thông cho phép NLĐ đóng góp những ý kiến đối với phòng ban đảm nhiệm thực hiện để quá trình thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

Theo Raps (2005) và Gligor-Cimpoieru (2014) tùy thuộc vào hệ thống truyền thông tại những DN để truyền thông TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ bằng nhiều dụng cụ hiện đại như: tờ rơi, biểu ngữ, tạp chí nội bộ, web site, e-mail, điện thoại, bảng tin, video, livestream… Cũng với thể là họp mặt ko chính thức, thuyết trình và video về thực hiện, những hộp thư phản hồi ý kiến hoặc ý tưởng mới. Đặc trưng là xây dựng kế hoạch truyền thông thông tin qua mô phỏng điện toán đám mây với xu hướng cách mệnh công nghiệp 4.0 (xem hình 12- phụ lục 09). Đây là mô phỏng điện toán mà trong đó, những công việc sẽ được ủy quyền một tập hợp những kết nối, nhà cung cấp và phần mềm với thể truy cập được thông qua Web về thông tin thực hiện.

Tăng cường hoạch định ngân sách và kế toán trách nhiệm xã hội

(i) Tăng cường hoạch định ngân sách thực hiện TNXH đối với NLĐ

Hoạch định ngân sách thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ giúp DN lưu thông mạch máu tài chính trong DN. Từ đó thống nhất mục tiêu thực hiện của những DN might, cùng nhau san sẻ, động viên và phấn đấu thực hiện. Trong khâu này những DN cần chú trọng hoàn thiện thứ tự hoạch định ngân sách (xem hình 4.3).

Chuẩn bị cho hoạch định ngân sách: Trên hạ tầng những mục tiêu TNXH đảm   bảo quyền và lợi ích những DN tiến hành giám định và phân tích tình hình sản xuất   kinh doanh để với được nguồn thu cho hoạt động này; Lập sổ tay ngân sách thực hiện TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ và tạo ra những biểu mẫu cần thiết và ngân sách thực hiện bao nhiêu là thích hợp với những chương trình đó.

Soạn thảo ngân sách: Trên hạ tầng chuẩn bị, DN lập ngân sách TNXH đảm bảo quyền và lợi ích với khác khoản thu: quỹ lương, thưởng, phúc lợi, quỹ hạ tầng vật chất với những khoản chi gồm tầm giá trả lương, chi tậu những thiết bị bảo hộ lao động.

Từ tổng thu và chi trên sẽ cho biết số tiền cân đối trong ngân sách mà DN vừa lập. Sau lúc đã hoàn thiện những số liệu sẽ được đưa vào những biểu mẫu với liên quan.

Giám sát ngân sách: Quá trình thực hiện TNXH đảm bảo quyền  và lợi ích  cho NLĐ ngân sách thực tế và ban sơ hoạch định sẽ với những khác biệt. Vì thế  cần thường xuyên rà soát, giám sát, giám định vì sao lại với sự chênh lệch, nguyên nhân dẫn tới những chênh lệch, với thể giảm  thiểu những chênh lệch đó ko?   Từ đó cần rút kinh nghiệm và liên tục điều chỉnh cho thích hợp.

Thực hiện kế toán trách nhiệm xã hội

Theo Huỳnh Đức Lộng, (2017): “Kế toán TNXH là một khoa học quan sát, đo lường, tính toán, ghi chép, phản ảnh, tổ chức, xử lý và phân tích thông tin về TNXH của DN cam kết trách nhiệm với NLĐ trong mối quan hệ với kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, nhằm cung ứng thông tin cho nhà quản trị DN, cho khách hàng, những cơ quan chức năng của Nhà nước. ”. Trên thực tế thực hiện kế

–   Hướng dẫn kế toán phát triển vững bền của ủy ban Môi trường và Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về phát triển vững bền 2013.

–   Hướng dẫn kế toán phát triển vững bền của dự án SIGMA Anh quốc, năm 2003.

–   Hướng dẫn báo cáo kế toán phát triển vững bền của Hiệp hội kế toán Canada, năm 2005.

–   Chuẩn mực kế toán phát triển vững bền của Hội đồng chuẩn mực kế toán phát triển bền

vững Hoa Kỳ năm 2011.

–   Hướng dẫn báo cáo phát triển vững bền của Tổ chức Sáng kiến toàn cầu GRI.

–    Bộ tiêu chuẩn và dụng cụ quản lý về trách nhiệm xã hội của DN, SA8000 năm 1997, OSHA 18001 năm 1999, Wrap 2002, ISO 26000 năm 2005.

–   Hướng dẫn nội dung thực hiện TNXH đối với NLĐ của ASEAN năm 2006….

Theo hướng dẫn của dự án SIGMA của Anh (2003), kế toán TNXH gồm: “Hạch toán tài sản và tài chính; hạch toán doanh thu, tầm giá và kết quả. Trong hạch toán dòng tiền liên quan tới kinh tế ở phạm vi tác động bên trong và bên ngoài

DN”. Những tầm giá liên quan để kế toán TNXH đảm bảo quyền và lợi ích cho NLĐ với thể kể tới như: ký kết hợp đồng, cung ứng bữa ăn, trả lương, phúc lợi, BHXH…

Rate this post

Bình luận