Khả năng và biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh sản xuất cây lương thực ở nước ta

Xuất phát từ vựng trí, nhiệm vụ đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp nước ta nói chung là: đảm bảo nhu cầu ăn cho xã hội với sự trữ và xuất khẩu ngày càng to, vì thế lương thực phải khắc phục toàn diện từ sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu tiêu dùng, việc khắc phục lương thực của ta ko phải chỉ với lúa mặc cả màu, ko chỉ mở rộng diện tích mà phải đẩy mạnh thâm canh cây lương thực. Khả năng phát triển sản xuất lương thực ở nước ta còn to.

Trước hết, là tăng năng suất cây lương thực. Điều kiện tự nhiên nước ta kế bên những trở ngại to, chúng ta cũng với nhiều thuận lợi rất cơ bản để phát triển sản xuất trồng trọt. Năng suất cây lương thực của ta hiện nay còn thấp, và năng suất còn chưa đồng đều giữa những vùng. Tất cả điều đó tạo ra khả năng to để thâm canh tăng năng suất cây lương thực.

Thứ hai, khả năng mở rộng diện tích cây lương thực. Việc mở rộng diện tích khai phá phát triển cây lương thực, ở nước ta ko còn nhiều, hiện nay cả nước còn khoảng 7 vạn ha với khả năng khai phá trồng lúa, tập trung trên 60% ở đồng bằng sông Cửu Lengthy, còn lại ở tản mạn những nơi và tất cả diện tích với thể khai phá đều là những chỗ khó khăn nhất, đòi hỏi phải với sự đầu tư to. Việc tăng vụ gắn liền với việc thay đổi cơ cấu mùa vụ, tiềm năng còn khá to. Hiện nay vòng quay của đất còn thấp, chứng minh tầm quan yếu và tính bức thiết của tăng vụ để mở rộng diện tích gieo trồng.

Cuối cùng, việc tiếp tục hoàn thiện cơ cấu sản xuất lương thực bằng cách tăng tỷ trọng màu lương thực cả về diện tích và sản lượng vì trong cơ cấu màu cần loại bỏ dần những cây màu dài ngày, năng suất thấp thay bằng cây ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt.

Để biến khả năng thành hiện thực nhằm phát triển mạnh sản xuất lương thực, cần phải thực hiện đồng bộ một số giải pháp kinh tế, kỹ thuật thích hợp như: phát triển sản xuất lương thực theo hướng sản xuất hàng hoá với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và tạo cơ chế thuận lợi cho xuất khẩu lương thực; tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, vốn đầu tư tập trung đúng mức cho hai vùng lúa hàng hoá to là đồng bằng sông Cửu Lengthy và đồng bằng sông Hồng, coi trọng đầu tư vào ko khoa học sau thu hoạch, chế biến, bảo quản vận chuyển và tiêu thụ; khắc phục tót công việc thủy lợi gắn liền với việc phòng chống bão lụt, đẩy mạnh sản xuất phân bón, sản xuất giống mới với năng suất cao, chất lượng tốt và làm tốt công việc khuyến nông cho những người sản xuất lương thực. Nghiên cứu tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo bằng cách tăng năng lực tiếp thị, tăng chất lượng gạo xuất khẩu để tăng sức khó khăn trên thị trường.

1/5 - (1 bình chọn)

Originally posted 2019-01-07 18:49:21.

Bình luận