Giá trị con người và báo cáo thu nhập trong báo cáo Amalgamated

Trị giá tài sản con người
  Lúc nhìn vào bảng báo cáo kế toán đế tìm hiếu về một đơn vị, nhiều người luôn đặt thắc mắc về khả năng phản ánh trị giá vốn con người và tiềm năng lợi nhuận của bảng cân đối kế toán truyền thống. Điều này đặc trưng đúng đối với những đơn vị cần nhiều vốn tri thức: cách thức sản xuất của lực lượng lao động, tài sản trí tuệ, trị giá thương hiệu, và những mối quan hệ với khách hàng; tất cả đều là tài sản thực sự hữu ích của đơn vị. Đáng tiếc là những loại tài sản vô hình này ko được nêu rõ trong bảng cân đối kế toán.
  Trước tình trạng bảng cân đối kế toán ngày càng thiếu thích hợp trong việc phản ánh trị giá thực tế, vào tháng 1 năm 2000, ông Alan Greenspan – Chủ toạ Uỷ ban Dự trữ Liên bang Mỹ, đã lên tiểng than phiền rằng kế toán ko mang khả năng theo dõi những khoản đầu tư về “tài sản tri thức”. Cựu chủ toạ SEC, ông Arthur Levitt, đồng ý với nhận định của ông Greenspan: “Vì tài sản vô hình phát triển về kích thước và phạm vi, ngày càng mang nhiều người nêu ra thắc mắc liệu những trị giá thực – và động cơ của những trị giá này – mang được phản ánh kịp thời trong những bảng báo cáo công khai ko”. Thực vậy, một
BÁO CÁO THU NHẬP
  Con số thu nhập thể hiện những kết quả hoạt động trong một khoảng thời kì nhất định. Cụm từ “khoảng thời kì nhất định” mang ý nghĩa quan yếu. Ko giống như bảng cân đối kế toán, vốn là bảng tóm tắt vị trí của doanh nghiệp tại một thời khắc, báo cáo thu nhập phản ánh kết quả tích lũy của hoạt động kinh doanh trong một khung thời kì xác định. Nó cho biết liệu doanh nghiệp đó kiếm được lợi nhuận hay ko – tức là liệu thu nhập thuần (lợi nhuận thực tế) dương hay âm. Đó là lý do vì sao báo cáo thu nhập thường được xem là báo cáo lỗ lãi. Ngoài ra, nó còn phản ánh khả năng lợi nhuận của đơn vị ở cuối một khoảng thời kì cụ thể – thường là cuối tháng, quý hoặc năm tài chính của đơn vị đó. Đồng thòi, nó còn cho biết đơn vị đó chi tiêu bao nhiêu tiền để sinh lợi – từ đó bạn mang thể xác định được tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của đơn vị đó.
  Con số thu nhập được thể hiện bằng một biểu thức đơn giàn như sau:
Doanh thu – Giá thành = Thu nhập thuần (hoậc Lỗ thuần). Một báo cáo thu nhập khởi đầu bằng doanh thu: số tiền thu được từ việc bán hàng hóa và nhà sản xuất cho khách hàng. Một đơn vị cũng mang thể mang những khoản doanh thu khác. Trong nhiều trường hợp, những khoản này tới từ những khoản đầu tư hoặc thu nhập lãi suất từ số dư tiền mặt sau đó, lấy doanh thu này trừ đi những giá tiền khác – từ giá tiền sản xuất và lưu kho hàng hóa, tới việc khấu hao nhà xưởng và trang thiết bị, giá tiền lãì suất và thuế. Số tiền còn lại là thu nhập thuần, hay còn gọi là lợi nhuận thuần, trong thời kì lập báo cáo.
  Hãy xem xét ý nghĩa của những mục khác nhau trên báo cáo thu nhập của Tổ chức Amalgamated (bảng 1-2). Giá vốn hàng bán là những khoản mà Tổ chức Amalgamated tiêu dùng để sản xuất giá treo. Con số này bao gồm giá tiền nguyên vật liệu thô, như gỗ, cũng như toàn bộ giá tiền chế biến thành phẩm, gồm cả giá tiền lao động trực tiếp. Lấy doanh thu bán hàng trừ giá vốn hàng bán, ta được lợi nhuận gộp – ước tính sơ bộ về khả năng lợi nhuận của đơn vị đó.
  Loại giá tiền quan yếu kế tiếp là giá tiền hoạt động. Giá thành hoạt động bao gồm lương viên chức hành chính, tiền thuê, giá tiền bán hàng và tiếp thị, và những giá tiền kinh doanh khác ko trực tiếp quy vào giá tiền sản xuất sản phẩm. Gỗ để sản xuất giá treo ko được tính vào đây, mà chi bao gồm giá tiền quảng cáo và lương viên chức.
  Khấu hao được tính trong báo cáo thu nhập như một khoản giá tiền, dù nó ko liên quan tới những khoản trả tiền tiền mặt. Như đã nêu trên, khấu hao là cách ước tính “mức tiêu thụ” của một tài sản, hoặc việc khuyến mãi trị trang thiết bị theo thòi gian. Ví dụ, một chiếc máy vi tính mất khoảng 1/3 trị giá trong năm đầu sau lúc tìm. Vi vậy, đơn vị ko thể tiêu tốn toàn bộ trị giá của chiếc máy tính trong năm đầu mà trên thực tế nó được sử dụng trong ba năm. Ý tưởng đằng sau khấu hao này là nhằm trông thấy trị giá bị sụt giảm của một tài sản nào đó.
  Lấy lợi nhuận gộp trừ giá tiền hoạt động và khấu hao, ta được lợi nhuận hoạt động. Những khoản lợi nhuận này thường được gọi là lợi nhuận trước thuế và lãi vay (FBIT).
  Chúng ta tiếp tục xem những khoản giảm trừ cuối cùng đối với doanh thu. Giá thành lãi suất là lãi suất phải trả từ những khoản vay mà một đơn vị sử dụng. Thuế thu nhập – thuế thu bởi Chính phủ trên thu nhập của đơn vị, là khoản cuối cùng phải nộp.
  Phần doanh thu còn lại được gọi là thu nhập thuần, hoặc lợi nhuận thực tế. Nếu thu nhập thuần mang trị giá dương như trong trường hợp của Tổ chức Amalgamated thì đơn vị sẽ thu được lợi nhuận.

4/5 - (3 bình chọn)

Originally posted 2019-06-10 03:52:18.

Bình luận