Thực trạng huy động nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp

Trước đây, toàn Tỉnh mang rất ít doanh nghiệp to tham gia SXKD NN, DN vừa và nhỏ tham gia ngành này ko đáng kể. Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều chính sách tương trợ DN đầu tư vào ngành NN, NT như chính sách tương trợ lãi vay vốn phát triển sản xuất, chính sách tương trợ về đất đai và phóng thích mặt bằng; chính sách ưu đãi về thuế; chính sách khuyến khích phát triển sản xuất (theo Quyết nghị 157, 90 của HĐND tỉnh), lũy kế tổng kinh phí tương trợ giai đoạn 2011-2016 là trên 560 tỷ đồng (bình quân khoảng 93,3 tỷ đồng/năm).

Qua hơn 6 năm thực hiện XDNTM và tái cơ cấu NN, Hà Tĩnh đã thu hút nhiều DN mở rộng đầu tư vào NN với hàng chục DN, tập đoàn to; bước đầu đã hình thành những chuỗi liên kết với những hộ nông dân như những tổ hợp tác, HTX, DN vừa và nhỏ. Những DN đã trực tiếp tham gia tổ chức SXKD trong NN “góp phần tăng GTGT, xúc tiến sản xuất NN phát triển. Một số mô phỏng liên kết sản xuất trong NN đã mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo cung ứng nhà cung cấp đầu vào và thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra của sản xuất. DN đóng vai trò trung tâm trong tổ chức sản xuất theo chuỗi trị giá, tiếp cận thị trường”[116]… góp phần xúc tiến dịch chuyển cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tích cực

Tuy nhiên, NLTC huy động cho XDNTM từ DN trong giai đoạn 2011-2016 chỉ mới đạt 1.664 tỷ đồng, chiếm 2,32% tổng NLTC đầu tư cho XDNTM, còn rất thấp so với tiềm năng và kỳ vọng của Chương trình ( đạt 20% tổng những NLTC)[120]. Qua những diễn đàn do VCCI tổ chức, và qua khảo sát thực tế của tác giả, Hà

Tĩnh cũng như những địa phương khác trong cả nước, đang “mang 4 thách thức làm việc thu hút DN XDNTM chưa hiệu quả. Thứ nhất, về tổng thể, CSHT kỹ thuật NN, NT của Hà Tĩnh còn yếu kém, chưa giải quyết được nhu cầu của DN. Thứ hai, DN hoạt động trong ngành NN, NT chiếm tỷ trọng thấp so với DN trong nền kinh tế cả về số lượng và quy mô nên sự tương tác thấp, khó khăn. Thứ ba, đầu tư vào NN, NT lợi nhuận thấp, nhiều rủi ro. SXKD trong NN chịu rủi ro kép: rủi ro do thiên tai, dịch bệnh và rủi ro do thị trường nông sản cập kênh. Trong lúc sự tương trợ của Nhà nước và những chính sách bảo hiểm chưa đảm bảo cho nhà đầu tư thấy được thời cơ đầu tư vào ngành NN, NT so với những ngành khác. Cuối cùng, nông dân Hà Tĩnh mang thu nhập, tích lũy thấp, quy mô sản xuất nhỏ, năng lực, trình độ tổ chức SXKD hạn chế nên rất khó hình thành DN NN từ những hộ nông dân. Khoảng cách thu nhập giữa nông dân và những tầng lớp khác trong xã hội mang xu hướng ngày càng doãng ra, công việc huấn luyện chưa tốt, số lượng doanh nhân xuất phát từ nông dân chưa nhiều”.

Theo kết quả khảo sát 60 doanh nghiệp kinh doanh trong ngành NN, NT, hiệu quả của những chính sách tương trợ thị trường được giám định thấp nhất (với điểm trung bình là 1,43). Trên thực tế, công việc tương trợ thị trường cho những DN rất quan yếu nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Chính sách ưu đãi đất đai và tương trợ đầu tư được giám định ở mức khá (3,27 và 3,3). Chính sách tín dụng đã được Tỉnh vận dụng rất thành công, tương trợ cho DN mở rộng SXKD, chính sách này được những DN giám định cao nhất ( với điểm trung bình là 3,73)

Rate this post

Bình luận